Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 3 AL HAJJ AYAT 7 4 al ikhlas 5 Ali imran 159 6 niat 7 Hadist riwayat abu dawud dari abu darda tentang surga untuk para penuntut ilmu 8 Al+imran+191 9 makan 10 Al-luqman+ayat+13-17 11 yusuf 12 al quran 13 kami 14 sholat 15 Luqman ayat 14 16 An nasr ayat 2 17 Menuntut ilmu 18 yusuf 87 19 Maryam 20 An nisa ayat 58 21 Al-Hujurat Ayat 13 22 Al baqarah ayat 2 23 obat 24 kiamat 25 Ibrahim 26 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 27 ayat kursi 28 ali imran 130 29 dalil+kitab+injil 30 al+luqman+8 31 Surah Al Maidah Ayat 90 32 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 33 al-maidah ayat 3 34 jual beli 35 yunus 36 Surga 37 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 38 Al+waqi'ah+ayat+68 39 9 surat al-hadid ayat 3 40 Nikah 41 al+hujurat+ayat+12 42 menutup mulut 43 Surat Al kahfi 44 Ar+rum+ayat+31 45 ilmu 46 Latin dan arab 47 Al-Baqarah Ayat 282 48 zabur 49 al maidah ayat 90 50 Alam 51 sabar 52 al maidah ayat 44 53 ar rum ayat 21 54 al-baqarah ayat 275 55 al mulk ayat 30 56 Solawat nabi 57 petunjuk 58 akal 59 al+maidah+ayat+9 60 Perangilah 61 Muhammad 19 62 al+luqman+9 63 dosa 64 dalil+kitab+zabur 65 An nisa ayat 141 66 ali imran 18 67 Hukum tajwid 68 Makna+kandugangan+surah+an+nahl+ayat+14 69 Pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+152 70 Surat al ankabut ayat 52 71 ali imran 180 72 Luqman+ayat+14+berkenaan+dengan+seorang+sahabat 73 al-A’raaf:157 74 Hadits kitab taurat 75 al alaq ayat 1-5 76 Surat yg artinya sungguh kami telah menurunkan kitab taurat, didalamnya ada petunjuk dan... 77 Musa mariam isa 78 al baqarah ayat 155 79 Al Baqarah ayat 30 80 Ali imran ayat 7 81 Asy syura ayat 11 82 Sakit 83 rukun iman 84 ali imran ayat 159 85 Al hijr 86 Al-Baqarah ayat 197 87 Al+Baqarah+ayat+287 88 ibrahim 7 89 niat sholat idul Fitri 90 Surah al kahfi ayat 1 91 Berbuat kebaikan dan etos kerja 92 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 93 yunus 61 94 Ali Imran ayat 9 95 al qamar ayat 49 96 +zabur 97 dalil+kitab+al quran 98 as syuro ayat 38 99 Larangan bersifat lemah 100 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17

Hasil pencarian tentang hadiits+hadits+nabi+saw+yang+melarang+mengonsumsi+zat+yang+memabukkaan+dan+atau+merusak

Apakah yang Anda maksud hadiitsi hadits nabi saw yang melarang mengkonsumsi zat yang memabukkan dan atau merusak?
(Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakannya) yakni mendustakan Nabi saw....(dan berpaling) dari iman?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Mereka melarang) orang-orang lain (darinya) dari mengikut kepada Nabi Muhammad saw....(dan mereka sendiri menjauh) makin menjauh (darinya) mereka semakin tidak beriman kepadanya....Nabi saw. akan tetapi ia sendiri tidak mau beriman kepadanya (dan tidaklah) tiada lain (mereka itu membinasakan...) oleh sebab menjauh dari Nabi saw....(kecuali diri mereka sendiri) karena bahaya mereka sendirilah yang menanggungnya (sedangkan mereka tidak
(Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab) kepada mereka sehubungan dengan masalah...iman kepada Nabi Muhammad saw....saw., atau Alquran yang dibawa olehnya sebagai mukjizat baginya....Sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. mereka adalah orang-orang yang sepakat untuk beriman kepadanya/...Nabi Muhammad tetapi setelah Nabi Muhammad saw. datang kepada mereka, tiba-tiba mereka mengingkarinya
(Dan tetap kekal Zat Rabbmu) yakni Zat-Nya (Yang mempunyai kebesaran) atau keagungan (dan kemuliaan)...Yang Maha Dermawan kepada orang-orang mukmin dengan melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepada mereka.
(Dan tiada) (yang datang kepada mereka) atau tiba kepada mereka (seorang nabi pun melainkan mereka selalu...memperolok-olokkannya) sebagaimana kaummu memperolok-olokkan kamu, ayat ini merupakan penghibur bagi Nabi...saw.
