Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 puasa 5 Ayat tentang materi dan perubahannya 6 Makhluk proses kehidupan 7 Mahluk 8 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 9 ar rahman 10 Makhluk & Proses Kehidupan 11 Ayat tentang gaya dan energi 12 al baqarah ayat 187 13 Manusia 14 an nahl ayat 90 15 Surat ar ra'du ayat 11 16 Perubahan Fisika 17 hati 18 Kurban 19 Sabar 20 Al An’am ayat 83 21 an nur ayat 24 22 al rahman 23 al ikhlas 24 An nisa ayat 3 25 ilmu 26 AL BAQARAH AYAT 30 27 al baqarah ayat 2 28 an-nisa ayat 29 29 +kandungan+dari+malaikat+mikail 30 ali imran 31 al+baqarah+ayat+183 32 Surat Al-Anbiya Ayat 30 33 alhadid+ayat+7 34 al maidah ayat 1 35 al maidah ayat 2 36 Hadis tentang produksi 37 Zina 38 Hadits Muslim Nomor 2855 39 Surga 40 akhlak 41 Hutang 42 al isra ayat 32 43 an nur ayat 2 44 yunus 40 45 al+maidah+ayat+1 46 Ali+Imran 47 al Baqarah ayat 43 48 ali imran 133 49 Tata surya adalah sebuah sistem tatanan di luar angkasa yang terdiri atas Matahari dengan delapan planet, serta benda-benda langit lainnya seperti yang mengorbit pada Matahari sebagai pusat dari tata surya. 50 Al Quran 51 mahluk & proses kehidupan 52 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 53 Urutan planet pada tata surya kita, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 54 Jual beli 55 al maidah ayat 6 56 Ali Imran 103 57 hukum 58 Akhlak terpuji 59 albaqoroh ayat 10-30 60 AL A'RAF AYAT 141 61 MARYAM 62 Duniawi 63 al baqarah ayat 183 64 Hadits Muslim Nomor 5318 65 ali imran 190 66 an nisa ayat 29 67 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 68 Hewan 69 Prasangka 70 ar-rum ayat 21 71 al anfal ayat 2 72 Curang 73 surat+an+nisa+ayat+35 74 ALI IMRAN 159 75 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 76 Manusia,l 77 al baqarah ayat 275 78 AL maidah ayat 3 79 an nisa ayat 4 80 hud ayat 114 81 qs al isra ayat 32 82 surat al mu,minun ayat 75 83 al baqaarah ayat 256 84 Pengetahuan alam 85 Asbab+al+nuzul+al+isra+ayat+36 86 QS. Al-Ahzab ayat 59: 87 annisa+ayat+79 88 Q.S. Al-A’raaf : 57) 89 al+imran+102 90 surat+al+baqarah+ayat+273 91 at taubah ayat 60 92 Bumi,alam semesta 93 suami 94 Surat Al-Mu’minun Ayat 50 95 Takwa 96 an+nisa+ayat+34 97 Al+baqarah+ayat+283 98 jalan 99 Berlindung kedalam gua 100 dalil Zakat

Hasil pencarian tentang al+imran+110

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا


110. Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya (Al...Al An’aam: 110)

-deskripsi"> Sebagai hukuman bagi mereka, dan Allah tidaklah menzalimi
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

Al Mu’minun: 110-111), (2) Bisa jadi karena mereka tidak melihat orang-orang yang mereka anggap jahat
pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka sebagaimana mereka belum pernah beriman kepadanya (Al...Al An'aam: 110)

-deskripsi"> Ancaman akibat menyelisihi rasul dan jalannya kaum mukmin
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
hak memperoleh laknat dari Allah, malaikat dan manusia semuanya sebagaimana disebutkan dalam surat Al...mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali Imran
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
[[18 ~ AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah...Surat al-Kahf diawali dengan pujian pada Allah, sebagai ungkapan rasa syukur atas diturunkannya al-Qur'ân...al-Karîm yang berfungsi, antara lain, sebagai pemberi peringatan dan penyampai berita suka cita....Di antara ayat-ayat surat al-Kahf ada yang berisikan ancaman bagi orang-orang yang beranggapan bahwa...Akan tetapi al-Qur'ân itu berisikan kebenaran yang tidak perlu diragukan.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali Imran
memiliki sifat itu, seperti perintah kepada orang yang belum beriman, "Wahai orang-orang yang telah diberi Al...Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Quran) yang membenarkan kitab yang ada...Ali Imran: 102).
[[110 ~ AN-NASHR (PERTOLONGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 3 ayat ~ Surat ini meminta Rasulullah saw. untuk

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)...dan yang dimohonkan para malaikat untuk kaum mukmin (lihat surah Al Mu’min: 8).
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali Imran...

-deskripsi"> Abusy Syaikh meriwayatkan dalam kitab Al Akhlak dari Usamah bin Zaid
Ali Imran: 30)

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
Syaikh As Sa’diy, bahwa Maryam memang saudara perempuan Harun, namun Harun di sini bukan Harun bin Imran
menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku).” (lihat Al...Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Jika Al Qur’an merupakan kitab yang terbaik, maka dapat diketahui bahwa lafaz-lafaznya adalah lafaz...membuat tercengang orang-orang yang memperhatikannya, dan dapat membuat seseorang memastikan bahwa Al...Adapun tentang firman Allah Ta’ala, “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di...Ali Imran: 7) maksud mutasyabihat di ayat ini adalah yang masih samar dipahami oleh kebanyakan manusia...dalam shalat seperti halnya surat Al Faatihah.