Paling Sering Dicari

1 hadist+al-hujurat+ayat+10 2 Surat Al an 'am ayat 59-60 tuliskan ayat tersebut berserta artinya 3 Puasa arafah 4 Al Baqarah ayat 23 5 kurban 6 dalil+kitab+Zabur 7 al hadid ayat 3 8 Berpikir kritis 9 dalil+kitab+injil 10 Kiamat 11 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 12 Ali imran 159 13 Al-luqman+ayat+13-17 14 dalil+naqli+kitab+injil 15 Berapa jumlah huruf Hijaiyah dalam surah Al kafirum ayat 5 16 ali imran ayat 9 17 Hadis+at+taubah+ayat+105 18 Berakal+mengambil+pelajaran 19 Al+Hujurat+ayat+11-12 20 Arafah 21 at taubah ayat 105 22 Berfikir kritis 23 dalil+kitab+al-qurandebut kaq 24 Al muthafifin ayat 32 25 berpikir 26 IBRAHIM 40 27 Asmaul Husna 28 riba 29 ali imran ayat 159 30 surat+al-+mujadilah+ayat+33 31 Ismail 32 al imran 33 At Taubah ayat 9 34 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 35 Az zumar ayat 62 36 an nur ayat 31 37 al imran 159 38 injil 39 hari+kiamat 40 al ikhlas 41 yasin+ayat+38-40 42 Al+luqman+ayat+13 43 al+maidah+ayat+48 44 Hadits+berbuat baik 45 Ayat tentang hari kiamat 46 adz-dzariyat+ayat++56 47 Surah al kautsar ayat 1-3 48 an nisa ayat 174 49 Bacaan nya surat al_maidah ayat 16 50 Al Imran ayat 3 51 Al Araf ayat 180 52 yusuf 87 53 Al+haj+ayat+77 54 Al baqarah ayat 2 55 dalil+kitab+Al-Qur'an 56 khalifah 57 al isra ayat 55 58 al-maidah ayat 2 59 Apa artinya surat Al Qari'ah 60 Untuk sembeli 61 Hari kiamat 62 al maidah ayat 8 63 al maidah ayat 2 64 ali imran 104 65 al-ikhlas 66 Hadist riwayat Muslim Ar Rahman 67 puasa tarwiyah 68 Hadits+kitab+injil 69 an najm ayat 39-42 70 surat al kautsar 71 dalil+kitab+minuman keras 72 Sujud syukur 73 Al-Maidah ayat 48 74 Surat+al+ghafir+ayat+60 75 ibrahim 7 76 Surat al ahqaf ayat 13 77 Hadis tentang husnudzon 78 al baqarah ayat 30 79 Hanya orang berakal 80 adz-dzariyat ayat 56 81 al+maidah+ayat+46 82 Surat al maun 83 az-zumar ayat 62 84 al+maidah+ayat+90 85 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 86 Anjing 87 Albaqoroh ayat 184 88 surat an-nisa' ayat 22 89 Surat tentang kontrol diri 90 ibrahim ayat 7 91 dalil+kitab+al-quran 92 surat an-nisa' ayat 23 93 Tarsir+Al+a'raf+ayat+187 94 Surat Al Araf ayat 187 95 bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. 96 Puasa 97 az zariyat ayat 58 98 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 99 Surat+As-Syam+ayat+10 latin 100 Al+an+am+ayat+115

Hasil pencarian tentang al+muthaffifin+ayat+1-17

Apakah yang Anda maksud al mutaffifin ayat 1-17?
Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
menjadikan anak cucunya tercipta dari air yang sedikit dan lemah serta--biasanya--sangat diremehkan(1).... (1) Kata "al-mahîn" sebagai adjektiva atau kata sifat, jika disandangkan kepada orang, berarti 'lemah..."Al-rajul al-mahîn" berarti "al-rajul al-dla'îf" ('orang yang lemah')....Dengan demikian, frase "min mâ'in mahîn" pada ayat ini berarti 'air yang sedikit dan lemah'....Dengan demikian, kiranya tidak terlalu keliru kalau kita menafsirkan kata "mahîn" dalam ayat ini sebagai
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...perkataan mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1)...Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
Dari kedua lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan...kaki ayat 12 surat Fâthir.
mengikhlaskan agama demi Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1).... (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
turunkan hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd ayat 2.
bagaimana Kami akan membangkitkan kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1).... (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
serta apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1)...(1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat
Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...137 surat al-A'râf untuk menunjukkan belahan-belahan bumi yang disebutkan pada ayat itu....Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...137 surat al-A'râf untuk menunjukkan belahan-belahan bumi yang disebutkan pada ayat itu....Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
Manusia Kami ciptakan dari tanah kering yang dapat bersuara ketika diketuk(1). (1) Shalshâl (tanah liat...Banyak ayat lain dalam al-Qur'ân yang berbicara mengenai hal ini.
Apabila Allah menurunkan hujan kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya, mereka pun segera bergembira ria(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Nûr ayat 43.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
Para pemuda itu tinggal dalam gua dalam keadaan tertidur selama tiga ratus sembilan tahun(1). (1) Ayat
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
Al-Mukmin, 17)
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
Di antara kisah-kisah itu adalah kisah Yûsuf(1) ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku...bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan...kaki tafsir ayat 84 dan 85 surat ini.
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1)...Ayat 5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan.
Tetapi, meskipun demikian, mereka tetap menolaknya(1). (1) Kata al-haqq dalam ayat ini termasuk kata...Kata itu dapat berarti 'Allah Swt. ' seperti tersebut dalam ayat yang berbunyi Ta'âlâ Allâh-u al-Malik-u...al-Haqq (Q., s....Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.).
Dan ingatkanlah kaummu, wahai Muhammad, tentang kisah penduduk suatu kota(1) yang memiliki kesamaan dengan...kisah kehidupan mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1)...Beberapa pakar tafsir menyebutkan bahwa kota yang disebut dalam ayat ini adalah kota Antokiah.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.