Paling Sering Dicari

1 Yunus 99 2 ali imran 159 3 Al Imran 159 4 al baqarah ayat 36 5 Belajar 6 saba 46 7 al baqarah ayat 256 8 Nenek 9 Qs Yusuf ayat 87 10 ilmu pengetahuan 11 ibrahim 7 12 ali imran 13 ali imran 14 14 al maidah ayat 2 15 al maidah ayat 8 16 ikhlas 17 utang 18 prestasi belajar 19 surat yunus ayat 99 20 ali imran 31 21 Surah+An+Nisa+Ayat+26 22 Surah al- baqarah ayat 36 23 Ibrahim 24 pendidikan 25 surat ali imran ayat 159 26 an nisa ayat 1 27 ali+imran+159 28 at taubah ayat 71 29 saba ayat 46 30 hutang 31 ali imran 104 32 Langit bumi 33 ali imran ayat 139 34 al baqarah ayat 3 35 Ar rahman 36 surat saba ayat 46 37 surat at taubah ayat 71 38 ali imran 110 39 al baqarah ayat 2 40 al imran ayat 159 41 al-maidah ayat 2 42 yunus 43 saba+46 44 Surah Ali Imran 214 45 QS Az-Zumar ayat 9 46 surat al baqarah ayat 36 47 yunus ayat 99 48 Ali Imran ayat 159 49 surat+al+a'rof+ayat+31 50 al-baqarah ayat 36 51 kemaslahatan 52 At taubah ayat 18 53 kurban 54 Menjaga 55 Hadits Abu Daud Nomor 1754 56 Hadits Muslim Nomor 2970 57 At Taubah ayat 31 58 arrum ayat 41 59 ali imran 190 60 Munafik 61 al baqarah ayat 233 62 surat saba' ayat 46 63 Al+Baqarah+ayat+260 64 yunus 26 65 Hadist+Rasul melarang ziarah kubur 66 ali imran ayat 19 67 ali+imran+191 68 al hujurat ayat 13 69 Ibnu katsir 70 al imran 145 71 kebebasan berekspresi 72 Surah al- baqarah ayat 36\ 73 surat al Hajj ayat 41 74 Al+ahzab+ayat+18 75 yusuf 2 76 ar rum ayat 39 77 al maidah ayat 96 78 al+baqarah+ayat+84 79 al baqoroh ayat 30 80 Al Baqarah ayat 275 81 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 82 yusuf 47-49 83 annisa ayat 1 84 an nisa ayat 58 85 Al ahzab ayat 36 86 ali imran 185 87 ali+imran+134 88 saba' 46 89 al-baqarah ayat 45 90 al bayyinah ayat 8 91 ali imran 13 92 An Najm ayat 39-42 93 al hajj ayat 41 94 surat+al+humazah+ayat+1 95 al hijr 9 96 ali+imran+14 97 Ibrahim ayat 34 98 surat al baqarah ayat 256 99 Musibah 100 RISYWAH DALAM BAHASA ARAB

Hasil pencarian tentang aku+yang+menurunkan+al+quran

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 3
Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan...sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang...yang saleh.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 114
Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al...Quran) kepadamu dengan terperinci?...Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan...Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 9
Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 2
Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah;
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 23
Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Quran kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 51
Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 5
Maka apakah Kami akan berhenti menurunkan Al Quran kepadamu, karena kamu adalah kaum yang melampaui batas
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 1
Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al-Quran) dan Dia tidak mengadakan
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 1
Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang...kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 2
Sesunguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Quran) dengan (membawa) kebenaran.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah...memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 29
Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 64
Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada...mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 75
Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 90
Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka....Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)"....Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 9
Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (Al-Quran) supaya Dia mengeluarkan kamu
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 8
Bahkan mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) telah mengada-adakannya (Al Quran)"....Katakanlah: "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku...Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al Quran itu....Cukuplah Dia menjadi saksi antaraku dan antaramu dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 102
Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan...(hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 19
Dia menjadi saksi antara aku dan kamu....Dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang...yang sampai Al-Quran (kepadanya)....Katakanlah: "Aku tidak mengakui"....Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 203
Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Quran kepada mereka, mereka berkata: "Mengapa tidak kamu...Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku....Al Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 41
Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk manusia dengan membawa kebenaran; siapa...yang mendapat petunjuk maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa yang sesat maka sesungguhnya...dia semata-mata sesat buat (kerugian) dirinya sendiri, dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran..., maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya, karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 29
Tetapi Aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan bapak-bapak mereka sehingga datanglah...kepada mereka kebenaran (Al Quran) dan seorang rasul yang memberi penjelasan.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 37
Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab.