Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 sabar 3 surat al-hadid ayat 57 4 ali imran 5 Membunuh cicak pahala 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 al-insyirah ayat 5 8 surat thaha ayat 180 9 Surat yasin 10 Hadits Abu Daud Nomor 4432 11 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 12 Bumi 13 al ikhlas 14 ciri ciri pasngan yang baik 15 awan 16 surat Al furqan ayat 20 17 Ar-Rahman ayat 19 18 Ali Imran 110 19 saba 15 20 pendidikan 21 annisa ayat 58 22 Tafsir kepuasan kerja 23 Aman 24 surat Al furqan ayat 9 25 Surat Al-Insan Ayat 20 26 Hadis Ibnu Majah 1934 27 Sedekah 28 al fatiha ayat 1 29 Bersyukur 30 akhlak 31 Ayat 43 32 laut 33 dunia 34 AL HUJURAT AYAT 11 35 An-nisa ayat 58 36 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 37 ali imran 64 38 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 39 al hasyr ayat 7 40 ali imran 159 41 al bayyinah ayat 8 42 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 43 al baqarah ayat 219 44 BAHASA ARAB 45 al maidah ayat 3 46 Larangan mengikuti tradisi lokal 47 Iman 48 surah Al-Maidah ayat 23 49 Muslim 4971 50 surat an nisa azat 124 51 Menolong diri sendiri 52 ali imran ayat 26 53 albaqarah ayat 267 54 Nasab anak zina 55 Surat Thoha ayat 13-14 56 Tanda 57 al ghasiyah ayat 17-20 58 MARYAM 59 ali+imran+,135 60 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 61 1934 hadis Ibnu majjah 62 surat+Asy+syuara+ayat+157 63 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 64 Kitab belakang 65 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 66 Hadist abu daud 2437 67 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 68 surah al imran 110 69 menyukai 70 sayur 71 ali imran ayat 103 72 Hadits Abu Daud No. 1241 73 tafsir Al-quran onlime 74 al maidah ayat 8 75 surah+al+imran+110 76 an nisa ayat 36 77 Tafsir surah Al qashas ayat 77 78 An Nisa ayat 29 79 ali imran ayat 185 80 Ayat kisah 81 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 82 AR RAHMAN 1 83 Yunus 84 tauhid 85 Zakat fitrah 86 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 87 ayat twntang ahklak 88 Surat Ap Ahqaf ayat 9 89 gembira 90 gunung 91 Rezeki dari allah 92 surah 'abasa ayat 38 93 sujud 94 al baqarah ayat 275 95 al+mursalat+ayat+32 96 hujan 97 ibrahim 44 98 Ayat 216 99 az+zalzalah+ayat+2 100 buah buahan

Hasil pencarian tentang ayat+tentang+serakah

semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...dari ayat 73 hingga ayat 80 yang turun pada periode Madinah....Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[32 ~ AS-SAJDAH (SUJUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat yang turun setelah surat al-Mu'minûn...keadaan orang-orang jahat pada hari perhitungan, sikap orang-orang Mukmin ketika diingatkan dengan ayat-ayat...dan penjelasan tentang balasan untuk orang-orang Mukmin dan fasik....Di antara tujuan terpenting yang terkandung dalam surat ini adalah pengarahan pandangan kepada ayat-ayat...tentang alam semesta, pembicaraan tentang kebangkitan dan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkarinya
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah...Dengan berisikan 109 ayat, surat ini dimulai dengan menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci al-Qur'ân...Kemudian disebutkan tentang alam semesta dan bukti-bukti kebesaran Allah yang ada di dalamnya, tentang...Dijelaskan juga tentang keadaan manusia dalam kesusahan dan kegembiraan, tentang kekuasaan Allah dan...Sekalipun mereka telah bersepakat untuk tidak mendengarkan ayat-ayat suci ini atau ayat-ayat al-Qur'ân
sedang diturunkan) artinya di masa Nabi saw. masih hidup (niscaya akan diterangkan kepadamu) makna ayat...: apabila kamu bertanya tentang macam-macam masalah sewaktu Nabi saw. masih ada niscaya akan turun ayat-ayat...Alquran yang menjelaskannya dan jika ayat-ayat Alquran telah turun niscaya isinya akan menjelek-jelekkan...kamu sendiri oleh karena janganlah kamu banyak bertanya tentang hal-hal itu; sesungguhnya (Allah telah...memaafkan kamu tentang hal-hal itu) sebelum kamu meminta maaf kepada-Nya, maka dari itu janganlah kamu
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang kerasnya pendustaan orang-orang...musyrik terhadap ayat-ayat Allah....

