Paling Sering Dicari

1 AN NUR AYAT 2 2 Mukjizat nabi yusuf 3 al baqarah ayat 275 4 At tahrim ayat 6 5 Al hujurat ayat 12 6 AL MAIDAH AYAT 2 7 al hasyr ayat 18 8 Al baqarah ayat 285 9 surat al maidah ayat 2 10 Tentang baiat 11 al maidah ayat 3 12 riba 13 Al imran ayat 31 14 tentang artinya 15 Al-Maidah ayat 3 16 Al-Maidah ayat 2 17 Arti surat albaqarah ayat 20-21 18 Gambar di atas kain 19 Al isra ayat 23 20 Al Baqarah ayat 30 21 Al mulk ayat 2 22 ali imran 97 23 al maidah ayat 32 24 al baqarah ayat 283 25 ayayat maat al quran tentang wudu 26 Mentaati pemimpin 27 al hujurat ayat 12 sampai 13 dan artinya 28 At taubah ayat 105 29 Yunus ayat 40 30 al baqarah ayat 282 31 zakat 32 zina 33 menuntut ilmu 34 Ar rahman 35 al hujurat ayat 10 36 Al isra ayat 32 37 Ayat 11 al baqarah b arab 38 Surat al ghafir ayat 60 39 yunus 99 40 Al ikhlas 41 al baqarah ayat 284 42 Al maidah ayat 6 43 BEKERJA 44 ali imran 92 45 ali imran ayat 190 46 Ali Imran 191 47 Al maidah ayat 8 48 an nisa ayat 29 49 ali imran 103 50 at taubah ayat 24 51 Ilmu 52 Qs luqman ayat 13-14 53 Al Baqarah ayat 2 54 ali imran 55 al imran 56 56 Al isra ayat 33 57 Malaikat izrail 58 Malaikat nakir 59 Ali imran ayat 159 60 Yusuf 61 al imran 102 62 al hujurat ayat 13 63 Al maidah ayat 33 64 Al baqarah ayat 98 65 al maidah ayat 91 66 bagai mana carakita meyayangi anak yatim dari surat al mau 67 ali imran 26 68 al furqan ayat 67 69 munafik 70 Ali imran 190 71 Kiamat 72 Al maidah ayat 1 73 fatir ayat 32 74 Malaikat israfil 75 Sedekah 76 Arti dari hurimat 77 ayat kursi 78 an nisa ayat 59 79 Ilmu yang bermanfaat 80 Surat fusillat ayat 10 81 al hadid ayat 22 82 Perangilah orang-orang 83 Annur ayat 31 84 Ayat mengenai pengendalian diri 85 al baqarah ayat 238 86 Ar rum ayat 21 87 ar rahman ayat 33 88 ali imran 38 89 At taubah ayat 35 90 fussilat ayat 10 91 al baqarah ayat 219 92 ayat 59 93 Surah Fushshilat ayat 33 94 Shalat 95 al baqarah ayat 234 96 tafsir albaqarah ayat 21 97 Wanita 98 al ankabut ayat 45 99 anak 100 surat luqman ayat 13

Hasil pencarian tentang keadilan ekonomi

Keadilan adalah sistem kehidupan yang tidak dipertentangkan lagi....kepada Allah dan seruan rasul-Nya, biasakanlah dirimu dan orang lain--dalam upaya mematuhi prinsip keadilan...--untuk selalu tunduk kepada keadilan....Jadilah kalian semua penegak keadilan, bukan karena menyukai orang kaya atau mengasihi orang miskin....Jika kalian bepaling atau enggan menegakkan keadilan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
ia menjawab, "Karena faktor ekonomi."
Tetaplah berlaku adil, karena keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi...akan memberi balasan yang setimpal. (1) Islam telah menyeru umat manusia untuk selalu konsisten dengan keadilan...Seandainya prinsip keadilan itu diterapkan dalam hukum internasional, maka tidak akan ada peperangan....Dan kalau setiap agama mempunyai ciri khas tersendiri, maka ciri khas Islam adalah konsep tauhid dan keadilan
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 25
Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan...) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
ada yang membaca muushin dan ada pula yang membaca muwashshin (berlaku berat sebelah) menyimpang dari keadilan...didamaikannya di antara mereka) yakni antara yang menyampaikan dan yang diberi wasiat dengan menyuruh menepati keadilan
(Dan Dia telah meninggikan langit dan meletakkan neraca) yaitu menetapkan keadilan.

-deskripsi"> Yakni keadilan di antara hamba-hamba-Nya baik dalam ucapan maupun perbuatan...mengukur sesuatu yang belum jelas dan hakikat yang dengannya dipisahkan di antara makhluk serta ditegakkan keadilan
Misalnya dalam urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan
-deskripsi"> Keadilan di sini mencakup keadilan terhadap hak Allah, demikian juga keadilan...Sedangkan keadilan terhadap hak hamba-hamba Allah adalah dengan memenuhi kewajibanmu terhadap orang lain...Di antara bentuk menegakkkan keadilan adalah bersikap adil dalam berbicara, oleh karena itu, dia tidak...Menegakkan keadilan termasuk perkara agung, dan yang demikian menunjukkan keadaan agama seseorang, kewara'annya...Di antara penghalang utama yang dapat menghalangi seseorang dari keadilan adalah mengikuti hawa nafsu
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 8
Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka
Tetapi jika mereka ditimpa malapetaka seperti kemarau panjang, terserang wabah dan krisis ekonomi, mereka
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 17
Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan).
Dia menetapkan keadilan agar kalian tidak melampaui batas.
Dia menetapkan keadilan agar kalian tidak melampaui batas.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 7
Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).

-deskripsi"> Yaitu keadilan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan....Agama yang yang dibawa para rasul berisi keadilan dalam perintah dan larangan, dan dalam bermu’amalah...Ayat ini merupakan dalil bahwa para rasul semuanya sepakat dalam kaidah syara’, yaitu menegakkan keadilan...meskipun berbeda-beda gambaran keadilan itu sesuai situasi, kondisi dan zaman.
Oleh karena itu, tidak ada satu pun hukum yang menyelisihi hikmah, keadilan dan keselarasan.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 159
umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan
-deskripsi"> Hal ini termasuk keadilan yang paling besar.
menunjukkan sebagian kamu karena kepemurahan dan karunia-Nya, dan tidak menunjuki yang lain karena hikmah dan keadilan-Nya
Barangsiapa melakukan perbuatan tidak baik hanya akan disiksa seberat dosanya, atas dasar keadilan Allah
adalah meraka yang selalu mengajak kepada kebenaran, lalu berdasarkan kebenaran itu, mereka menegakkan keadilan
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 20
Dan Allah menghukum dengan keadilan.
Bukan merupakan suatu ketentuan dan keadilan Allah di alam ini, untuk menganiaya penduduk suatu negeri
Allah Subhaanahu wa Ta'aala pada ayat selanjutnya menyebutkan azab yang ditimpakan kepada mereka karena keadilan-Nya
mereka terima akibat perbuatan dosa yang dilakukan itu, tidak lain adalah sebuah manifestasi sifat keadilan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 181
ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan
ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan
Pengharaman riba dalam al-Qur'ân dan agama-agama samawi lainnya adalah sebuah aturan dalam perilaku ekonomi...Para ahli ekonomi menetapkan beberapa cara menghasilkan uang.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 29
Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan".