Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Ali Imran 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 Almaidah ayat 48 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 yusuf 10 hujan 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 Aman 14 al-baqarah ayat 168 15 al-maidah ayat 3 16 an-nur+ayat+36 17 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 18 Urusan 19 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 20 huud+40 21 al-insyirah ayat 5 22 Ibrahim ayat 7 23 hewan 24 dunia 25 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 26 an nisa ayat 59 27 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 28 al ahzab ayat 70 29 al baqarah ayat 124 30 Surga 31 An nahl ayat 120 32 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 33 menghindari perkelahian 34 orang tua 35 petunjuk 36 kemuliaan 37 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 38 AL+AHZAB+AYAT+70 39 QS.Al imran ayat 79 40 al baqarah ayat 261 41 mengharapkan pertemuan 42 al bayyinah ayat 8 43 ali imran ayat 185 44 surat al baqarah ayat 11 45 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 46 ikhlas 47 al-maidah ayat 48 48 Surat al maidah ayat 48 49 Al+hijr+ayat+48 50 ali imran ayat 26 51 surat Al furqan ayat 20 52 ibrahim 32 53 Bersyukur 54 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 55 lukman+ayat+15 56 Memohon ampun 57 surat Al furqan ayat 9 58 ar rum ayat 21 59 Al+Anbiyâ+ayat+73 60 Anjing 61 Al mu'minun ayat 51 62 ali imran+191 63 LUKMAN+AYAT+18 64 Ar Rahman ayat 33 65 Makanan 66 Nabi Yahya 67 mencintai iptek 68 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 69 udara 70 Ibnu Katsir 71 bertakwa 72 Al imran 73 Surat Al-A’raf Ayat 26 74 ali imran 139 75 Ali imran ayat 190-191 76 LUKMAN+AYAT+19 77 an-nisa ayat 29 78 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 79 laut 80 muhammad+ayat+23 81 al-baqarah ayat 43 82 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 83 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 84 ar rad ayat 11 85 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 86 Ayat tentang toleransi 87 hutang 88 Surat annisa ayat 56 89 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 90 SURAT AL KAHFI AYAT 19 91 surat an nisa azat 124 92 Almujadilah surah ke berapa 93 Muslim 94 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 95 al anfal ayat 63 96 al anbiya ayat 73 97 q.s al qalam ayat 68 98 Tafsir surat alkafirun 99 keamanan 100 Surat Al-Baqarah ayat 10

Hasil pencarian tentang balasan+sedekah

-deskripsi"> Menampakkan sedekah sunat karena Allah dengan tujuan supaya dicontoh orang...