Sedangkan orang yang melakukan amal saleh dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., maka...ia tidak usah khawatir akan ditambah keburukannya atau dikurangi kebaikannya.
(Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam kalbunya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan...kedengkian mereka) kepada Nabi saw. dan orang-orang mukmin?
(Dan mereka mendustakan) Nabi saw....(dan mengikuti hawa nafsu mereka) dalam perkara yang batil (sedangkan tiap-tiap urusan) atau perkara...yang baik dan perkara yang buruk (telah ada ketetapannya) bagi pemiliknya masing-masing, yaitu adakalanya...masuk ke surga atau ke neraka.
(Tiada mendustakan) dapat dibaca Kadzaba atau Kadzdzaba, artinya tiada mengingkari (hati) atau kalbu...Nabi saw....(apa yang telah dilihatnya) dengan mata kepalanya sendiri tentang rupa malaikat Jibril.
(Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-Nya) yakni Nabi saw. tentu saja, (Dan mereka mempertakuti...kamu) khithab ini ditujukan kepada Nabi saw. sendiri (dengan sesembahan-sesembahan yang selain Allah...) yakni, berhala-berhala; maksud mereka, bahwa berhala-berhala itu akan membunuhnya atau akan membuatnya...(Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya.)
berupa batu-batu dan suara keras yang mengguntur (atau dari bawah kakimu) dengan diamblaskan/ditelan...yang berbeda keinginannya (dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain.") dengan...Rasulullah saw. telah bersabda tatkala ayat ini turun, "Ini lebih ringan dan lebih mudah."...Akan tetapi tatkala ayat sebelumnya turun Nabi saw. bersabda, "Aku berlindung kepada Zat-Mu," hadis ini...Dan Imam Muslim meriwayatkan tentang sabda Nabi saw., "Aku memohon kepada Tuhanku agar Ia tidak menjadikan
(Dan berkatalah orang-orang yang tidak mengetahui) yakni kaum kafir Mekah kepada Nabi saw., ("Mengapa...atau bukti yang kami usulkan untuk menunjukkan kebenaranmu?"...mereka) yakni umat-umat yang kafir terhadap nabi mereka masing-masing (seperti ucapan mereka) berupa...pembangkangan dan permintaan mukjizat-mukjizat, (hati mereka serupa) yakni dalam kekafiran dan pembangkangan...Ini menjadi hiburan dan bujukan bagi Nabi saw.
(Dan siapakah yang melarang menyebut nama Allah dalam mesjid-mesjid-Nya) misalnya salat dan bertasbih...Ayat ini turun menceritakan perbuatan orang-orang Romawi yang telah merobohkan Baitulmakdis atau orang-orang...musyrik Mekah yang menghalang-halangi Nabi saw. ketika mengunjungi Baitullah pada tahun perjanjian Hudaibiah...(Mereka di dunia mendapat kehinaan) atau kenistaan disebabkan terbunuh, ditawan atau membayar upeti (...dan di akhirat mereka mendapat siksa yang besar) neraka.
(Sudahkah sampai kepadamu) khithab ini ditujukan kepada Nabi saw....(cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan) mereka adalah malaikat-malaikat yang jumlahnya ada dua belas atau...sepuluh atau tiga malaikat; di antara mereka terdapat malaikat Jibril.
("Golongan Itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang") akhirnya mereka dikalahkan...oleh Nabi Muhammad saw. dalam perang Badar, dan Nabi Muhammad saw. mendapat kemenangan yang gemilang
(Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah) yang telah mereka ikrarkan di hadapan-Nya, yang hal ini...terjadi di alam arwah, atau makna yang dimaksud adalah setiap janji (dan tidak merusak perjanjian) dengan...meninggalkan keimanan atau meninggalkan hal-hal yang fardu.
Malaikat Jibril berkata kepada Nabi saw., ("Tiada seorang pun di antara kami) para malaikat (melainkan...mempunyai kedudukan yang tertentu) di langit, di tempat itu ia beribadah kepada Allah dan tidak melampaui...tempat atau kedudukan yang lain.
(Dan sesungguhnya kamu) khithab atau perintah ini ditujukan kepada Nabi saw....(benar-benar diberi Alquran) yakni diturunkan dengan sungguh-sungguh kepadamu (dari sisi) hadirat (Yang
(Dan jika mereka melihat) yaitu orang-orang kafir Quraisy (sesuatu tanda) suatu mukjizat yang timbul...dari Nabi saw....(mereka berpaling dan berkata,) "Ini adalah (sihir yang kuat) sihir yang paling kuat", berasal dari kata...Al Mirrah; artinya kuat atau terus menerus.
