Paling Sering Dicari

1 penganiayaan 2 hari+kiamat 3 kiamat 4 al+qasas+ayat+79+-82 5 Ayat+201 6 hadist+al-hujurat+ayat+10 7 Hari kiamat 8 Hadis+at+taubah+ayat+105 9 Hadits+muslim+nomor+2789 10 Ali imran 159 11 dalil+kitab+injil 12 ilmu 13 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 14 Al Hujurat ayat 13 15 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 16 Al imran 17 kontrol diri 18 Ibrahim ayat 7 19 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 20 al ikhlas 21 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 22 Al sajdah ayat 29 23 an-nisa' ayat 100 24 ali+imran+191 25 Surat Al sajdah ayat 29 26 al hadid ayat 22 27 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 28 ali+imran+190-191 29 Al hadid ayat 3 30 Sombong 31 jujur 32 Al-luqman+ayat+13-17 33 Al isra ayat 13 34 at taubah ayat 105 35 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 36 Menyesatkan 37 BOHONG 38 Membunuh Rasul 39 Zina 40 ibrahim 7 41 ali imran 103 42 al bayyinah ayat 5 43 Makan 44 hadist+al-hujurat+ayat+12 45 riba 46 Hukum bacaanya 47 annahl ayat 90 48 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 49 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 50 harta 51 sihir 52 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 53 yusuf 111 54 Yusuf 55 kontrol+diri 56 an-najiah ayat 17 57 Al-Baqarah ayat 2 58 An nisa ayat 125 59 al ahzab ayat 59 60 Amal tanpa ilmu 61 Surah taha ayat 15 62 Pertengkaran 63 Al kahfi ayat 109 64 Cintailah arab 65 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 66 Az zumar ayat 62 67 Menerangkan kejadian alam semesta 68 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 69 kebijaksanaan 70 Ali imran ayat 159 71 ali imran 72 Harakat al-Baqarah ayat 2 73 Al an'am ayat 82 74 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 75 Khalifah 76 Ali imran ayat 138 77 Al isra ayat 55 78 dalil+kitab+taurat 79 beriman pada hari kiamat 80 Ali imran ayat 9 81 Al baqarah ayat 2 82 at Taubah ayat 103 83 Ali imran 104 84 al isra ayat 7 85 sunnah 86 Hadits muslim nomor 2789 87 Thaha+ayat+109 88 Surat+al+ghafir+ayat+65 89 Ayat 11 dengan singkat 90 Al baqarah ayat 177 91 Ar rad ayat 11 92 al ahzab ayat 39 93 Surat Al-An'am Ayat 151 94 al maidah ayat 48 95 Surat al-a'raf ayat 7 96 ilmu pengetahuan 97 Surat Al ahqaf ayat 13 98 bawang putih 99 nikah 100 YUNUS 38

Hasil pencarian tentang al+alaq+ayat+1

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ


1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dia telah menciptakan manusia) atau jenis manusia (dari 'alaq) lafal 'Alaq bentuk jamak dari lafal '
Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan
bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
menjadikan anak cucunya tercipta dari air yang sedikit dan lemah serta--biasanya--sangat diremehkan(1).... (1) Kata "al-mahîn" sebagai adjektiva atau kata sifat, jika disandangkan kepada orang, berarti 'lemah..."Al-rajul al-mahîn" berarti "al-rajul al-dla'îf" ('orang yang lemah')....Dengan demikian, frase "min mâ'in mahîn" pada ayat ini berarti 'air yang sedikit dan lemah'....Dengan demikian, kiranya tidak terlalu keliru kalau kita menafsirkan kata "mahîn" dalam ayat ini sebagai
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...perkataan mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1)...Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
Dari kedua lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan...kaki ayat 12 surat Fâthir.
mengikhlaskan agama demi Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1).... (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
turunkan hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd ayat 2.
bagaimana Kami akan membangkitkan kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1).... (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
serta apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1)...(1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat
Manusia Kami ciptakan dari tanah kering yang dapat bersuara ketika diketuk(1). (1) Shalshâl (tanah liat...Banyak ayat lain dalam al-Qur'ân yang berbicara mengenai hal ini.
Apabila Allah menurunkan hujan kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya, mereka pun segera bergembira ria(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Nûr ayat 43.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
Para pemuda itu tinggal dalam gua dalam keadaan tertidur selama tiga ratus sembilan tahun(1). (1) Ayat
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
Di antara kisah-kisah itu adalah kisah Yûsuf(1) ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku...bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan...kaki tafsir ayat 84 dan 85 surat ini.
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1)...Ayat 5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan.
Tetapi, meskipun demikian, mereka tetap menolaknya(1). (1) Kata al-haqq dalam ayat ini termasuk kata...Kata itu dapat berarti 'Allah Swt. ' seperti tersebut dalam ayat yang berbunyi Ta'âlâ Allâh-u al-Malik-u...al-Haqq (Q., s....Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.).
Dan ingatkanlah kaummu, wahai Muhammad, tentang kisah penduduk suatu kota(1) yang memiliki kesamaan dengan...kisah kehidupan mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1)...Beberapa pakar tafsir menyebutkan bahwa kota yang disebut dalam ayat ini adalah kota Antokiah.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).