Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 5 Injil 6 Ad Dzariyat ayat 1 7 dalil+kitab+zabur 8 dalil+kitab+injil 9 unta 10 Al Isra ayat 26-27 11 gunung 12 Ibrahim 7 13 ali imran 14 Surat an nahl ayat 44 15 riba 16 zabur 17 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 18 yunus 19 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 20 pertengkaran 21 sabar 22 hijrah 23 Al maidah ayat 48 24 saba 16 25 Berpikir 26 Dalil+tentang+judi 27 jus berapa surat al an am ayat 59 28 Kitab+injil+alisra 29 maryam 16 30 al hujurat ayat 13 31 ali imran 190 32 Tuhan 33 hujan 34 berlomba 35 puasa 36 Tajwid+surat+al+anbiya 37 Hadis at taubah ayat 105 38 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 39 surat+al-baqarah+ayat+155-157 40 Kayu 41 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 42 Cinta+tanah+air+ 43 anggur 44 ibrahim 32 45 at taubah ayat 105 46 ar rahman 26 47 al maidah ayat 2 48 zina 49 Minuman keras 50 Al imran 51 ar-rum ayat 41 52 domba 53 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 54 at taubah ayat 36 55 Alankabut ayat 10 56 Surat Al alaq 57 Surat+ghafir+ayat+52 58 hadist+al-hujurat+ayat+12 59 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 60 at+talaq+ayat+3 61 hukum 62 Pintu+rezeki 63 saba 13 64 al hijr 22 65 Ali Imran ayat 164 66 an nisa ayat 29 67 almaidah ayat 3 68 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 69 tauhid 70 rayap 71 QS. Ali Imran ayat 104 72 Muhammad 73 HUD AYAT 61 74 Taurat 75 Kesengsaraan dan kemelaratan 76 An-nur ayat 43 77 kebahagiaan 78 bermegah 79 ilmu 80 Al+anfal+ayat+82 81 ular 82 berbahagia 83 dalil+kitab+Al Quran 84 Yunus 101 85 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 86 ar rahman 19 87 akal 88 saba+16 89 maryam+17 90 jihad 91 nafsu 92 al an,am ayat 1 93 al ankabut ayat 69 94 membunuh 95 Surat Al-'Asr 96 ibrahim 97 annisa ayat 24 98 surat+al-+mujadilah+ayat+33 99 al maidah ayat 1 100 Kebersihan bagian dari iman

Hasil pencarian tentang ali+imran+18

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ


18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
Al-A`raf 18, Hud 119, As-Sajdah 32, Shad 85), atau hukuman Allah itu disebabkan (karena mereka tidak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Asy Syu'ara, 18).
S, 18 Al-Kahfi, 31).
Bintang Sirius ini berada di sekitat 18 derajat sebelah selatan garis tengah langit dan dikenal juga
meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali
kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali
[[49 ~ AL-HUJURAT (KAMAR-KAMAR) Pendahuluan: Madaniyyah, 18 ayat ~ Surat ini dimulai dengan larangan
menemui Nabi saw. yang ketika itu sudah keluar siap bermubahalah bersama Hasan, Husein, Fatimah dan Ali
[[64 ~ AT-TAGHABUN (HARI DITAMPAKKAN SEGALA KESALAHAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 18 ayat ~ Surat ini dibuka
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta
[[18 ~ AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah