Paling Sering Dicari

1 penganiayaan 2 kiamat 3 hari+kiamat 4 al+qasas+ayat+79+-82 5 Ayat+201 6 hadist+al-hujurat+ayat+10 7 Hadis+at+taubah+ayat+105 8 Hari kiamat 9 Ali imran 159 10 dalil+kitab+injil 11 Hadits+muslim+nomor+2789 12 ilmu 13 Al Hujurat ayat 13 14 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 15 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 16 Al imran 17 kontrol diri 18 Surat Al sajdah ayat 29 19 Ibrahim ayat 7 20 al hadid ayat 22 21 Al sajdah ayat 29 22 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 23 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 24 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 25 al ikhlas 26 an-nisa' ayat 100 27 ali+imran+191 28 ali+imran+190-191 29 BOHONG 30 jujur 31 Menyesatkan 32 Al isra ayat 13 33 Membunuh Rasul 34 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 35 at taubah ayat 105 36 Al hadid ayat 3 37 Zina 38 Sombong 39 Al-luqman+ayat+13-17 40 Menerangkan kejadian alam semesta 41 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 42 Yusuf 43 an-najiah ayat 17 44 kebijaksanaan 45 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 46 Khalifah 47 ali imran 48 Ali imran ayat 9 49 Pertengkaran 50 Makan 51 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 52 Ali imran ayat 138 53 Al baqarah ayat 2 54 Hukum bacaanya 55 Ali imran ayat 159 56 ibrahim 7 57 Harakat al-Baqarah ayat 2 58 ali imran 103 59 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 60 hadist+al-hujurat+ayat+12 61 riba 62 An nisa ayat 125 63 kontrol+diri 64 beriman pada hari kiamat 65 Al an'am ayat 82 66 Al-Baqarah ayat 2 67 harta 68 at Taubah ayat 103 69 yusuf 111 70 Surah taha ayat 15 71 al bayyinah ayat 5 72 Al isra ayat 55 73 al ahzab ayat 59 74 Al kahfi ayat 109 75 dalil+kitab+taurat 76 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 77 annahl ayat 90 78 Cintailah arab 79 Az zumar ayat 62 80 sihir 81 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 82 Amal tanpa ilmu 83 yasin+ayat+56 84 hud+ayat+56 85 Tumbuhan 86 asy syuara ayat 192 87 Berfikir positif Dan sabar dalam menghadapi ujian Dan cobaan 88 Surat Al-An'am Ayat 151 89 an nur ayat 24 90 Surat al-a'raf ayat 7 91 Apa arti QS at tin ayat 8 92 hadis bermanfaat bagi orang lain 93 al baqarah ayat 281 94 an nur ayat 2 95 Al isra ayat 27 96 surat an nahl 97 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 98 yusuf 53 99 pemimpin 100 al+imran+ayat+9

Hasil pencarian tentang hadis+orang+tua+memberi+nafkah+dan+makanan+halal+kepada+anak