-deskripsi"> Yakni ketika mereka ditanya (dimintai pendapatnya) tentang Al Qur’
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
[[31 ~ LUQMAN Pendahuluan: Makkiyyah, 34 ayat ~ Surat ini dimulai dengan pembicaraan tentang al-Qur'ân...Kemudian beralih kepada ayat- ayat tentang alam semesta yang menunjukkan kekuaasan Allah dan keesaan-Nya...Surat ini juga memaparkan tentang orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa berdasarkan pengetahuan...Juga peringatan tentang keangkuhan dan patuh kepada setan....Kedua: Pemaparan tentang ayat-ayat tentang alam semesta dan fenomena-fenomena yang ada di dalamnya yang
Ayat berikut ini turun tentang orang-orang Yahudi, (Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan) kepada...manusia (apa-apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk) seperti ayat rajam dan tentang
[[29 ~ AL-'ANKABUT (LABA-LABA) Pendahuluan: Makkiyyah, 69 ayat ~ Surat yang berisikan 69 ayat ini termasuk...dalam golongan surat Makkiyyah, kecuali ayat 1 sampai 11 yang merupakan ayat-ayat Madaniyah....Di dalamnya juga ada keterangan tentang kelompok-kelompok manusia dari segi keimanannya....Kemudian dilanjutkan dengan keterangan tentang reaksi kaum Nabi Ibrâhîm....Terakhir diterangkan pula tentang keutamaan para mujahid.]]
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Dan bacakanlah) hai Muhammad (kepada mereka) orang-orang kafir Mekah (berita penting) cerita penting (tentang...tinggal bersamaku) aku berdiam di antara kalian (dan peringatanku) nasihatku terhadap kalian (dengan ayat-ayat...maka kepada Allahlah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusan kalian) bulatkanlah tekad kalian tentang...keputusan kalian itu dirahasiakan) disembunyikan, akan tetapi tampakkanlah dan berterus-teranglah kepadaku tentang
ungkapan ini menggambarkan tentang kengeriannya; ayat yang pertama dan ayat yang kedua merupakan Mubtada
Jika diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah yang berbicara tentang hari pembalasan, mereka berkata
(Dan ceritakanlah) kepada mereka (tentang Ibrahim di dalam Al-Kitab ini) Alquran, yaitu tentang kisahnya...membenarkan) seorang yang sangat jujur dalam keimanannya (lagi seorang nabi) hal ini dijelaskan dalam ayat
[[22 ~ AL-HAJJ (IBADAH HAJI) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Surat yang terdiri atas 78 ayat ini termasuk...kelompok surat-surat Madaniyyah, kecuali ayat 52, 53 54 dan 55....Surat ini diawali dengan perintah untuk takut kepada Allah dan peringatan tentang berbagai peristiwa...Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan bukti pembangkitan berupa gambaran tentang proses penciptaan manusia...Setelah itu semua, surat ini berturut-turut membahas tentang izin Allah untuk melakukan peperangan demi
-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang orang-orang yang...kafir kepada ayat-ayat-Nya dan azab yang telah Dia siapkan untuk mereka, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala...menyebutkan tentang orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat-Nya dan menyifati keadaan mereka, serta...

-deskripsi"> Yakni dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al Qur’an, disampaikan nasihat...Disunahkan mengerjakan sujud tilawah apabila membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah yang seperti ini
Jika orang yang menyombongkan diri itu mengetahui sedikit tentang ayat Allah, seluruh ayat-ayat Allah
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 175
Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan...tentang isi Al Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan
(Dan orang-orang yang paling dahulu) dalam kebaikan, mereka adalah para nabi; ayat ini berkedudukan menjadi...Mubtada (yaitu orang-orang yang paling dahulu) lafal ayat ini mengukuhkan makna ayat pertama, dimaksud...sebagai ungkapan tentang keagungan kedudukan mereka.
-deskripsi"> Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan tentang sesuatu yang...

