Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 Puasa 5 Mahluk 6 Ayat tentang materi dan perubahannya 7 Makhluk proses kehidupan 8 Sabar 9 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 10 Makhluk & Proses Kehidupan 11 at talaq ayat 4 12 Ayat tentang gaya dan energi 13 Hadits tentang jual beli barter 14 al baqarah ayat 187 15 Al ikhlas 16 ar rahman 17 Surat ar ra'du ayat 11 18 Al An’am ayat 83 19 al baqarah ayat 30 20 an nur ayat 24 21 an nisa ayat 24 22 Perubahan Fisika 23 Santun 24 an nahl ayat 90 25 al mulk ayat 3 26 al maidah ayat 2 27 Hadis tentang produksi 28 Surat Al-Anbiya Ayat 30 29 Ilmu 30 an nisa ayat 3 31 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 32 Manusia 33 alhadid+ayat+7 34 an-nisa ayat 29 35 al rahman 36 +kandungan+dari+malaikat+mikail 37 Hadits Muslim Nomor 2855 38 ali imran 39 al baqarah ayat 2 40 surat+an+nisa+ayat+35 41 al+maidah+ayat+1 42 an nisa ayat 4 43 surat yunus 44 Tumbuhan 45 Muntaha 46 Surga 47 al baqarah ayat 168 48 Akhlak terpuji 49 al+baqarah+ayat+183 50 al maidah ayat 1 51 Surat yasin 52 ali imran 159 53 an nisa ayat 29 54 Bumi dan Alam semesta 55 akhlak 56 Yusuf 57 Manusia,l 58 Hadist cinta 59 al Baqarah ayat 43 60 mahluk & proses kehidupan 61 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 62 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 63 Ikhlas 64 Hujan 65 ALI IMRAN 126 66 al anfal ayat 2 67 Ibrahim 68 al maidah ayat 6 69 ali imran 7 70 MARYAM 71 ALI IMRAN 190 72 ar-rum ayat 21 73 AL maidah ayat 3 74 yunus 75 Hadits Muslim Nomor 5318 76 hukum 77 Zina 78 Asbab+al+nuzul+al+isra+ayat+36 79 Jual beli 80 Al Quran dengan wawasannya yang amat luas banyak berbicara tentang manusia, kodrat dan kedudukannya9 dengan kedalaman dan kepekaan cita rasa bahasa Arab sehingga dalam setiap pernyataannya mengundang para pembacanya untuk bertadabbur, tabashur, tadzakkur 81 Al-Baqarah Ayat 267 82 siapa nama nabi yang bersama nabi musa 83 ali imran 104 84 yusuf 33 85 Al'quran yg menjelaskan tentang produksi 86 hadist tentang seseorang mukmin adalah saudara mukmin yang lain, ia tidak boleh menzalimi atau mengecewakan saudaranya 87 hadits ibnu majah 1926 88 hud ayat 114 89 Dusta 90 an nisa ayat 35 91 ar rahman 20 92 al ahzab ayat 5 93 yunus+86 94 Perubahan wujud benda 95 Saba‘ ayat 28: 96 Shaih muslim 5329 97 at-taubah ayat 105 98 ALI IMRAN 79 99 Tidak dapat berkata apa-apa 100 Qunut subuh

