Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 yunus 84 4 Surat Fathir ayat 28 5 kami 6 Zina 7 as saf ayat 3 8 yusuf 9 Al maidah ayat 6 10 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 11 al maidah ayat 3 12 ali imran 190 13 Sholat 14 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 15 al hujurat ayat 13 16 harta 17 Al-Baqarah ayat 152 18 an nisa ayat 59 19 ALI IMRAN 20 al-hujurat ayat 13 21 al hujurat ayat 6 22 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 23 jual beli 24 amal 25 ali imran 14 26 Surat ayat29 dan tafsirannya 27 al maidah ayat 90 28 Al imran 29 az Zariyat ayat 58 30 al hajj ayat 7 31 Syirik 32 Al hijr 9 33 ali imran 19 34 al-baqarah ayat 148 35 Surat an nur ayat 31 36 al baqarah ayat 30 37 Nabi palsu 38 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 39 menutup mulut 40 Jujur 41 AL KAHFI AYAT 29 42 Perangilah 43 surat al ikhlas 44 dalil+kitab+injil 45 Maryam ayat 58 46 surat ibrahim ayat 7 47 akidah islam akidah yang praktikal 48 sehaT 49 Ar rum ayat 21 50 Surah 31 ayat 13 51 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 52 Az zukhruf ayat 47 53 Q.S An-nahl ayat 18 54 an+nisa+ayat+162 55 Al+baqarah+ayat+30 56 At taubah ayat 105 57 aurat 58 Luqman ayat 14 59 Al baqarah ayat 185 60 al hadid ayat 22 61 Al-Baqarah Ayat 282 62 Al baqarah ayat 2 63 al hadid ayat 3 64 Ali Imran ayat 200 65 neraka 66 Tipu daya 67 luqman ayat 34 68 Surat Al maidah ayat 87 sampai 95 69 al ahzab ayat 21 70 Ali+imran+ayat+29 71 Surat yg artinya sungguh kami telah menurunkan kitab taurat, didalamnya ada petunjuk dan... 72 Peradaban islam 73 Surat Al maidah 74 dalil+kitab+zabur 75 yusuf+101 76 al maidah ayat 48 77 Sembahyang 78 Yusuf 101 79 Al-Baqarah+ayat+156 80 al+maidah+ayat+7 81 AL fatihah ayat 6 82 maryam 83 Al-luqman+ayat+13-17 84 al anfal ayat 60 85 kitab 86 Ali+Imran+ayat+28 87 Kandungan asy Syura ayat 11 88 Perintah bersiwak 89 SURAT YUSUF 90 Surat al kahfi 91 penyakit 92 al-maidah+ayat+2 93 Surat+lukman+ayat+14 94 ali imran 18 95 ibrohim ayat 40 96 al hasyr ayat 18 97 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 98 ali imran ayat 159 99 an nisa ayat 172 100 kesehatan masyarakat

Hasil pencarian tentang at+tin+ayat+4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ


4. sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Tin Ayat 1
Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,
Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian) seperti biji gandum (dan tumbuh-tumbuhan) seperti buah Tin
(Demi Tin dan Zaitun) keduanya adalah nama buah, atau dapat juga keduanya diartikan nama dua buah gunung
Ayat ini diturunkan ketika kaum muslimin memilih untuk mengambil tebusan terhadap para tawanan perang...akhirat) sebagai pahala oleh sebab memerangi orang-orang kafir (Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) ayat...(Muhammad 4)
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...At-Taubah 128-129). Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Lafal At-Taqwaa letaknya diakhirkan karena demi memelihara keserasian bunyi akhir ayat, sedangkan sebagai
Dan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah lima puluh ribu tahun.
[[4 ~ AN-NISA' (WANITA) Pendahuluan: Madaniyyah, 176 ayat ~]] Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada
Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam...Akan tetapi ayat ini dinasakh oleh firman Allah swt. yang lain, yaitu, "Tiada dosa (lantaran tidak pergi...At-Taubah 91). (dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
Alquran yang sedang membacakannya sebagai (peringatan) lafal Dzikran menjadi Mashdar dari makna Fi'il At-Taaliyaat
demikian pula lafal Al-Atqaa, sekalipun menunjukkan makna Tafdhil, tetapi makna yang dimaksud adalah At-Taqiyyu
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
(Dan sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya) kepada Firaun (ayat-ayat Kami semuanya) yang berjumlah...sembilan ayat itu (maka ia mendustakan) nya dan menuduh bahwa ayat-ayat itu adalah sihir (dan ia enggan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 136
Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat...Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan siksa hari panggil-memanggil) dapat dibaca At-Tanaadi...atau At-Tanaadiy dengan memakai huruf Ya pada akhirnya.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
(Itulah) maksudnya ayat-ayat tadi (ayat-ayat Allah.