-deskripsi"> Menyembunyikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya, karena Menampakkan...Allah mengetahui perkara-perkara kecil, tidak samar bagi-Nya keaadan kamu dan Allah akan memberikan balasan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
telah mereka lakukan sewaktu hidup di alam dunia, berupa amal-amal kebaikan seperti silaturahmi dan sedekah...lagi mendapat pahalanya karena persyaratannya sudah tidak memenuhi lagi (Tidak) (mereka itu mendapat balasan...kecuali) hanya balasan (apa yang telah mereka kerjakan) yakni perbuatan mendustakan ayat-ayat Kami dan
bayarkanlah zakat dan apa-apa yang kamu persembahkan buat dirimu berupa kebaikan) artinya ketaatan seperti sedekah...Allah, sesungguhnya Allah Maha Melihat akan apa-apa yang kamu kerjakan) sehingga kamu akan menerima balasan
Apakah kalian takut untuk selalu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasulullah?...Allah mengetahui amal perbuatan kalian dan akan selalu memberi balasan sesuai dengan hal itu.
umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain supaya orang lain memberi kepadanya balasan...(Dan apa yang kalian berikan berupa zakat) yakni sedekah (untuk mencapai) melalui sedekah itu (keridaan
-deskripsi"> Baik zakat maupun sedekah....saja yang kita infakkan baik harta atau pun lainnya, banyak atau sedikit, demikian juga ibadah atau sedekah...Dia melihat niat kita kemudan akan memberikan balasan terhadapnya.
(Apa saja nafkah yang kamu keluarkan), artinya zakat atau sedekah yang kamu bayarkan (dan apa saja nazar...janjikan) lalu kamu penuhi dengan tepat (maka sesungguhnya Allah mengetahuinya) lalu membalasnya dengan balasan
ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang berbuat ria atau pamer (niscaya Kami berikan kepada mereka balasan...pekerjaannya dengan sempurna) pembalasan dari amal baik yang telah dikerjakannya, seperti sedekah dan
(Jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik) seumpamanya kalian mengeluarkan sedekah dengan...(Dan Allah Maha Pembalas jasa) artinya selalu memberikan balasan amal ketaatan (lagi Maha Penyantun)
apa yang disangkanya itu, demikian pula halnya orang kafir, ia menduga bahwa amal kebaikannya seperti sedekah...sisi amalnya (lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup) Allah memberikan balasan...perbuatannya itu hanya di dunia (dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya) di dalam memberikan balasan-Nya
Jadikanlah yang lebih dari hak yang kami terima sebagai sedekah....Sesungguhnya Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah dengan pahala yang lebih baik
Apakah kalian takut) dapat dibaca tahqiq dan tashil, artinya merasa takut dari (karena kamu memberikan sedekah...(Maka jika kalian tiada memperbuatnya) artinya tidak memberikan sedekah (dan Allah telah memberi tobat...kepada kalian) maksudnya Dia telah membebaskan kalian dari sedekah itu (maka dirikanlah salat, tunaikanlah
(Jika kamu menampakkan) atau memperlihatkan kepada umum (sedekah-sedekah), yakni yang sunah, (maka itu...Adapun sedekah yang fardu, maka menampakkannya lebih utama agar ia menjadi ikutan orang lain dan untuk...Sedekah fardu atau zakat hanya diberikan kepada orang-orang miskin.

-deskripsi"> Karena sebab infak dan sedekah, karena dosa dapat terhapus dengan sedelah...Subhaanahu wa Ta'aala Maha Mensyukuri, Dia menerima amal yang sedikit dari hamba-hamba-Nya dan memberinya balasan
Ketika ayat mengenai sedekah ini diturunkan, ada seorang lelaki datang dengan membawa sedekah yang banyak...Datang pula seorang lelaki lain seraya membawa sedekah satu sha', maka orang-orang munafik itu mengatakan
Mereka sebut sesaji dan kurban tersebut dengan nama sedekah, ada yang disebut sedekah gunung, sedekah
si peminta (serta pemberian maaf) kepadanya atas desakan atau tingkah lakunya (lebih baik daripada sedekah...menyakiti perasaan) dengan mencerca atau mengomelinya (Dan Allah Maha Kaya) hingga tidak menemukan sedekah
(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka
Dan mereka yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan” sehingga termasuk pula amal saleh di samping sedekah...bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka untuk dihisab, maka mereka khawatir kalau pemberian (sedekah
hendaklah kalian mengeluarkan sebelum pembicaraan kalian itu) sebelum pembicaraan khusus itu diadakan (sedekah...Makna yang dimaksud, tiada dosa bagi kalian untuk melakukan pembicaraan khusus itu sekalipun tanpa sedekah
-deskripsi"> Untuk zakat dan sedekah.

dan telah menutupi kekuranganmu" atau menghitung-hitung pemberiannya, atau meminta orang yang diberi sedekah...Menyebut-nyebut dilarang bahkan merusak sedekah adalah karena sesungguhnya nikmat yang ada adalah pemberian
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
Hai orang-orang Mukmin, janganlah kalian hilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebut kebaikan kalian...subur dan produktif itu hilang dari batu yang licin karena diterpa hujan deras, begitu pula pahala sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 263
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan
-deskripsi"> Pekerjaannya yang baik menjadi sia-sia, seperti sedekah dan silaturrahim
-deskripsi"> Sedekah di sini maksudnya adalah zakat, karena sedekah sunat tidak hanya

-deskripsi"> Seperti melakukan sedekah, menyambung tali silaturrahim, menjamu tamu
Segala apa yang kalian usahakan bagi diri kalian, berupa perbuatan-perbuatan baik dan sedekah, akan kalian
yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas dan sedekah