(Hai orang-orang yang beriman!...Makanlah di antara makanan yang baik-baik) maksudnya yang halal, (yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah...kepada Allah) atas makanan yang dihalalkan itu (jika kamu benar-benar hanya kepada-Nya menyembah).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kami katakan kepada rasul-rasul Kami untuk disampaikan kepada pengikut-pengikut mereka, "Makanlah dan...nikmatilah aneka ragam makanan yang halal dan baik....Sesungguhnya Aku Mahatahu apa yang kalian lakukan dan akan memberi balasannya."
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 7
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya....Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.
Dan ayah berkewajiban--karena sang anak adalah keturunan ayah--untuk memberikan nafkah kepada sang ibu...nafkah dilimpahkan kepada pewaris anak jika ia memiliki harta....Dalam hal ini, orang tua harus membayar upah dengan rida dan cara yang baik....Menyusukan anak kepada orang lain hanya boleh dilakukan bila si ibu tidak mampu melakukannya....Tetapi apabila kondisi kesehatannya tidak memungkinkan dan ia tidak mampu mengunyah makanan luar, maka
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 8
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 88
Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah...kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
kepadamu) hai Muhammad (tentang apa yang mereka nafkahkan) Yang bertanya itu ialah Amar bin Jamuh, seorang tua...Ia menanyakan kepada Nabi saw. apa yang akan dinafkahkan dan kepada siapa dinafkahkannya?...jawaban terhadap siapa yang akan menerima nafkah itu, yang merupakan sisi lain dari pertanyaan dengan...firman-Nya, (maka bagi ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang...(Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat) baik mengeluarkan nafkah atau lainnya, (maka sesungguhnya Allah
Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta beramal saleh tidaklah berdosa karena memakan...makanan yang baik dan halal....selagi mereka takut kepada Allah dan menjauhinya setelah mengetahui pengharamannya, kemudian selalu...takut kepada Allah dan membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
Orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu....Dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah...Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan.
Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah perempuan tua dan suamiku kalian lihat juga sudah...tua, sehingga tidak akan mungkin punya anak?...Sebab bagaimana mungkin dua orang yang sudah tua seperti aku dan suamiku dapat menghasilkan anak?"
Ibrâhîm berkata, 'Bagaimana kalian membawa kabar gembira tentang anak itu, padahal aku sudah tua renta...dan tidak kuat lagi!...Atas dasar apa kalian memberi kabar yang aneh ini?'
Makanlah apa saja yang halal dan baik menurut selera kalian, dari makanan yang diberikan dan dimudahkan...Takutlah dan taatlah selalu kepada Allah selama kalian beriman kepada- Nya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 93
Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk...Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat...itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar".
(Dan mereka memberikan makanan yang disukainya) atau yang digemarinya (kepada orang miskin) atau orang...fakir (anak yatim) anak yang ayahnya sudah tiada (dan orang yang ditawan) orang yang ditahan karena
Makanlah dari makanan yang baik-baik) makanan-makanan yang halal (dan kerjakanlah amal yang saleh) amal-amal...yang fardu dan sunah.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 69
Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi...baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian ambil itu sebagai makanan yang halal lagi...baik dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.)
(Dan orang-orang yang apabila membelanjakan) hartanya kepada anak-anak mereka (mereka tidak berlebih-lebihan...dan tidak pula kikir) dapat dibaca Yaqturuu dan Yuqtiruu, artinya tidak mempersempit perbelanjaannya...(dan adalah) nafkah mereka (di antara yang demikian itu) di antara berlebih-lebihan dan kikir (mengambil
terjemahan ayat Surat Quraisy Ayat 4
Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan
Wahai Nabi, beritakanlah kepada kaummu--agar mereka mendapat peringatan--akan datangnya hari ketika seseorang...Seseorang tidak lagi mengindahkan anak dan orang tua. Itulah hari kiamat....Allah akan memberi balasan setiap orang atas perbuatan yang ia lakukan, yang baik atau yang buruk....Dan Allah tidak akan pernah berbuat sewenang- wenang pada siapa pun.
(Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu) sebagai maf`ul/obyek...jar dan majrur yang sebelumnya menjadi hal yang berkaitan dengan maf`ul itu (dan bertakwalah kepada...Allah yang kamu beriman kepada-Nya.)
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 5
Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula)...(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita...yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar...Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan...ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.
Akibat kezaliman yang dilakukan orang-orang Yahudi, Allah pun menyiksa mereka dengan mengharamkan sejumlah...makanan yang baik-baik yang sebelumnya halal.
(Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik) artinya yang enak-enak (Dan makanan-makanan orang-orang...yang diberi kitab) maksudnya sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani (halal bagi kamu dan makananmu...) yang kamu sajikan kepada mereka (halal pula bagi mereka....orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu) halal pula kamu kawini (apabila kamu telah membayar maskawin...sebelum itu hingga tidak dianggap diberi pahala (dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi)
Mengingatkan kepada manusia bahwa pada alam dan isinya ini terdapat bukti-bukti kebesaran, keperkasaan...Sifat orang-orang yang ingkar dan bagaimana mereka menggantungkan diri kepada angan-angan kosong yang...Keterangan tentang makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah dan sesatnya orang-orang musyrik karena...mengharamkan makanan-makanan halal tanpa dalil....janji, berbakti kepada kedua orang tua dan larangan membunuh anak perempuan.]]
Orang-orang Yahudi memprotes penghalalan sebagian makanan--seperti daging dan susu unta--kepada umat...Islam, dan mengklaim bahwa syariat Ibrâhîm tidak menghalalkan beberapa jenis makanan itu....kepada anak keturunan Ya'qûb sebelum diturunkannya Tawrât, kecuali yang diharamkan oleh Ya'qûb untuk...Dan Allah memerintah nabi-Nya untuk memintakan kepada mereka bukti dari Tawrât yang menyatakan bahwa...syariat Ibrâhîm menghalalkan beberapa makanan itu, kalau klaim mereka memang benar.
(Hendaklah memberikan nafkah) kepada istri-istri yang telah ditalak, dan kepada istri-istri yang sedang...menyusukan (orang yang mampu menurut kemampuannya....Dan orang yang dibatasi) disempitkan (rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya...(Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya....Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan) dan ternyata Allah memberikan kelapangan itu
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 72
Isterinya berkata: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang...perempuan tua, dan ini suamikupun dalam keadaan yang sudah tua pula?.
Mereka adalah orang-orang yang mengatakan kepada penduduk Madinah, "Janganlah kalian memberi nafkah kepada...orang-orang Mukmin yang menyertai Rasulullah--yaitu orang-orang Muhâjirîn--sampai mereka meninggalkannya...Padahal, kepunyaan Allahlah perbendaharaan langit dan bumi beserta rezeki yang ada di dalamnya....Dia akan memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya....Akan tetapi, orang-orang munafik tidak memahami itu.
Orang-orang Mukmin bertanya kepadamu mengenai masalah infak....Katakan, "Infak itu dikeluarkan dari harta yang baik, untuk diberikan kepada orang tua, kerabat dekat..., anak yatim, orang miskin, dan orang yang terputus dari keluarga dan hartanya....Kebaikan apa saja yang kalian perbuat, akan diketahui dan akan dibalas pahala oleh Allah."