Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 penganiayaan 4 al+qasas+ayat+79+-82 5 Ayat+201 6 Hadis+at+taubah+ayat+105 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 Ali Imran 159 10 hari+kiamat 11 Al-luqman+ayat+13-17 12 hari kiamat 13 Riba 14 Injil 15 Al Hujurat ayat 13 16 Ibrahim ayat 7 17 sombong 18 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 19 Surat Al sajdah ayat 29 20 Al maidah ayat 48 21 dalil+kitab+injil 22 Al sajdah ayat 29 23 an-nisa' ayat 100 24 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 25 Ali+Imran+191 26 Sesuai petunjuk 27 Al imran 28 Hadits tentang ketauhidan 29 Menyesatkan 30 kontrol diri 31 at taubah ayat 105 32 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 33 al hadid ayat 3 34 Zina 35 yusuf 111 36 an nisa 1 sampai 3 37 ilmu 38 an nisa ayat 34 39 Zabur 40 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 41 Surat Al infitar 6 42 niat 43 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 44 ali+imran+190-191 45 Ali Imran ayat 159 46 Surah taha ayat 15 47 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 48 Az zumar ayat 62 49 an-najiah ayat 17 50 Al isra ayat 13 51 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 52 kontrol+diri 53 beriman pada hari kiamat 54 Hukum bacaanya 55 Al baqarah ayat 2 56 al ahzab ayat 59 57 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 58 an nahl ayat 90 59 ibrahim 7 60 Ali imran ayat 9 61 hadist+al-hujurat+ayat+12 62 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 63 harta 64 An Nur ayat 2 65 Ali imran ayat 138 66 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 67 Al an'am ayat 82 68 Surat annaShr 69 Hadist mengenai Allah sang maharaja 70 al hadid ayat 22 71 Amal tanpa ilmu 72 An nisa ayat 125 73 annahl ayat 90 74 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 75 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 76 Al-Maidah+ayat+2 77 ali imran 103 78 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 79 Yusuf 80 Berfikir positif Dan sabar dalam menghadapi ujian Dan cobaan 81 at tahrim ayat 6 82 Al mukmin ayat 17 83 al+imran+ayat+9 84 Surat al-a'raf ayat 7 85 Luqman+ayat+15 86 Al isra ayat 27 87 dalil+iman+kitab+zabur 88 yusuf 53 89 YUNUS 38 90 Al baqarah ayat 177 91 Luqman+ayat+14 92 Hadist surah al mujadalah ayat 11 93 yusuf 87 94 annisa ayat 59 95 Keanekaragaman+hayati+tumbuhan+hewan 96 Maryam 58 97 yunus ayat 57 98 al hijr ayat 9 99 Tajwid+surat+al+anbiya 100 Surat+Maryam+ayat+44

Hasil pencarian tentang jual+beli+

kalian) yakni cepat-cepatlah kalian berangkat (untuk mengingat Allah) yakni salat (dan tinggalkanlah jual...beli) tinggalkanlah transaksi jual beli itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli...itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 37
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 31
mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual...beli dan persahabatan.
), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli...mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli...Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 254
dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual...beli dan tidak ada lagi syafa'at.
mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual-beli
Mereka tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti--untuk menyebut di antaranya--jual beli, yang dapat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
iltifat/perpindahan pembicaraan dari gaib kepada mukhathab/dari orang ketiga kepada orang kedua (dengan jual-beli...yang telah kalian lakukan itu dan yang demikian itu) yaitu jual-beli itu (adalah kemenangan yang besar
(Dan tepatilah perjanjian dengan Allah) dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah
Hari itu juga tidak ada jual beli, persahabatan dan syafaat seseorang selain Allah.
dan rezeki yang telah Kami berikan padamu), yakni zakatnya, (sebelum datang suatu hari tidak ada lagi jual...beli) atau tebusan (padanya, dan tidak pula persahabatan) yang akrab dan memberi manfaat, (dan tidak
dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran mereka, jual...beli yang mereka lakukan, makan, dan minum serta kesibukan-kesibukan lainnya.
Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian.
Jual beli seperti ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi kalian.
Dan mereka mengganti pula hukum orang yang bersumpah dusta dalam hal tuntutan atas jual beli barang dagangan
kesesatan daripada petunjuk, bagaikan seorang pedagang yang membeli barang yang telah rusak dan tidak laku jual
Sebaliknya di kalangan kaum Muslimin dan penduduk berlangsung jual beli sehingga mereka beroleh laba
jawabnya adalah laki-laki (yang tidak dilalaikan oleh perniagaan) perdagangan (dan tidak pula oleh jual...beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat) huruf Ha lafal Iqaamatish Shalaati dibuang demi
Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran...Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli.
Wahai kaumku, laksanakanlah timbangan dan takaran barang yang kalian jual secara adil dan seimbang dengan
Dijelaskan, hendaknya saat itu mereka juga tidak melakukan jual beli.
tindakan kalian, sehingga dosa kekafiran mereka akan terpikul di atas pundak kalian (dan janganlah kalian jual
sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya, lalu mereka beli
tentang ayat rajam dan sebagainya (hanya takutlah kepada-Ku) dalam menyembunyikannya (dan janganlah kamu beli
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 282
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan
Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang...kamu tidak menulisnya), artinya barang yang diperdagangkan itu (hanya persaksikanlah jika kamu berjual beli