Hasil pencarian tentang as+shad+ayat+24

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ


24. Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
mereka) menurut suatu qiraat lafal Mushaithirin dibaca Musaithirin yakni dengan memakai huruf Sin bukan Shad...Ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berjihad.
Al-A`raf 18, Hud 119, As-Sajdah 32, Shad 85), atau hukuman Allah itu disebabkan (karena mereka tidak
Ayat ini diturunkan ketika orang-orang musyrik mengatakan, sebagaimana yang telah disitir oleh firman-Nya...Shad, 8) (sesungguhnya Allah Maha Mendengar) ucapan-ucapan mereka (lagi Maha Melihat) utusan yang telah
terpisah-pisah) pada asalnya lafal yashshadda'uuna adalah yatashadda'uuna kemudian huruf ta diganti menjadi shad...yang selanjutnya diidghamkan atau dimasukkan kepada huruf shad lainnya sehingga jadilah yashshadda'uuna
(Kaf Ha Ya 'Ain Shad) hanya Allah yang mengetahui maksudnya.
[[38 ~ SHAD (HURUF SHAD) Pendahuluan: Makkiyyah, 88 ayat ~ Surat yang diturunkan di Mekah dan berisikan...88 ayat ini memberikan gambaran tentang salah satu bentuk sikap keras kepala orang-orang musyrik yang
Tashshaddaa yang bentuk asalnya adalah Tatashaddaa, kemudian huruf Ta kedua diidgamkan kepada huruf Shad
lafal lanashshaddaqanna pada asalnya lanatashaddaqanna, kemudian huruf ta dimasukkan ke dalam huruf shad...dan lebih parah lagi ia tidak menunaikan zakatnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah swt. dalam ayat
qiraat dibaca yashsha`adu di dalam kedua bacaan tersebut berarti mengidgamkan ta asal ke dalam huruf shad...Menurut qiraat lainnya dengan dibaca sukun huruf shad-nya (ke langit) apabila iman dipaksakan kepadanya
adalah 'Ushuwwun, kemudian kedua huruf Wawu ditukar menjadi Ya, selanjutnya harakat huruf 'Ain dan Shad
asalnya adalah Yakhtashimuuna, kemudian harakat Ta dipindahkan kepada Kha, lalu Ta diidgamkan kepada Shad
jika kamu menyedekahkannya), dibaca dengan tasydid, yakni setelah mengidgamkan ta pada asalnya pada shad
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
bersedekah) bentuk asli lafal ashshaddaqa adalah atashaddaqa, kemudian huruf ta diidghamkan ke dalam huruf shad
-deskripsi"> Maksudnya selain wanita-wanita yang disebutkan dalam surat An Nisaa' ayat...23 dan 24.
kepada-Mu dari segala dosa, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu. "(1). (1) Berdasarkan ayat...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama...Maka, kalau masa mengandung dan masa menyusui--yaitu 30 bulan--itu dikurangi masa menyusui saja--yaitu 24
pada pengambilan dalil (Firman-Nya, "Ambillah empat ekor burung, lalu jinakkanlah kepadamu) dengan 'shad
laki-laki) mushshaddiqiina berasal dari mashdar tashadduq, kemudian huruf ta diidghamkan kepada huruf shad
Lalu Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat, “Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinyaâ...Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam kitab Tauhid hal. 76, Ibnu Jarir juz 24 hal. 27, Baihaqi dalam...14 hal. 26 dari hadits Ibnu Abbas yang sama seperti itu, namun di dalamnya terdapat ‘Athaa’ bin As...Saa’ib, dia mukhtalith (bercampur hapalannya).” Al Haafizh As Suyuthi dalam Al Itqaan juz 1 hal....Adapun keadaannya sebagai Makkiyyah, maka jika yang kuat turunnya, yakni ayat ini di Mekah, maka tidak
Ta yang terdapat pada asal kata diidgamkan pada shad, sedang menurut qiraat lain dibaca yushliha dari
Dalam ayat lain, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “(Yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya...Ar Ra’d: 23-24)

Tetapi, meskipun demikian, mereka tetap menolaknya(1). (1) Kata al-haqq dalam ayat ini termasuk kata...Kata itu dapat berarti 'Allah Swt. ' seperti tersebut dalam ayat yang berbunyi Ta'âlâ Allâh-u al-Malik-u...Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....Fathir: 24), atau pengertian agama secara umum, termasuk di dalamnya al-Qur'ân dan al-Hadits, seperti...pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.).
Maka turunlah ayat 23-24 di atas, sebagai pelajaran kepada Nabi; Allah mengingatkan pula bilamana Nabi
negeri Saba' membawa berita yang belum kau ketahui dan tidak perlu kau sangsikan kebenarannya. "(1). (1) Ayat...ini dan dua ayat berikutnya adalah ayat-ayat yang secara khusus mengisahkan kerajaan Saba', salah satu...oleh sebuah badan yang fungsinya kira-kira sama dengan Majelis Permusyawaratan saat ini (perhatikan ayat...Rakyat negeri Saba' dikenal sebagai kaum paganis, sebagaimana dituturkan ayat ke-24 dari surat ini.
[[24 ~ AN-NUR (CAHAYA) Pendahuluan: Madaniyyah, 64 ayat ~ Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah
Ayat ini menunjukkan, bahwa mentadabburi Al Qur’an akan membawa seseorang kepada kebaikan dan melindungi...Az Zukhruf: 23-24)

setelah pemilik bagian (ashabul furudh) mengambil bagiannya atau yang mewarisi semua harta jika tidak ada as-habul...furudh dan tidak mendapatkan apa-apa jika as-habul furuudh mewarisi sampai menghabiskan harta....="tafsir-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh dengan ayat..."wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 2
Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya...kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan