Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 Belajar 3 Al imran 159 4 Yunus 99 5 Nenek 6 ibrahim 7 7 Qs Yusuf ayat 87 8 ilmu pengetahuan 9 al baqarah ayat 36 10 prestasi belajar 11 ikhlas 12 al maidah ayat 2 13 al maidah ayat 8 14 Surah al- baqarah ayat 36 15 Surah+An+Nisa+Ayat+26 16 utang 17 Ibrahim 18 pendidikan 19 saba+46 20 al-maidah ayat 2 21 Ar rahman 22 ali imran 31 23 an nisa ayat 1 24 ali imran 110 25 Surah Ali Imran 214 26 ali imran 104 27 al imran ayat 159 28 ali imran ayat 139 29 hutang 30 at taubah ayat 71 31 QS Az-Zumar ayat 9 32 Langit bumi 33 surat+al+a'rof+ayat+31 34 al baqarah ayat 2 35 Hadits Muslim Nomor 2970 36 al baqarah ayat 233 37 al bayyinah ayat 8 38 an nisa ayat 58 39 ali imran 185 40 Hadits Abu Daud Nomor 1754 41 annisa ayat 1 42 al imran 145 43 ibrahim perintah Allah 44 ali imran ayat 19 45 ali+imran+134 46 al hijr 9 47 kedudukan wanita 48 al a'la ayat 7 49 Ibnu katsir 50 surat+al+humazah+ayat+1 51 Al+ahzab+ayat+18 52 Imran 53 Hadist+Rasul melarang ziarah kubur 54 Surah al- baqarah ayat 36\ 55 ali imran 173 56 ali imran 12 57 al hujurat ayat 13 58 luqman 14 59 al+imran+159 60 sabar 61 yunus 26 62 Ibrahim ayat 34 63 Musibah 64 kurban 65 Munafik 66 yusuf 47-49 67 al maidah ayat 96 68 Al-isra ayat 100 69 Menjaga 70 al-baqarah ayat 45 71 Al Baqarah ayat 275 72 RISYWAH DALAM BAHASA ARAB 73 yusuf 2 74 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 75 At taubah ayat 18 76 arrum ayat 41 77 al baqoroh ayat 30 78 Al ahzab ayat 36 79 ar rum ayat 39 80 allah+memasukkan+orang+orang+ke+surga+Adn 81 q.s al-insyirah ayat 5-6 82 al+mulk+ayat+11 83 Allah menciptakan manusia dan tidak beranak 84 al hijr 85 yusuf 87 86 Yusuf 30 87 mewarisi 88 al imran 97 89 at tin ayat 4 90 an nur ayat 2 91 keuntungan 92 surat yusuf 93 al anam ayat 165 94 al humazah ayat 2 95 Al Anfaal ayat 57 96 Niat 97 penjelasa surat al qalam ayat 1-4 98 FILSAFAT+ISLAM 99 Hadits jual beli 100 Al-baqarah ayat 30

Hasil pencarian tentang al-mu'minun+ayat+13+dan+14

Apakah yang Anda maksud al-mu'minum ayat 13 dan 14?
berilah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua...Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dari segala dosa, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu.... "(1). (1) Berdasarkan ayat ini, dapat diketahui bahwa masa mengandung setidaknya berlangsung selama...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka manakah nikmat-nikmat) atau karunia-karunia (Rabb kamu berdua) hai manusia dan jin (yang kamu dustakan...ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan..., bagi-Mu segala puji."
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 126
Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika...ayat-ayat itu datang kepada kami"....(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan...berserah diri (kepada-Mu)".
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
atas kita) semua (putusan Rabb kita) yakni azab-Nya, yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan-Nya pada ayat...yang lain, "Sesungguhnya Aku akan penuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama."...As-Sajdah, 13).
[[14 ~ IBRAHIM (NABI IBRAHIM A. S.) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~]] Alif, Lâm, Râ'....Digunakannya beberapa huruf dengan cara seperti ini pada permulaan surat adalah untuk menggugah pendengaran dan...untuk menunjukkan kemukjizatan al-Qur'ân walaupun "hanya" tersusun dari huruf-huruf yang biasa mereka...dari sisi Kami untuk mengeluarkan semua manusia dari gelapnya kekafiran menuju terangnya cahaya iman dan...Cahaya itu adalah jalan Allah Yang Mahaperkasa, karena pembalasan-Nya, dan Maha Terpuji, karena pemberian
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
(Kemudian datanglah orang-orang yang mengemukakan uzur) asalnya lafal al-mu`adzdziruuna ialah al-mu`tadziruuna...kemudian huruf ta diidgamkan ke dalam huruf dzal sehingga jadilah al-mu`adzdziruuna keduanya mempunyai...arti yang sama lalu dibaca al-mu`adzdziruuna (yaitu orang-orang Arab penduduk padang pasir) kepada Nabi...berhalangan, akhirnya Nabi saw. memberi izin kepada mereka (sedangkan orang-orang yang mendustakan Allah dan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya...Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Quran); dan di antara mereka (orang-orang kafir Mekah) ada yang beriman kepadanya....Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran)....Dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan tetapi kebanyakan manusia
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 48
Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Quran) sesuatu Kitabpun dan kamu tidak (pernah) menulis...suatu Kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang...yang mengingkari(mu).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
(Dan kamu tidak membalas dendam) maksudnya kamu tidak mengingkari (dengan menyiksa kami melainkan karena...kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami."...dilaksanakannya apa yang diancamkan oleh Firaun agar kami tidak kembali menjadi orang-orang kafir (dan...wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada-Mu.")
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 44
Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri..., padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)?
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Di samping itu, juga disebabkan karena mereka, bila mendengar al-Qur'ân yang diturunkan kepada Rasulullah...saw., merasa terkesan dan mencucurkan air mata, karena tahu bahwa apa yang mereka dengar itu benar....Mereka mengucapkan doa, "Ya Tuhan, kami beriman kepada-Mu dan kepada rasul-rasul-Mu serta kepada kebenaran...yang telah Engkau turunkan kepada rasul-rasul-Mu....Jadikanlah kami umat Muhammad yang Engkau jadikan saksi-saksi dan hujjah atas manusia di hari kiamat.
(Dan dapat mengingat-Mu) berzikir kepada-Mu (dengan banyak pula).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
Telah menjadi ciri Ulû al-Albâb bahwa mereka selalu merenungkan keagungan dan kebesaran Allah dalam hati...Mereka selalu merenungkan penciptaan langit dan bumi, dan keunikan yang terkandung di dalamnya sambil...Engkau tersucikan dari sifat-sifat serba kurang, bahkan ciptaan-Mu itu sendiri adalah bukti kekuasaan...dan hikmah-Mu....Hindarkanlah kami dari siksa neraka, dan berilah kami taufik untuk menaati segala perintah-Mu.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad...akan mendapatkan azab yang hina dan nista.
Yaitu jalan para hamba-Mu yang telah Engkau beri petunjuk untuk beriman kepada-Mu dan Engkau anugerahkan...hidayah dan keridaan-Mu; bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang...sesat dari kebenaran dan kebajikan karena mereka tidak beriman dan mengingkari petunjuk-Mu.