Paling Sering Dicari

1 surat al-hadid ayat 57 2 Sabar 3 ali imran 4 Al+hijr+ayat+47 5 hujan 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 8 ayat tentang kepala madrasah 9 ali imran ayat 185 10 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 11 al ikhlas 12 Surat yasin 13 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 14 Aman 15 huud+40 16 ali imran 159 17 surat thaha ayat 180 18 Hadits Abu Daud Nomor 4432 19 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 20 al-insyirah ayat 5 21 laut 22 ali imran 64 23 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 24 al baqarah ayat 219 25 awan 26 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 27 AL HUJURAT AYAT 11 28 al hasyr ayat 7 29 An-nisa ayat 58 30 Al+hijr+ayat+48 31 Ar-Rahman ayat 19 32 al fatiha ayat 1 33 AL MAIDAH AYAT 2 34 saba 15 35 Tafsir kepuasan kerja 36 surat Al furqan ayat 20 37 al maidah ayat 3 38 Ayat 43 39 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 40 Ali Imran 110 41 surat Al furqan ayat 9 42 hewan 43 akhlak 44 al bayyinah ayat 8 45 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 46 annisa ayat 58 47 surat al baqarah ayat 11 48 Surat Al baqarah 49 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 50 orang tua 51 Al Imran ayat 7 52 al maidah ayat 8 53 Q.S Al-Maidah ayat 48: 54 gembira 55 Zakat fitrah 56 ibrahim ayat 33 57 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 58 surah Ar-Ra’du ayat 11 59 Ibrahim 25 60 an-nisa+ayat+29 61 luqman 62 Bersyukur 63 Nabi Yahya 64 al+mursalat+ayat+32 65 al fatihah ayat 1 66 surah al imran 110 67 an nisa ayat 59 68 munafik 69 al baqarah ayat 124 70 Ibrahim ayat 43 71 Ibnu majah 127 72 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 73 al+mursalat+ayat+33 74 al+fatihah+ayat+2 75 yunus 101 76 surah+al+imran+110 77 ali imran 185 78 Surah an Nisa ayat 3 79 Surat Al-Baqarah ayat 10 80 al baqarah ayat 275 81 Al Baqarah ayat 30 82 Surat+Al-Baqarah 83 yusuf 87 84 ali imran 139 85 Imran 30 86 Surat Ap Ahqaf ayat 9 87 Ayat tentang toleransi 88 allah maha tau 89 Al+Ankabut+ayat+64 90 huud+42 91 Palestina 92 anjing 93 Tafsir surat alkafirun 94 al ahzab ayat 70 95 al araf ayat 31 96 Hadits Abu Daud No. 1241 97 al-baqarah-ayat-286 98 al a'raf ayat 31 99 al hijr ayat 9 100 Tadabbur asy syuara ayat 174

Hasil pencarian tentang al+anfal+ayat+1

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ


1. Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh...dengan ayat "wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).

-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh...dengan ayat "wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).
Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya...Al-Anfal 31).
-deskripsi"> Dalam ayat ini, Allah Ta’ala menakut-nakuti orang-orang kafir, orang-orang...Darunnadwah, dengan hendak mengikatnya, membunuhnya atau mengusirnya sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al...Anfal: 30.
Darunnadwah, dengan hendak mengikatnya, membunuhnya atau mengusirnya sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al...Anfal: 30.
Ayat ini sama dengan ayat 60 surat Al Anfal, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja
-deskripsi"> Dalam surat Al Anfal disebutkan, bahwa Allah memberikan bantuan dengan 1.000
Al-Anfal 32)
(1). (1) Pada beberapa ayat al-Qur'ân sering disebutkan bahwa bumi beratap dan terhampar....Ayat-ayat itu harus dipahami bahwa bumi terlihat beratap dan terhampar, meskipun pada hakikatnya berbentuk...Dengan demikian pernyataan al-Qur'ân bahwa bumi itu terhampar tidak bertentangan dengan penemuan ilmu
Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan
mengikatnya, atau membunuhnya atau mengusirnya sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Al-Anfal
menjadikan anak cucunya tercipta dari air yang sedikit dan lemah serta--biasanya--sangat diremehkan(1).... (1) Kata "al-mahîn" sebagai adjektiva atau kata sifat, jika disandangkan kepada orang, berarti 'lemah..."Al-rajul al-mahîn" berarti "al-rajul al-dla'îf" ('orang yang lemah')....Dengan demikian, frase "min mâ'in mahîn" pada ayat ini berarti 'air yang sedikit dan lemah'....Dengan demikian, kiranya tidak terlalu keliru kalau kita menafsirkan kata "mahîn" dalam ayat ini sebagai
Dalam surah Al-Anfal disebutkan seribu yakni sebagai bantuan pertama kemudian menjadi tiga ribu lalu
mengikatnya, atau membunuhnya atau mengusirnya, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan dalam surah Al-Anfal
bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
bagaimana Kami akan membangkitkan kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1).... (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1)...Ayat 5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan.
[[85 ~ AL-BURUJ (GUGUSAN BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 22 ayat ~ Di dalam surat al-Burûj terdapat...Ayat-ayat lain secara terperinci menuturkan perlakuan para tiran atas kesewenang-wenangan mereka terhadap...dari pihak pendusta, akan tetap terpelihara dari keraguan karena berada di al-Lawh al-Mahfûzh.]]...Aku bersumpah demi langit yang memiliki banyak tempat persinggahan bintang ketika beredar(1). (1) Yang...dimaksud dengan al-burûj pada ayat ini adalah gugusan bintang letak bintang yang tampak di langit dalam
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...perkataan mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1)...Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
[[8 ~ AL-ANFAL (HARTA RAMPASAN PERANG) Pendahuluan: Madaniyyah, 75 ayat ~ Surat al-Anfâl diturunkan di...Madinah dan terdiri atas 75 ayat....Surat al-Anfâl ditutup dengan uraian masalah yang berkaitan dengan perwalian antar sesama orang Mukmin
mengikhlaskan agama demi Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1).... (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
turunkan hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd ayat 2.
Tetapi, meskipun demikian, mereka tetap menolaknya(1). (1) Kata al-haqq dalam ayat ini termasuk kata...Kata itu dapat berarti 'Allah Swt. ' seperti tersebut dalam ayat yang berbunyi Ta'âlâ Allâh-u al-Malik-u...al-Haqq (Q., s....Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.).
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
menguranginya dan menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1).... (1) Ayat ini mengisyaratkan kewajiban menepati janji....Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
Manusia Kami ciptakan dari tanah kering yang dapat bersuara ketika diketuk(1). (1) Shalshâl (tanah liat...Banyak ayat lain dalam al-Qur'ân yang berbicara mengenai hal ini.
Apabila Allah menurunkan hujan kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya, mereka pun segera bergembira ria(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Nûr ayat 43.