Paling Sering Dicari

1 hujan 2 Riba 3 ZAKAT 4 Menghitung nikmat allah 5 Sabar 6 Al ikhlas 7 dalil+kitab+injil 8 al maidah ayat 1 9 niat 10 al imran 11 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 12 islam 13 Akhlak 14 sedekah 15 Al Baqarah ayat 22 16 ilmu 17 al maidah ayat 2 18 ali imran 159 19 ibrahim ayat 8 20 an nisa ayat 29 21 jihad 22 Al hujurat ayat 13 23 ali imran 19 24 pembeza hak dan batil 25 Jual beli 26 al maidah ayat 48 27 malu 28 Surat+Maryam+Ayat+94 29 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 30 al alaq ayat 1 - 2 31 ali imran 32 surat saba ayat 3 33 Hijr 19 34 Perniagaan 35 riak takbur 36 pertengkaran 37 al bAQARAH AYAT 256 38 Utang 39 Al hijr 40 Surat Al-A’raf Ayat 10 41 ali imran ayat 19 42 Iman 43 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 44 Firman Allah memberikan kelengkapan 45 al hajj ayat 62 46 al rahman 5 47 al hijr 22 48 ibrahim 8 49 Pasar uang halal atau haram 50 an nisa ayat 58 51 al baqarah ayat 30 52 Surah Maryam 53 tolong menolong 54 Surat+Maryam+Ayat+76 55 surat+nuh+ayat+11 56 ali imran ayat 190 57 konflik beragama 58 an nahl ayat 68-69 59 ali imran 64 60 quran 61 Adab dan akhlak 62 hutang 63 Surat+Maryam+Ayat+98 64 at tahrim ayat 66 65 Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain 66 “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga 67 Hadis+tentang gadai 68 al+baqarah+ayat+30 69 Almaidah ayat 2 70 Al ahzab ayat 21 71 Hadis tentang pendidikan 72 an-nisa ayat 58 73 Al-Maidah ayat 3 74 ali+imran+67 75 Bisikan syaitan 76 sihir 77 asy+syu'ara+ayat+192 78 Surga 79 AL BAQARAH AYAT 11 80 surat Al-Hasyr ayat 18 81 upah 82 surat+nuh+ayat+10 83 an nisa ayat 34 84 surah al insirah ayat 5 dan 6 85 Surat Yaasin ayat 36 86 an-nisa' ayat 136 87 Thaha+ayat+44 88 marah 89 an+nisa+ayat+101 90 dalil+kitab+zabur 91 Hak persamaan hukum 92 Yunus 93 Makan 94 sumber ilmu pengetahuan dan alaman 95 surat+Al-Kahf+ayat+13-14 96 al asr ayat 3 97 Suri tauladan nabi Muhammad 98 ar rahman 72 99 Al baqarah ayat 261 100 KASIH SAYANG

Hasil pencarian tentang jual+beli+

kalian) yakni cepat-cepatlah kalian berangkat (untuk mengingat Allah) yakni salat (dan tinggalkanlah jual...beli) tinggalkanlah transaksi jual beli itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli...itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 37
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 31
mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual...beli dan persahabatan.
), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli...mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli...Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 254
dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual...beli dan tidak ada lagi syafa'at.
mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual-beli
Mereka tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti--untuk menyebut di antaranya--jual beli, yang dapat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
iltifat/perpindahan pembicaraan dari gaib kepada mukhathab/dari orang ketiga kepada orang kedua (dengan jual-beli...yang telah kalian lakukan itu dan yang demikian itu) yaitu jual-beli itu (adalah kemenangan yang besar
(Dan tepatilah perjanjian dengan Allah) dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah
Hari itu juga tidak ada jual beli, persahabatan dan syafaat seseorang selain Allah.
dan rezeki yang telah Kami berikan padamu), yakni zakatnya, (sebelum datang suatu hari tidak ada lagi jual...beli) atau tebusan (padanya, dan tidak pula persahabatan) yang akrab dan memberi manfaat, (dan tidak
dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran mereka, jual...beli yang mereka lakukan, makan, dan minum serta kesibukan-kesibukan lainnya.
Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian.
Jual beli seperti ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi kalian.
Dan mereka mengganti pula hukum orang yang bersumpah dusta dalam hal tuntutan atas jual beli barang dagangan
kesesatan daripada petunjuk, bagaikan seorang pedagang yang membeli barang yang telah rusak dan tidak laku jual
Sebaliknya di kalangan kaum Muslimin dan penduduk berlangsung jual beli sehingga mereka beroleh laba
jawabnya adalah laki-laki (yang tidak dilalaikan oleh perniagaan) perdagangan (dan tidak pula oleh jual...beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat) huruf Ha lafal Iqaamatish Shalaati dibuang demi
Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran...Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli.
Wahai kaumku, laksanakanlah timbangan dan takaran barang yang kalian jual secara adil dan seimbang dengan
Dijelaskan, hendaknya saat itu mereka juga tidak melakukan jual beli.
tindakan kalian, sehingga dosa kekafiran mereka akan terpikul di atas pundak kalian (dan janganlah kalian jual
sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya, lalu mereka beli
tentang ayat rajam dan sebagainya (hanya takutlah kepada-Ku) dalam menyembunyikannya (dan janganlah kamu beli
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 282
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan
Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang...kamu tidak menulisnya), artinya barang yang diperdagangkan itu (hanya persaksikanlah jika kamu berjual beli