Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 surat al-hadid ayat 57 4 sabar 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 hujan 8 yusuf 9 ali+imran+159 10 ayat tentang kepala madrasah 11 Almaidah ayat 48 12 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 13 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 14 Urusan 15 al-insyirah ayat 5 16 hewan 17 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 18 huud+40 19 Ibrahim ayat 7 20 dunia 21 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 22 Aman 23 al-baqarah ayat 168 24 al-maidah ayat 3 25 an-nur+ayat+36 26 ali imran ayat 26 27 AL+AHZAB+AYAT+70 28 QS.Al imran ayat 79 29 Bersyukur 30 ali imran ayat 185 31 al bayyinah ayat 8 32 surat Al furqan ayat 20 33 Surga 34 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 35 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 36 lukman+ayat+15 37 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 38 surat al baqarah ayat 11 39 al-maidah ayat 48 40 Surat al maidah ayat 48 41 surat Al furqan ayat 9 42 Al+hijr+ayat+48 43 menghindari perkelahian 44 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 45 ibrahim 32 46 petunjuk 47 kemuliaan 48 al baqarah ayat 261 49 mengharapkan pertemuan 50 Memohon ampun 51 an nisa ayat 59 52 ar rum ayat 21 53 al baqarah ayat 124 54 An nahl ayat 120 55 Anjing 56 al ahzab ayat 70 57 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 58 orang tua 59 Al+Anbiyâ+ayat+73 60 ikhlas 61 Sedikit sekali berterimakasih 62 Terhadap diri 63 Tadabbur asy syuara ayat 174 64 Cobaan 65 ibrahim 9 66 al-an’am ayat 136 67 ali imran 185 68 Hidup sederhana 69 Surat AlBaqarah ayat 27 70 ali+imran+188 71 Ibrahim ayat 43 72 an-nisa ayat 36 73 al baqarah ayat 30 74 luqman 75 MARYAM 76 Al Imran ayat 7 77 ibrahim ayat 33 78 Al-Israa’ ayat 24 79 hutang 80 al maidah ayat 2 81 Al-Baqarah ayat 177 82 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 83 haram 84 Ali imran ayat 190-191 85 hud ayat 61 86 hadist ali imran ayat 190-191 87 an-nisa ayat 29 88 Yunus 100 89 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 90 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 91 kabut 92 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 93 q.s al qalam ayat 68 94 keamanan 95 surat al-ahzab ayat 5 96 ummul kitab 97 ali imran ayat 159 98 ali-imran ayat 43 99 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 100 surat+Asy+syuara+ayat+157

Hasil pencarian tentang ar+ra'd+ayat+11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ


11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(karena dia melihat dirinya) sendiri (serba cukup) dengan harta benda yang dimilikinya; ayat ini diturunkan...Dan lafal Ra-aa tidak membutuhkan Maf'ul kedua; dan lafal An Ra-aahu berkedudukan sebagai Maf'ul Lah.
Dalam ayat lain, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “(Yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya...Ar Ra’d: 23-24)

(Dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya) kalimat ayat ini mengukuhkan makna ayat sebelumnya...(dengan pengetahuan yang yakin) lafal 'Ainal Yaqiin adalah Mashdar; demikian itu karena lafal Ra-aa
Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Walid ibnu Mughirah atau lainnya....Jumlah kalimat A'indahuu merupakan Maf'ul kedua dari lafal Ra-ayta, yang maknanya Akhbirnii, yakni ceritakanlah
Selesai tafsir surah Ar Ra’d dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya, wal hamdulillahi Rabbil ‘aalamin
kaumnya setelah ia mengucapkan kata-katanya sebagai nasihat kepada kaumnya sebagaimana tersebut dalam ayat...20 s/d 25. ketika Dia akan meninggal, malaikat turun memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya
Pada ayat ini diperkirakan adanya Maf'ul kedua bagi lafal Ra-ayta, yaitu lafal ayat tadi, yang artinya
kaumnya setelah ia mengucapkan kata-katanya sebagai nasihat kepada kaumnya sebagaimana tersebut dalam ayat...20 s/d 25. ketika Dia akan meninggal, malaikat turun memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya
dalam tidurku, yakni bermimpi (sebelas buah bintang dan matahari serta bulan, kulihat semuanya) lafal ra-aytuhum...berkedudukan menjadi taukid atau pengukuh dari lafal ra-aytu di muka tadi (sujud kepadaku.") lafal saajidiina
Ar Ra’d: 15)

