Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 dalil+kitab+injil 3 Hadis tentang asmaul husna al wakil 4 sabar 5 bekerja 6 Injil 7 asmaul husna 8 surat an nas 9 Surat Ali Imran ayat 159 10 an nisa ayat 59 11 Keuntungan+jual+beli 12 at taubah ayat 105 13 Obat 14 ali imran 31 15 Al-Baqarah Ayat 155 16 ibrahim 17 minyak bumi 18 dalil+kitab+Al Quran 19 surat+asyhaf+ayat+2+dan+3 20 hijrah 21 Jinn 22 Yusuf 23 Wasiat 24 Al isra ayat 32 25 Al-Isro ayat 26-27 26 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 27 an nahl ayat 125 28 al hujurat ayat 13 29 Hadits kitab injil 30 al imran 31 pakaian 32 ibrahim 7 33 nasakh tiada pengganti 34 al+maidah+ayat+48 35 Al ikhlas 36 Hari kiamat 37 Saba 38 Hadist tentang taat kepada allah 39 riba 40 maryam+24 41 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 42 maryam 58 43 az zumar ayat 53 44 ali imran 159 45 Ali imran 110 46 zabur 47 ali imran 48 Zakat 49 al hijr ayat 9 50 Al Baqarah ayat 30 51 Sihir 52 Hati 53 ILMU 54 Memaafkan 55 saba 28 56 QS+An-Nisa+ayat+29 57 Wanita keji 58 surat yusuf ayat 42 59 ali imran 104 60 hadis tentang manusia 61 berkembang 62 mencela 63 an nahl ayat 97 64 musibah 65 Maryam 56  66 luqman+14 67 Al Mujaadilah ayat 13 68 shalat 69 an-nisa+ayat+21 70 al isra ayat 55 71 menuntut ilmu 72 al mu'minun ayat 5-7 73 munafik 74 luqman 75 Taurat 76 cepat 77 Al-Baqarah ayat 201 78 puasa 79 Kebajikan 80 Maryam 70 81 Al Maidah ayat 48 82 yang belajar al quran dan mengamalkannya 83 maryam+23 84 putus amal 85 al+baqarah+ayat+256 86 haji 87 Barangsiapa meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia 88 Hadits tentang kitab taurat 89 An najm ayat 39 90 Hadis+at+taubah+ayat+105 91 Jual beli yang dilarang 92 Hadis berfikir kritis 93 al maidah ayat 46 94 wanita 95 Ali Imran 185 96 niat 97 tepat waktu 98 Peristiwa+hari+kiamat 99 surat 3 ayat 5 100 Harta

Hasil pencarian tentang hati+bani+adam

terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 60
Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Bukankah Aku telah memerintahkan kepada kalian hai Bani Adam) melalui lisan Rasul-rasul-Ku (supaya kalian
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 172
Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil...(Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani...Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",
Dia membentuk rupa kalian dan dibaguskan-Nya rupa kalian itu) karena Dia telah menjadikan bentuk Bani...Adam dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling bagus (dan hanya kepada-Nyalah kembali).
Allah berfirman kepada Adam, "Hai Adam, beritahulah nama benda-benda ini kepada malaikat."...Adam kemudian melakukan perintah itu dan menunjukkan kelebihannya atas mereka....dan Aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dalam ucapan dan apa yang kalian sembunyikan di dalam hati
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 35
Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku...dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 26
Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (Bani Quraizhah) yang membantu golongan-golongan yang bersekutu...dari benteng-benteng mereka, dan Dia memesukkan rasa takut ke dalam hati mereka.
(Sesungguhnya perumpamaan Isa) keadaannya yang aneh atau ajaib (di sisi Allah adalah seperti Adam) seperti...yang lebih aneh lagi dengan tujuan agar lebih dapat mematahkan hujah lawan dan lebih mantap di dalam hati...(diciptakan-Nya ia) maksudnya Adam, yakni acuannya (dari tanah kemudian Allah berfirman kepadanya, "
Iblîs berkata, "Aku lebih baik daripada Adam, sebab aku Engkau ciptakan dari api sedangkan Adam Engkau
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 17
lepaskanlah Bani Israil (pergi) beserta kami".
mereka hina melalui cara penahanan dan penindasan (dan menolong kalian terhadap mereka serta melegakan hati...orang-orang yang beriman) melalui apa yang telah dilakukan oleh Bani Khuzaah terhadap mereka yang merusak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 59
Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam....Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka
Kepada mereka, Allah berfirman, "Ihwal penciptaan 'Isâ tanpa bapak sama dengan ihwal penciptaan Adam...Allah membentuk Adam dan menghendakinya hidup, maka jadilah Adam sebagai manusia sempurna."
(Hai anak-anak Adam, jika) lafal immaa merupakan gabungan antara in syarthiah dan maa zaaidah atau tambahan...perbaikan) amal perbuatannya (tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 11
Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada...para malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam", maka merekapun bersujud kecuali iblis.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 54
(Fir'aun berkata): "Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar golongan kecil,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 59
demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israil.
Karena dengki dan iri terhadap Adam, Iblîs berkata, "Karena Engkau telah menetapkan aku dalam kesesatan..., aku bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 30
Dan sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani Israil dari siksa yang menghinakan,
("Sesungguhnya mereka itu benar-benar golongan) yang dimaksud adalah kaum Bani Israel (yang kecil) menurut...suatu pendapat dikatakan, bahwa jumlah kaum Bani Israel yang dibawa Nabi Musa berjumlah enam ratus tujuh...ribu tentara, belum lagi yang ada di belakangnya, maka oleh karena itu Firaun menganggap kecil jumlah Bani
(Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat) mereka adalah Bani Hasyim dan Bani Mutalib
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 21
dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku (memimpin Bani Israil)".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 22
Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israil".
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 27
Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 197
Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?
(Kemudian Dia menyempurnakannya) menyempurnakan penciptaan Adam (dan meniupkan ke dalam tubuhnya sebagian...cucunya (pendengaran) lafal as-sam'a bermakna jamak sekalipun bentuknya mufrad (dan penglihatan serta hati
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 53
Dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa; dan Kami wariskan Taurat kepada Bani Israil
Sungguh telah Kami wasiatkan kepada Adam sejak semula sebelummu, Muhammad, agar tidak melanggar perintah...Tetapi Adam kemudian lupa lalu melanggar perjanjian itu.
Lalu setan membisikkan bujukan kepada Adam dan istrinya untuk memakan buah pohon yang terlarang dengan...berkata, "Hai Adam, aku akan menunjukkan kepadamu sebuah pohon.
(Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud) yaitu Nabi Daud mendoakan/menyerapah...mereka hingga mereka berubah ujud menjadi kera-kera; mereka adalah orang-orang dari kalangan Bani Israel...mendoakan/menyerapah mereka sehingga mereka berubah ujud menjadi babi-babi; mereka adalah orang-orang Bani