Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 tumbuhan 4 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 5 Berfikir 6 al hujurat ayat 13 7 Bidadari 8 al ikhlas 9 ali imran 10 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 11 Mencuri 12 al imran 31 13 amanat 14 ikhlas 15 Luqman 16 Bintang 17 Zina 18 Surat Al Baqarah ayat 267 19 Ali Imran ayat 159 20 surah an najmu ayat 3-4 21 al maidah ayat 8 22 q.s yunus 105 23 Ilmu 24 istri 25 Surat-ad-dahr-ayat-23 26 al ahzab ayat 21 27 al imran 159 28 surat al anbiya ayat 30 29 Luqman ayat 20 30 Surat Luqman Ayat 14 31 Surga 32 al maidah ayat 2 33 ibrahim 52 34 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 35 tolong menolong 36 hutang 37 Syariat 38 Surat+Al+An+am+152 39 hadits abu daud 40 yusuf 111 41 Ali imran 104 42 luqman 18 43 Surat+At+Takatsur+ayat+1 44 AL HIJR 9 45 al isra ayat 55 46 Gempa 47 al alaq ayat 1-5 48 Ar Rahman 49 an+nur+ayat+59 50 al-baqarah ayat 188 51 malu 52 Ibrahim ayat 7 53 Surat+At+Takatsur+ayat+2 54 Al-Baqarah ayat 247 55 rezeki 56 Surat+At+Takatsur+ayat+3 57 Tanah 58 at-taubah+ayat 3 59 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 60 Al-Hujurat ayat 11 61 ridha 62 Hari kebangkitan 63 yunus 57 64 Al Luqman ayat 14 65 Al bayyinah ayat 5 66 Surat al hadid ayat 7 67 Surat al luqman ayat 14 68 surat yunus ayat 57 69 Babi 70 al maidah ayat 6 71 Surah+Al+Mulk+ayat+30 72 nikah 73 an nur ayat 4 74 Surat+Al-Mukminun+ayat+12 75 Cinta tanah air 76 Makan 77 Cari hadist nabi yang menjelaskan tentang sholat sunnah 78 al baqarah ayat 168 79 meridhai 80 surat al furqon ayat 63 81 Al isra ayat 23 82 ar rad ayat 11 83 al imron ayat 103 84 surah al baqarah ayat 188 85 al baqarah ayat 163 86 an+nur+ayat+58 87 Surah alkahfi ayat 60 88 surah an nisa ayat 29 89 Q.S. Yūnus/10: 40-41 90 an-nur ayat 43 91 bawang merah 92 an nisa ayat 29 93 Sholat 94 ali imran 134 95 al maidah ayat 1 96 zakat 97 surat an nahl ayat 64 98 surah al hajj ayat 5 99 cinta 100 ali imran 110

Hasil pencarian tentang al+imran+173

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al