Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 dalil+kitab+injil 5 hari kiamat 6 al-baqarah ayat 155 7 Surat fatir ayat 3 8 Cari t Opik dmn 9 sabar 10 dalil+kitab+zabur 11 Keuntungan+jual+beli 12 al-baqarah ayat 216 13 Ali+imran+ayat+134 14 asmaul husna 15 surat an nas 16 surat ibrahim 17 ilmu 18 Obat 19 hijrah 20 Yunus 57 21 saba 22 hutang 23 qs yusuf 24 Al-Isro ayat 26-27 25 Al isra ayat 32 26 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 27 bekerja 28 an nisa ayat 59 29 Injil 30 musibah 31 at taubah ayat 105 32 Sedekah 33 hadist+al-hujurat+ayat+12 34 ali imran 31 35 al maidah ayat 48 36 Surat Ali Imran ayat 159 37 ali imran 159 38 umur 39 Al ikhlas 40 kiamat 41 Seratus 42 Jinn 43 Ali imran 110 44 ali imran 185 45 ibrahim 46 Harta 47 az zumar ayat 53 48 pendidikan 49 al hijr ayat 9 50 Wasiat 51 al jin ayat 26 52 Kebajikan 53 maryam 58 54 Melihat 55 lalat 56 ar rahman 57 yang belajar al quran dan mengamalkannya 58 al imran 130 59 Al Mujaadilah ayat 13 60 al hasyr ayat 18 61 surat+an-nisa+ayat+161 62 an-nisa+ayat+21 63 An nahl ayat 125 64 shalat 65 al hujurat ayat 13 66 Jual beli yang dilarang 67 menikah adalah sunnah 68 assyura ayat 38 69 ibrahim+26 70 niat 71 LUQMAN 72 batu hitam 73 riba 74 pakaian 75 al isra ayat 55 76 jenazah 77 maryam 78 Wanita keji 79 cepat 80 al hijr ayat 22 81 Hadis berfikir kritis 82 Memaafkan 83 Peristiwa+hari+kiamat 84 Surah Al Isra Ayat 55 85 surat 3 ayat 5 86 Al-Baqarah ayat 201 87 hari+kiamat 88 Maryam 56  89 hadis tentang manusia 90 Cari nadzwa 91 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 92 ayat kursi 93 Hadits tentang kitab taurat 94 wanita 95 Ali Imran 104 96 surat yasin 97 QS+An-Nisa+ayat+29 98 Al Baqarah ayat 30 99 Yusuf 100 al maidah ayat 46

Hasil pencarian tentang hawa

Al-Qur'ân yang diucapkannya itu tidak keluar dari hawa nafsunya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 3
dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.
(Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia) dengan cara selalu mengikuti kemauan hawa nafsunya.
(Terangkanlah kepadaku) ceritakanlah kepada-Ku (tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya...) maksudnya orang-orang yang menurutkan hawa nafsunya; dalam ungkapan ayat ini Maf'ul kedua didahulukan...yang dapat memelihara dia untuk tidak mengikuti hawa nafsunya? Tentu saja tidak.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 50
Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa...Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 40
Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 3
Dan mereka mendutakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 43
Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya.
(Dan tiadalah apa yang diucapkannya itu) apa yang disampaikannya kepada kalian (menurut kemauan hawa
Mereka mendustakan rasul-rasul dan mengikuti hawa nafsu mereka, padahal setiap perkara akan berakhir
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 27
Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 30
Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 59
Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa
maksudnya kaum kerabatnya sewaktu di dunia (selalu bergembira) yakni sombong karena selalu mengikuti hawa
mengikuti orang-orang yang melampaui batas dengan melakukan kemusyrikan dan terbuai oleh syahwat dan hawa
(Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir) memperturutkan hawa nafsu mereka (dan berjihadlah terhadap
Kalian dan bapak- bapak kalian memberinya nama sesuai dengan hawa nafsu buruk....Mereka hanya mengikuti hawa nafsu yang menyimpang dari fitrah yang benar.
terhadap janji yang benar dan pembalasan yang terjadi selalu berpaling darinya karena lebih mengedepankan hawa
Jangan mengikuti hawa nafsu dalam mengambil keputusan sehingga kamu keluar dari jalan Allah....Sesungguhnya orang-orang yang keluar dari jalan Allah dengan mengikuti hawa nafsu akan mendapat azab
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 16
kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa
Kalau begitu, katakan kepada mereka, "Lalu mengapa kalian tertipu oleh keinginan hawa nafsu dan oleh
mereka mendatangkan Kitab dari sisi Allah (ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa...mereka belaka) dalam kekafirannya itu (Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 29
Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang akan
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 14
dengan orang yang (shaitan) menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 18
suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa
membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh, menyamun, melakukan tindak kejahatan dan mengikuti hawa
Orang-orang kafir, yang selalu berbuat maksiat dan mengikuti hawa nafsu, menghendaki kalian agar menjauh
Dan, dengan begitu, mereka telah mengikuti hawa nafsu....Tidak ada seorang pun yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya di dalam urusan
mempersiapkan diri menghadapinya, oleh orang-orang yang memang tidak mempercayainya dan lebih condong mengikuti hawa
Sedangkan orang-orang yang tak dapat digoda setan, karena membuat dinding pemisah antara dirinya dan hawa