Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 berteman di jalan allah 5 darah 6 al Muthoffifin ayat 18 7 Haji 8 anak 9 Ali Imran 10 hewan 11 YUNUS 12 Maryam 13 riba 14 al ankabut ayat 45 15 al baqarah ayat 198 16 Al maidah ayat 2 17 al hujurat ayat 13 18 surah yunus ayat 57 19 Tidak dapat berkata apa-apa 20 Hadits Muslim Nomor 3444 21 belajar 22 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 23 al imron+ayat+110 24 Luqman 25 an nahl ayat 125 26 Al ahzab ayat 21 27 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 28 Tuhan 29 surat an-nisa 30 Al Maidah ayat 8 31 Menuntut ilmu 32 Yusuf 33 adz zariyat ayat 49 34 mimpi 35 Peristiwa dimasa lalu 36 zakat 37 Ahmad 38 Surat Ar-Rad ayat 11 39 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 40 Ali Imran 110 41 hadits mencatat transaksi 42 berfikir 43 qs al-a'raaf 7:172 44 hadist tentang kesadaran lingkungan 45 +surat+at+taubah+ayat+24 46 AL MAIDAH AYAT 38 47 Ibrahim 48 Ilmu 49 An nisa ayat 58 50 an nahl ayat 43 51 bekerja 52 al alaq ayat 2 53 ali imran 159 54 at taubah ayat 105 55 al+kahfi+ayat++4 56 Ali Imran ayat 26. 57 hadits abu Daud 1378 58 ra'd ayat 2 59 Surat Al antabul ayat 20 60 al jumuah ayat 10 61 al+insyirah+ayat+5 62 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 63 Al imran 64 Darah manusia 65 Yunus 59 66 al+insyirah+ayat+6 67 Ali imran 104 68 pikun dan beruban 69 quraisy ayat 2 70 dalil sumpah 71 al+baqarah+ayat+69 72 sabar 73 Bergelimang dosa 74 Kisah nabi 75 al+baqarah+ayat+70 76 an nisa ayat 4 77 cahaya 78 as shaf 4 79 QS. Al-Jaatsiyah AYAT 13 80 keuntungan 81 Hadist+ahmad+16245 82 Surat Yunus+40+tafsir+ 83 Musa 84 surat al-imran ayat 103 85 Asbabun nuzul surah saba ayat 7 86 Zina 87 albaqarah+ayat+32 88 Hadis tentang qord 89 tauhid sifat 90 Surat Al-Insyirah 91 al fajr ayat 27 92 Surat An Nisa Ayat 03 93 Surat+Luqman 94 An-Nahl ayat 125 95 surah at-talaq ayat 2-3 96 Al-imran 97 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 98 Gunung sebagai pasak 99 Q.S+Al-Baqarah+ayat+267 100 surah al mujadilah ayat 11

Hasil pencarian tentang berusaha

-deskripsi"> Bisa juga diartikan berusaha mengadakan kerusakan di bumi atau berusaha
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
ada di langit dan di bumi, Dialah yang menciptakan malam agar kalian dapat beristirahat setelah letih berusaha...Dia jualah yang menciptakan siang terang benderang agar kalian dapat berusaha dan memperoleh kemaslahatan
Dan aku telah berusaha keras memberikan nasihat yang dapat menyelamatkan kalian dari hukuman Allah....Sebab aku sudah berusaha keras memberikan petunjuk dan berupaya menyelamatkan mereka, tetapi mereka malah
tafsir-deskripsi"> Maksudnya, orang-orang kafir itu membuat rencana jahat untuk mematahkan kebenaran Islam dan berusaha...Mereka juga membuat makar terhadap Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dengan berusaha membunuhnya
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 22
Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).
Dari kejahatan yang berusaha membuat kerusakan diantara manusia.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 61
Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja"
Fir'aun dan kaumnya berusaha mengejar Banû Isrâ'îl yang berhasil disusul di saat matahari terbit.
Kami menjadikan siang sebagai waktu berusaha agar kalian dapat memenuhi kebutuhan hidup yang kalian perlukan
-deskripsi"> Meskipun ia telah berusaha mencari sebab yang dia kira dapat menyelamatkannya
Sesungguhnya dahulu mereka tidak memperkirakan datangnya saat perhitungan itu, sehingga mereka tidak berusaha
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 47
menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha
mendatangkan wanita-wanita itu dan bertanya kepada mereka, "Apa yang terjadi pada diri kalian ketika kalian berusaha...Aku telah berusaha untuk memperdayanya dengan cara merayu, tapi ia tetap berpegang teguh pada kesuciannya

-deskripsi"> Ia berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan kamu.

terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 51
Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Kami dengan melemahkan (kemauan untuk
"tafsir-deskripsi"> Yakni aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan penyampai dari Allah serta berusaha
-deskripsi"> Baik dalam beribadah maupun dalam bergaul dengan manusia, di mana ia berusaha

-deskripsi"> Ia (setan) tidak pernah berhenti berusaha menggelincirkan kamu di malam...maupun siang hari, dan berusaha mencari jalan untuk mencerai-beraikan kamu.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 38
Dan orang-orang yang berusaha (menentang) ayat-ayat Kami dengan anggapan untuk dapat melemahkan (menggagalkan
orang-orang kafir bepergian) artinya bergerak ke mana mereka sukai (di dalam negeri) untuk berniaga dan berusaha
sehingga rasa takut kepada manusia lebih besar daripada rasa takut kepada Allah, oleh karenanya mereka berusaha...rencana membersihkan orang yang bersalah dan melemparkan kesalahan kepada orang yang tidak bersalah serta berusaha
tafsir-deskripsi"> Mereka menjadikan dunia sebagai cita-cita tertinggi mereka, oleh karenanya mereka berusaha...menambah perbekalan menuju tempat yang kekal, di mana orang-orang tedahulu maupun yang datang setelahnya berusaha
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 5
Dan orang-orang yang berusaha untuk (menentang) ayat-ayat Kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan
Mereka menjawab, "Kami akan benar-benar berusaha meminta ayah untuk melepaskan Benyamin pergi bersama
Fir'aun, dengan berkata seperti ini, tengah berusaha memanas- manasi kaumnya.
yang diterima oleh orang-orang Mukmin di akhirat itu, hendaknya orang-orang yang berbuat di dunia itu berusaha
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 19
Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang
merasa haus dan tak akan pernah merasakan teriknya matahari seperti yang dirasakan oleh orang yang berusaha
Sekarang, barangsiapa berusaha mendengarkannya, ia akan dapati panah-panah api yang akan menembus dan
(Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang beramal) menurut suatu pendapat, bahwa