Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 penyakit 9 surah al a'raf ayat 79 10 zakat 11 Rezeki 12 Hikmah 13 Berfikir+positif 14 at taubah ayat 60 15 Jibril 16 al+lail+ayat+1-2 17 Bumi bulat 18 Al maidah ayat 48 19 saba 16 20 at taubah ayat 105 21 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 22 al+ikhlas 23 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 24 an nisa ayat 58 25 lokasi yang memudahkan 26 sombong 27 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 28 dalil+kitab+Zabur 29 Melindungi 30 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 31 hadits kitab taurat 32 Injil 33 Ayat ayat larangan zina 34 al-A’raf+ayat+204 35 Menyelam 36 Zina 37 Hadist kitab Zabur 38 Pengertian dalil kitab 39 an nisa ayat 1 40 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 41 Lalai 42 at tahrim ayat 6 43 Ali Imran 159 44 hr+muslim+288 45 AS+SAJADAH+AYAT+6 46 al maidah ayat 2 47 anjing 48 Samiri 49 Jihad 50 Al Baqarah ayat 2 51 al baqarah ayat 188 52 dalil+kitab+injil 53 Sakit 54 yusuf 69 55 al hujurat ayat 13 56 yusuf ayat 111 57 al+hijr+22 58 surat+thaha+ayat+125 59 Hadis kitab zabur 60 surat+thaha+ayat+126 61 Negeri yang dijanjikan 62 al ikhlas 63 Hadits riwatay ahmad nomor 12943 64 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 65 SURAH AL BAQAARAH AYAT 35 66 Keutamaan Al quran 67 Kitab zabur 68 ruh roh jiwa jasad tulang belang kubur dibangkitkan 69 Hadits Abu Daud Nomor 1335 70 As al jinn 6 71 Ibrahim+41 72 melampaui batas 73 Tuhan 74 millah ibrahim 75 ar rad ayat 21 76 ali imran 47 77 al maidah ayat 100 78 almaidah ayat 48 79 Ujian 80 al-ma'arij+ayat+29-30 81 Ketetapan 82 Fitrah 83 motivasi kera 84 al lail ayat 1-2 85 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 86 Ali imran 133 87 an nisa ayat 59 88 Hadits Abu Daud Nomor 2936 89 al baqarah ayat 43 90 dalil kitab Taurat 91 ath-thalaq+ayat+2 92 Surah As-Syam Ayat 7 93 al isra ayat 27 94 Hadis+tentang+kitab+Injil 95 muhammad 31 96 Yusuf: 111 97 kitab+zabur 98 al+baqoroh+ayat+185 99 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 100 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj

Hasil pencarian tentang ibadah+kepada+Allah

Dari itu, sembahlah Allah dengan ibadah yang tulus hanya kepada-Nya, meskipun ibadah dan ketulusan kalian...kepada Allah itu menimbulkan kebencian orang-orang kafir terhadap kalian.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka serulah Allah) sembahlah Dia (dengan memurnikan ibadah kepada-Nya) artinya, memurnikan agama dari...kemusyrikan (meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya) sekalipun mereka tidak menyukai keikhlasan kalian kepada-Nya
Dialah Yang hidup kekal tiada Tuhan melainkan Dia, maka serulah Dia) sembahlah Dia (dengan memurnikan ibadah...kepada-Nya) dari kemusyrikan....(Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.)
"Aku memerintahkan demikian, karena Allah telah melimpahkan berbagai karunia-Nya kepadaku dan kepada...kamu sekalian dengan memberikan pendidikan kepadaku dan kepada kalian....Oleh karena itu, tuluskanlah ibadah kalian hanya kepada Allah semata, sebab hal itu merupakan jalan yang
Yaitu ketika ia menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih dari syirik, dan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya
kalian, boleh jadi Tuhannya akan mengawinkannya, sebagai pengganti kalian, dengan istri-istri yang taat kepada...Allah, beriman dengan tulus, khusyuk kepada Allah, bertobat kepada-Nya, tunduk mengerjakan ibadah, selalu...bepergian dalam rangka taat kepada-Nya, yang janda maupun yang perawan.
aku ke dalam golongan hamba-Mu yang dianugerahi kenikmatan surga, sebagai balasan dari keimanan dan ibadah...mereka kepada-Mu.
(Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya) daripada ibadah-ibadah dan amal-amal...(Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan) maka Dia membalasnya kepada kalian.
Katakanlah kepada mereka yang sesat, "Mengapa kalian menyembah berhala yang, bila ditinggalkan, tidak...Bagaimana kalian meninggalkan ibadah kepada Allah, padahal Dia Mahakuasa atas segala sesuatu lagi Maha
Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada-Ku, tetapi mereka Aku ciptakan...untuk beribadah kepada-Ku....Dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk mereka sendiri.