(Yang banyak mencela) atau sering mengumpat (yang kian ke mari menghambur fitnah) yakni berjalan ke sana...dan ke mari di antara orang-orang dengan maksud merusak mereka, yakni menghasut mereka.
(Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan) mengganjal di kerongkongan, itu adalah buah pohon zaqum...atau buah pohon dhari' atau buah pohon ghislin atau berupa duri api, apabila dimakan tidak dapat dikeluarkan...dan pula tidak dapat masuk ke dalam perut (dan azab yang pedih) di samping azab yang telah disebutkan...tadi, hal ini disediakan bagi orang-orang yang mendustakan Nabi saw.
berangkat) keluar bersama dengan Nabi saw. untuk melakukan jihad (niscaya Allah menyiksa kalian dengan...siksaan yang pedih)) yang menyakitkan (dan diganti-Nya kalian dengan kaum yang lain) artinya Allah akan...mendatangkan kaum yang lain sebagai pengganti kalian (dan kalian tidak dapat memberi kemudaratan kepada-Nya...) yakni kepada Allah atau kepada Nabi saw....agama-Nya (Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu) yang antara lain ialah menolong agama dan Nabi-Nya
Sesungguhnya orang yang melarang itu mengatakan kepada Nabi saw. sewaktu dia mencegahnya dari melakukan...salat, "Sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa tiada seseorang pun di Mekah ini yang lebih banyak teman...Sesungguhnya jika kamu mau meninggalkan salat, aku benar-benar akan memberikan kepadamu, kuda-kuda yang...tak berpelana dan laki-laki pelayan sepenuh lembah ini."
(Mereka berkata) kepada Nabi Syuaib dengan nada mengejek ("Hai Syuaib!...Apakah salatmu menyuruhmu) membebankan kepadamu (agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak...kami) yaitu berhala-berhala (atau) melarang kami (mencegah kami melakukan apa yang kami kehendaki tentang...(Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal.") mereka mengatakan demikian dengan...nada mengejek dan mencemoohkan Nabi Syuaib.
Nabi saw. tidak melayaninya karena pada saat itu ia sedang sibuk menghadapi orang-orang yang diharapkan...Sedangkan orang yang buta itu atau Abdullah bin Umi Maktum tidak mengetahui kesibukan Nabi saw. pada...Maka Abdullah bin Umi Maktum langsung menghadap dan berseru, "Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah...Akan tetapi Nabi saw. pergi berpaling darinya menuju ke rumah, maka turunlah wahyu yang menegur sikapnya...Nabi saw. setelah itu, apabila datang Abdullah bin Umi Maktum berkunjung kepadanya, beliau selalu mengatakan
("Demi umurmu) khithab atau pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi saw.; artinya demi hidupmu (sesungguhnya...mereka terombang-ambing di dalam kemabukan atau kesesatan") yakni mereka bergelimang di dalam kesesatannya
(Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun) rasul adalah seorang nabi yang diperintahkan...untuk menyampaikan wahyu (dan tidak pula seorang nabi) yaitu orang yang diberi wahyu akan tetapi tidak...Orang-orang musyrik yang ada di hadapan Nabi saw. kala itu merasa gembira mendengarnya....Hal ini dilakukan oleh Nabi saw. di hadapan mereka, dan sewaktu Nabi saw. membacakan ayat di atas lalu..., lalu Nabi saw. merasa berduka cita atas peristiwa itu.
(Dan sungguh, telah kami turunkan kepadamu) hai Muhammad (ayat-ayat yang jelas) atau terang, menjadi...'hal' sebagai sanggahan terhadap ucapan Ibnu Shuriya yang mengatakan kepada Nabi saw., "Kamu datang kepada...(Dan tak ada yang ingkar kepadanya kecuali orang-orang yang fasik)
Nabi saw....(dan apa yang diturunkan kepada mereka) maksudnya kitab-kitab (dari Tuhan mereka, tentulah mereka akan...(Di antara mereka ada umat) maksudnya golongan (yang adil) yakni mengamalkannya dan mereka itulah yang...beriman kepada Nabi saw., seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya (tetapi banyak di antara mereka...amat jelek atau amat buruk apa yang mereka kerjakan.)
(Hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan) ajaran Islam (dan menyuruh...kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar....Merekalah) yakni orang-orang yang menyeru, yang menyuruh dan yang melarang tadi (orang-orang yang beruntung...) atau berbahagia....yang tidak mesti bagi seluruh umat dan tidak pula layak bagi setiap orang, misalnya orang yang bodoh.