-deskripsi"> Yakni tentang apa yang dibawa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berupa...Al Qur’an yang menyebutkan tentang kebangkitan, pembalasan dan lain-lain yang merupakan kebenaran...orang-orang yang mendustakan pertemuan Tuhan mereka tetap saja tidak beriman, meskipun didatangkan setiap ayat
Demikianlah penjelasan dan perincian Kami tentang keadaan mereka....Neraka jahanam adalah balasan bagi mereka karena mereka telah mengingkari dan mengolok-olok ayat-ayat
(Dan matahari berjalan) ayat ini dan seterusnya merupakan bagian daripada ayat Wa-aayatul Lahum, atau...merupakan ayat yang menyendiri, yakni tidak terikat oleh ayat sebelumnya demikian pula ayat Wal Qamara..., pada ayat selanjutnya (di tempat peredarannya) tidak akan menyimpang dari garis edarnya....beredarnya matahari itu (ketetapan Yang Maha Perkasa) di dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Mengetahui) tentang

-deskripsi"> Dalam ayat ini terdapat larangan bertanya yang maksudnya memberatkan...Bertanya tentang ruh, berarti bertanya tentang hal-hal yang samar yang tidak seorang pun manusia yang...sanggup menyifatkan dengan tepat dan tentang bagaimana bentuknya....Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang yang ditanya tentang sesuatu yang bagi si penanya sebaiknya...bertanya tentang yang lain, maka hendaknya ia berpaling dari memberikan jawaban, menunjukkan kepadanya
Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir.
ucapan-ucapan para rasul Kami kemudian mereka menyampaikannya kepada kaumnya (yang menceritakan kepada kamu tentang...ayat-ayat-Ku dan memperingatkan kamu tentang pertemuanmu dengan hari ini?
-deskripsi"> Ayat ini menerangkan tentang keadaan Al Qur'an, keadaan orang-orang yang...memiliki kedudukan yang agung, mulia dan mengingatkan segala yang dibutuhkan manusia, seperti pengetahuan tentang...Demikian pula pengetahuan tentang hukum-hukum syar’i dan pengetahuan tentang hukum-hukum jaza’i (...Di ayat ini tidak perlu menyebutkan hal yang disumpahi, karena hakikatnya yakni yang dipakai bersumpah
(Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian) mengenai perintah dan larangan....(Dan Allah Maha Mengetahui) tentang apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang (lagi Maha Bijaksana
(Kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka mengetahui) ayat ini merupakan pengukuh dari ayat sebelumnya...; dan pada ayat ini dipakai kata Tsumma untuk memberikan pengertian, bahwa ancaman yang kedua lebih keras...dan lebih berat daripada ancaman yang dikandung pada ayat sebelumnya....Selanjutnya Allah swt. memberikan isyarat yang menunjukkan tentang kekuasaan-Nya untuk membangkitkan
[[9 ~ AT-TAWBAH (PENGAMPUNAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 129 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok Madaniyyah...ini berisikan 129 ayat dan diturunkan di Madinah pada tahun 9 Hijriyah....Setelah itu disebutkan tentang keutamaan bulan-bulan suci, perjanjian dengan orang musyrik, dan kewajiban...Disebutkan pula pernyataaan tentang alasan yang membolehkan untuk tidak berjihad, keterangan tentang...Diterangkan pula, dalam surat ini, keadaan manusia dalam menerima ayat-ayat al-Qur'ân pada saat diturunkan
Allah telah mengumpamakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat yang diturunkan kepada rasul- Nya, dan...berkata, "Wahai Nabi, bacakanlah kepada kaummu kisah tentang seorang lelaki dari Banû Isrâ'îl yang mengetahui...ayat-ayat yang Kami turunkan kepada rasul-rasul, tetapi kemudian ia tidak mempedulikannya.