Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 zakat 9 penyakit 10 surah al a'raf ayat 79 11 at taubah ayat 105 12 al+ikhlas 13 saba 16 14 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 15 sombong 16 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 17 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 18 an nisa ayat 58 19 Hikmah 20 Bumi bulat 21 Jibril 22 Berfikir+positif 23 Rezeki 24 at taubah ayat 60 25 lokasi yang memudahkan 26 al+lail+ayat+1-2 27 Al maidah ayat 48 28 dalil+kitab+Zabur 29 al hujurat ayat 13 30 Ali Imran 159 31 Pengertian dalil kitab 32 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 33 al maidah ayat 2 34 dalil+kitab+injil 35 anjing 36 Zina 37 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 38 Lalai 39 Al Baqarah ayat 2 40 al baqarah ayat 188 41 yusuf 69 42 Samiri 43 Hadis kitab zabur 44 AS+SAJADAH+AYAT+6 45 al+hijr+22 46 hr+muslim+288 47 hadits kitab taurat 48 yusuf ayat 111 49 al-A’raf+ayat+204 50 Hadist kitab Zabur 51 Jihad 52 an nisa ayat 1 53 Sakit 54 Melindungi 55 Injil 56 Ayat ayat larangan zina 57 Menyelam 58 surat+thaha+ayat+125 59 surat+thaha+ayat+126 60 at tahrim ayat 6 61 an-nisa+ayat+161 62 Semangat 63 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 64 yunus 12 65 Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya me 66 Negeri yang dijanjikan 67 almaidah ayat 48 68 luqman 13-19 69 al+mukmin+ayat+17 70 mati 71 al baqarah ayat 282 72 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 73 Hadits Abu Daud Nomor 2936 74 Seribu malaikat 75 Al-Ahzab ayat 33 76 yusuf ayat 3 77 Ibrohim ayat 7 78 yusuf 31 79 ali imran ayat 159 80 al kitab 81 ali imran 31 82 Ali imran 133 83 Surat Al Muzzammil ayat4 84 hadits riwayat muslim makanan kehujanan 85 Lebah 86 aku uji dengan ketakutan 87 al-imran 97 88 Ujian 89 melampaui batas 90 luqman 13 91 orang-oramg quraisy dahulu menghalangi kaum muslimin 92 HR Ibnu majah 149 93 Perintah membaca Alquran secara tartil 94 surat al-muthaffifin ayat 6 95 Takut kepada Allah 96 Ketetapan 97 cinta 98 al-mujadilah ayat 11 99 Bergelimang dosa 100 muhammad 31

Hasil pencarian tentang allah+sembah

terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 37
Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu...hendak sembah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mereka akan dibentak, "Mana tuhan-tuhan selain Allah yang kalian sembah itu?
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 17
Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta....Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu; maka mintalah...rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya.
(Katakanlah, "Hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya") dari perbuatan...syirik atau menyekutukan Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 67
Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 14
Katakanlah: "Hanya Allah saja Yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan
(Dan kalian bukan penyembah) dalam waktu sekarang (Tuhan yang aku sembah) yaitu Allah swt. semata.
(Aku tidak akan menyembah) maksudnya sekarang aku tidak akan menyembah (apa yang kalian sembah) yakni...berhala-berhala yang kalian sembah itu.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 66
Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 98
Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya
(Dan telah mencegahnya) dari menyembah Allah (apa yang selama ini ia sembah selain Allah) (karena sesungguhnya
kepada ayahnya dan pengikutnya seraya meremehkan patung-patung yang dahulu mereka agungkan dan mereka sembah..., "Apa itu patung-patung yang kalian sembah?"
(Karena itu, maka hendaklah Allah) saja (kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur
Balqîs telah dipalingkan oleh tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah, seperti matahari dan sejenisnya..., dari menyembah Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Kafirun Ayat 2
Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
terjemahan ayat Surat Al-Kafirun Ayat 3
Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
Dan Allah menghukum dengan keadilan....Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apapun....Sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 117
Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu)
(yang kamu sembah) selain Allah?"...Seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 161
Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu,
terjemahan ayat Surat Al-Kafirun Ayat 4
Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 70
Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Apakah yang kamu sembah?"
terjemahan ayat Surat Al-Kafirun Ayat 5
dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
(Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kalian sembah?")
(Sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah itu) (adalah berhala-berhala, dan kalian membuat dusta...) kalian mengatakan kebohongan, bahwa berhala-berhala itu adalah sekutu-sekutu Allah....(Sesungguhnya yang kalian. sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian) maksudnya...mereka tidak akan mampu memberi rezeki kepada kalian (maka mintalah rezeki di sisi Allah) yakni mintalah
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 75
Ibrahim berkata: "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah,
terjemahan ayat Surat Al-Fatihah Ayat 5
Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.
(Ibrahim berkata, "Maka apakah kalian telah memperhatikan apa yang selalu kalian sembah).
(Dan aku tidak mau menyembah) di masa mendatang (apa yang kalian sembah.)
Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.