-deskripsi"> Dia merapihkan ciptaan-Nya dan merapihkan syariat-Nya
Lafal Idz menjadi Ma'mul dari lafal Ra-aahu.
-deskripsi">Tentang makna Ar Rahmaan dan Ar Rahiim sudah diterangkan sebelumnya....Disebutkannya ayat ini setelah "Al Hamdu lillahi Rabbil 'aalamiin" untuk memberitahukan bahwa Allah Subhaanahu
Kemudian harakat Ra dipindahkan kepada Qaf, selanjutnya huruf Ra dan hamzah Washalnya dibuang sehingga
Maka Allah menurunkan beberapa ayat", yakni dari ayat 113 s/d 115.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat...Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Ayat ini juga sudah cukup bagi orang yang berakal untuk berhenti dari mengerjakan larangan Allah yang...

-deskripsi"> Mimpi adalah terjemah dari kata Ar Ru'ya dalam ayat ini....Namun kebanyakan mufassir menerjemahkan kata Ar Ru'ya tersebut dengan penglihatan, yang maksudnya adalah...

-deskripsi"> Yaitu pohon zaqqum yang tersebut dalam surat As Shaffat ayat 62 sampai...”

-deskripsi"> Dengan banyak ayat (tanda kekuasaan-Nya)

[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Hakikat agama samawi. d. Etika bertobat. e.
Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan...Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
(Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit dia berkata, "Inilah) dhamir dalam Lafal ra-aa dimudzakarkan
(Yang berada di atas) berta'alluq kepada ayat sebelumnya (jalan yang lurus) jalannya para nabi sebelum...Ar-Ra'd 43.)
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...ini, termasuk kelompok surat Makkiyyah, kecuali ayat-ayat 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152 dan 153...Juga bagaimana Dia memecahkan biji-bijian sehingga dari biji-bijian itu tercipta tumbuh-tumbuhan. d.
-deskripsi"> Dalam ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Dan Allah sekali-kali...Al Munaafiquun: 11).

Ayat ini tidak berlaku untuk ahli waris karena sudah dinasakh dengan ayat tentang warisan (yaitu An Nisaa...': 11) dan hadits "laa washiyyata liwaarits" (tidak ada wasiat bagi ahli waris) diriwayatkan oleh Tirmidzi
(Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah) kepada...perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
tiupan yang kedua dari malaikat Israfil; jarak di antara kedua tiupan itu empat puluh tahun; dan jumlah ayat...ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah.
yang mengingkari sifat rahmah (penyayang) bagi Allah ‘Azza wa Jalla dan menolak menamai-Nya dengan Ar...Misalnya, ketika meminta rezeki, maka menggunakan nama-Nya Ar Razzaq (Maha Pember rezeki), dsb....janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam shalat dan jangan (pula) merendahkannya,” ia berkata, “Ayat...jalan tengah di antara kedua itu.”

-deskripsi"> Maksudnya janganlah membaca ayat

-deskripsi"> Dihubungkannya ayat-ayat dengan nama-Nya Ar Rahman menunjukkan, bahwa...ayat-ayat-Nya termasuk rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya dan ihsan-Nya kepada mereka, di mana dengan...ayat-ayat tersebut Dia menunjuki mereka kepada kebenaran, memperlihatkan kepada mereka mata mereka yang
Sebagaimana kita ketahui sebab turun ayat ini adalah datangnya pertanyaan mengenai orang yang meninggal...'Ra`fah', artinya amat pengasih dan didahulukan agar lebih tepat menemui sasaran.