(Apakah mereka mempersekutukan) Allah dalam ibadah (dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan
(Katakanlah, "Sesungguhnya salatku, ibadahku) amal ibadahku, yaitu ibadah haji dan lain-lainnya (hidupku...) kehidupanku (dan matiku) meninggalku (hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam).
Orang-orang musyrik tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah dengan tulus seperti apa yang dilakukan...Mereka malah menyembah sesuatu yang tak pantas disembah, seperti bumi, sebagai tuhan selain Allah....Bagaimana mereka menyembah sesuatu selain Allah, padahal ia tidak mampu menghidupkan orang mati?
Jika hanya Allah, Tuhan kalian, yang menjadikan alam, maka memohonlah kepada-Nya dengan beribadah ritual...atau ibadah lainnya sambil berdoa, berendah diri dengan suara keras atau tidak....Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Maka bagaimana mungkin mereka meninggalkan ibadah kepada-Nya?...Dan sesungguhnya Allah Mahakaya, tidak membutuhkan ciptaan dan peribadatan mereka kepada-Nya.
(Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah) artinya takutlah akan siksa-Nya dengan...jalan menaati-Nya (dan carilah jalan kepada-Nya) yaitu jalan yang akan mendekatkan dirimu kepada-Nya...dengan jalan taat dan ibadah (dan berjihadlah pada jalan-Nya) maksudnya untuk meninggikan agama-Nya (
(Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat) yaitu ibadah salat dan ibadah-ibadah lainnya, apabila dikerjakan...dan apabila ditinggalkan, pelakunya akan disiksa (pada langit, bumi dan gunung-gunung) seumpamanya Allah
lalu mengajarkannya nama dan karakteristik benda agar ia dapat hidup dan mengambil manfaat dari alam, Allah...memperlihatkan benda-benda itu kepada malaikat."...Sebutkanlah kepada-Ku nama dan karakteristik benda-benda ini, jika kalian beranggapan bahwa kalian lebih...berhak atas kekhalifahan, dan tidak ada yang lebih baik dari kalian karena ketaatan dan ibadah kalian...itu memang benar," firman Allah kepada malaikat.
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah...dan mengerjakan salat) dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah...bersama orang-orang yang sabar) artinya selalu melimpahkan pertolongan-Nya kepada mereka.
Malaikat hanyalah hamba-hamba yang mendapat kehormatan di sisi Allah dengan kedekatan dan ibadah mereka...kepada-Nya.
sesungghnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri) karena manfaat atau pahala dari jihadnya itu kembali kepada...dirinya sendiri, bukan kepada Allah....(Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya dari semesta alam) yaitu dari manusia, jin dan Malaikat, dalam...arti kata Dia tidak memerlukan sesuatu pun dari mereka, juga Dia tidak membutuhkan ibadah mereka kepada-Nya
Barangsiapa yang mengagungkan agama Allah, amalan-amalan ibadah haji dan binatang korban yang disediakan...miskin di Tanah Haram, memilih yang besar, gemuk dan tidak cacat, maka ia benar- benar telah tertakwa kepada...Allah.
Bangunlah pada sebagian malam dan laksanakanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan atas salat lima...waktu yang telah kamu laksanakan, dengan harapan agar Allah menempatkan kamu di hari kiamat pada tempat
suci semacam kitab-kitab suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba Allah...yang memurnikan ibadah hanya untukNya
suci semacam kitab-kitab suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba Allah...yang memurnikan ibadah hanya untukNya
suci semacam kitab-kitab suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba Allah...yang memurnikan ibadah hanya untukNya
(Katakanlah) kepada mereka hai Muhammad ("Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada...kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan...kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka....beda-bedakan seorang pun di antara mereka) dalam membenarkan dan mendustakan (dan kami berserah diri kepada-Nya...") tulus ikhlas dalam menunaikan ibadah kepada-Nya.
Allah menerima Maryam sebagai persembahan dan mengabulkan doa ibunya....Kemudian Allah menjadikan Zakariyyâ a. s. sebagai pengasuhnya....Setiap kali memasuki tempat ibadah Maryam, Zakariyyâ mendapatkan rezeki yang tidak biasa pada waktunya..."Ini semua rezeki dari Allah....Allah memberi rezeki tanpa perhitungan dan tanpa batas kepada hamba yang dikehendaki-Nya."
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 79
Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan
Orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun dengan melakukan ibadah kepada selain...Allah, bahkan mereka merugikan diri sendiri....tidak benar, dan tuhan-tuhan buatan mereka yang dianggap dapat memberikan kebaikan dan pertolongan kepada