Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 al+qasas+ayat+79+-82 4 Ayat+201 5 hadist+al-hujurat+ayat+10 6 Hadis+at+taubah+ayat+105 7 penganiayaan 8 riba 9 hari kiamat 10 Al-luqman+ayat+13-17 11 Ali Imran 159 12 dalil+kitab+injil 13 Al Hujurat ayat 13 14 hari+kiamat 15 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 16 Al sajdah ayat 29 17 Ibrahim ayat 7 18 an-nisa' ayat 100 19 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 20 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 21 sombong 22 Sesuai petunjuk 23 Surat Al sajdah ayat 29 24 Al maidah ayat 48 25 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 26 injil 27 Al imran 28 Surat Al infitar 6 29 al baqarah ayat 2 30 at taubah ayat 105 31 al hadid ayat 3 32 kontrol diri 33 ali+imran+190-191 34 an nisa 1 sampai 3 35 Berakal 36 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 37 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 38 Luqman+ayat+15 39 Menyesatkan 40 Ali Imran ayat 159 41 Al maidah ayat 2 42 Hadits tentang ketauhidan 43 zabur 44 niat 45 Berfikir 46 an-najiah ayat 17 47 Ali imran ayat 138 48 Al-Maidah+ayat+2 49 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 50 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 51 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 52 Luqman+ayat+14 53 Bacaan 54 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 55 Hadist mengenai Allah sang maharaja 56 Surah taha ayat 15 57 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 58 yusuf 111 59 an nisa ayat 34 60 annahl ayat 90 61 ibrahim 7 62 al bayyinah ayat 5 63 An nur ayat 24 64 Ali+Imran+191 65 Hukum bacaanya 66 ali imran 103 67 at tahrim ayat 6 68 harta 69 Al an'am ayat 82 70 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 71 al baqarah ayat 20 72 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 73 An nisa ayat 125 74 beriman pada hari kiamat 75 Al isra ayat 13 76 al alaq ayat 1-5 77 Surat annaShr 78 Al baqarah ayat 177 79 An Nur ayat 2 80 Az zumar ayat 62 81 an nahl ayat 90 82 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 83 Amal tanpa ilmu 84 Yusuf 85 Ali imran 110 86 Sudah attin ayat 2 diawali dengan huruf 87 bawang putih 88 annisa ayat 59 89 Ayat 11 dengan singkat 90 surat+as-syam+ayat+8 91 QS Al-Baqarah ayat 23 92 Ibrahim ayat 53 93 surat an nahl 94 ali imran 18 95 sihir 96 ali imran 97 yasin+ayat+38-40 98 Surat Al ahqaf ayat 13 99 pelajaran yang dapat di ambil surat az zumar 39 100 al-kahfi ayat 82

Hasil pencarian tentang al+ikhlas+

Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân ini dengan memerintahmu untuk melakukan kebenaran....Oleh karena itu, beribadahlah kamu hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tetapi, hamba-hamba Allah yang ikhlas terhindar dari apa yang dilakukan orang-orang kafir itu.
Orang-orang yang dibuat ikhlas tersebut akan mendapat rezeki yang telah ditentukan oleh Allah pada hari
Orang-orang munafik itu, jika mendengar suatu ayat al-Qur'ân yang diturunkan kepadamu--yang mengajak...beriman kepada Allah secara ikhlas dan mengajak berjihad bersama Rasulullah--orang-orang kaya dan orang-orang
Katakan, "Aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni, tanpa ada kesyirikan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 105
dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu
Sesungguhnya al-Qur'ân itu benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi jiwa dari godaan dan bisikan...kehidupan yang baik di dunia dan kahirat, niscaya akan Kami tunjukkan jalannya, yaitu dengan membaca al-Qur'ân...Jika kalian hendak membacanya maka mulailah dengan doa yang ikhlas, agar Allah Swt. membebaskan dirimu
Kecuali hamba-hamba Allah yang telah dibuat ikhlas. Sesungguhnya mereka tidak akan merasakan azab.
(Dan) aku diperintahkan ("Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas) dalam keadaan cenderung
dan mengampuni dosa hamba yang dikehendaki-Nya, apabila ia kembali dari perbuatan dosanya itu dengan ikhlas
Orang Mukmin manakah yang dengan ikhlas menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, hingga diberi pahala
Sikap ikhlas berserah diri kepada Allah berarti ikhlas kepada Pencipta dan Pemilik alam semesta.
hari kiamat, banyak berangan- angan: alangkah senangnya bila dulu, di dunia, mereka memeluk Islam dan ikhlas
Sedangkan hamba-hamba-Ku yang ikhlas, kamu tidak akan dapat menyesatkan mereka karena mereka selalu bertawakal
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari bahwa al-Qur'ân...kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan tulus ikhlas..., yang mau mengambil petunjuk dari al-Qur'ân itu.
Namun demikian, terdapat orang-orang Mukmin yang telah dibuat ikhlas oleh Allah dalam beribadah kepada-Nya
Dia akan memberikan pertolongan kepadamu, juga kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatan dengan
Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak ikhlas...menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 31
dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia.
ada yang dapat selamat dari penyesatan yang aku lakukan kecuali hamba-hamba-Mu yang beribadah dengan ikhlas
penyelamatan seperti itu, Kami juga akan menyelamatkan orang-orang Mukmin yang mengakui kesalahan dan ikhlas
Allah berfirman, "Sesungguhnya hamba-hamba-Ku yang tulus murni dan ikhlas dalam sikap beragama itu memang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 85
Dan itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya).
Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan) yang ikhlas keimanannya.
membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah di setiap masa, tulus ikhlas...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
Ingatlah wahai Banû Isrâ'îl ketika Kami memfirmankan kepada kalian, "Masuklah ke dalam kota besar (Bayt al-Maqdis...Barangsiapa yang melakukannya dengan ikhlas, tentu akan Kami ampuni segala kesalahan-kesalahannya.
orang-orang yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas