Paling Sering Dicari

1 penganiayaan 2 hari+kiamat 3 kiamat 4 Ayat+201 5 hadist+al-hujurat+ayat+10 6 al+qasas+ayat+79+-82 7 Hari kiamat 8 Hadis+at+taubah+ayat+105 9 Hadits+muslim+nomor+2789 10 Ali imran 159 11 dalil+kitab+injil 12 ilmu 13 Al imran 14 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 15 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 16 Al Hujurat ayat 13 17 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 18 Al sajdah ayat 29 19 Ibrahim ayat 7 20 kontrol diri 21 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 22 al ikhlas 23 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 24 Surat Al sajdah ayat 29 25 al hadid ayat 22 26 ali+imran+191 27 an-nisa' ayat 100 28 Zina 29 Al hadid ayat 3 30 Sombong 31 ali+imran+190-191 32 Al-luqman+ayat+13-17 33 at taubah ayat 105 34 jujur 35 BOHONG 36 Al isra ayat 13 37 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 38 Membunuh Rasul 39 Menyesatkan 40 Khalifah 41 Ali imran ayat 138 42 Al isra ayat 55 43 Hukum bacaanya 44 dalil+kitab+taurat 45 Harakat al-Baqarah ayat 2 46 Ali imran ayat 9 47 Al baqarah ayat 2 48 at Taubah ayat 103 49 beriman pada hari kiamat 50 ali imran 103 51 kontrol+diri 52 Makan 53 Al-Baqarah ayat 2 54 ibrahim 7 55 riba 56 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 57 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 58 hadist+al-hujurat+ayat+12 59 al bayyinah ayat 5 60 Surah taha ayat 15 61 harta 62 Cintailah arab 63 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 64 annahl ayat 90 65 yusuf 111 66 sihir 67 Al kahfi ayat 109 68 An nisa ayat 125 69 al ahzab ayat 59 70 Yusuf 71 Menerangkan kejadian alam semesta 72 Amal tanpa ilmu 73 kebijaksanaan 74 an-najiah ayat 17 75 Pertengkaran 76 Az zumar ayat 62 77 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 78 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 79 ali imran 80 Al an'am ayat 82 81 Ali imran ayat 159 82 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 83 dalil+iman+kitab+zabur 84 al-kahfi ayat 82 85 al hijr ayat 9 86 madu 87 yunus ayat 107 88 ilmu pengetahuan 89 Sudah attin ayat 2 diawali dengan huruf 90 berdoa 91 cinta 92 nikah 93 YUNUS 38 94 ali imran 18 95 Al+imran 96 Surat albaqoroh 97 Adil 98 an+najm+ayat+40 99 Al-Maidah+ayat+3 100 yasin+ayat+38-40

Hasil pencarian tentang keadilan+ekonomi+

terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 7
Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Dia telah meninggikan langit dan meletakkan neraca) yaitu menetapkan keadilan.
Keadilan adalah sistem kehidupan yang tidak dipertentangkan lagi....kepada Allah dan seruan rasul-Nya, biasakanlah dirimu dan orang lain--dalam upaya mematuhi prinsip keadilan...--untuk selalu tunduk kepada keadilan....Jadilah kalian semua penegak keadilan, bukan karena menyukai orang kaya atau mengasihi orang miskin....Jika kalian bepaling atau enggan menegakkan keadilan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
Dia menetapkan keadilan agar kalian tidak melampaui batas.
Dia menetapkan keadilan agar kalian tidak melampaui batas.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 8
Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 17
Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan).
ada yang membaca muushin dan ada pula yang membaca muwashshin (berlaku berat sebelah) menyimpang dari keadilan...didamaikannya di antara mereka) yakni antara yang menyampaikan dan yang diberi wasiat dengan menyuruh menepati keadilan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 159
umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 181
ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan
Tetaplah berlaku adil, karena keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi...akan memberi balasan yang setimpal. (1) Islam telah menyeru umat manusia untuk selalu konsisten dengan keadilan...Seandainya prinsip keadilan itu diterapkan dalam hukum internasional, maka tidak akan ada peperangan....Dan kalau setiap agama mempunyai ciri khas tersendiri, maka ciri khas Islam adalah konsep tauhid dan keadilan
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 20
Dan Allah menghukum dengan keadilan.
Seburuk-buruk makhluk yang berjalan di muka bumi ini, dalam pandangan Allah dan sesuai dengan hukum dan keadilan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 25
Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan...) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
adalah meraka yang selalu mengajak kepada kebenaran, lalu berdasarkan kebenaran itu, mereka menegakkan keadilan
menurunkan kitab suci Muhammad dan kitab-kitab suci para rasul sebelumnya yang berisikan kebenaran dan keadilan
jemaah (yang memberi petunjuk) kepada manusia (dengan hak dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan
mereka terima akibat perbuatan dosa yang dilakukan itu, tidak lain adalah sebuah manifestasi sifat keadilan-Nya
bacakan mengenai balasan orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat, mengandung kebenaran dan keadilan
Maka tentukanlah keputusan, dengan keadilan-Mu, antara kami dan orang-orang yang durhaka itu."
ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 69
Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan diberikanlah buku
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 29
Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan".
kepada kaummu yang musyrik dengan mengatakan, "Kebenaran (yaitu ajaran tauhid, agama yang benar dan keadilan
Itulah keadilan, karena selamanya tidak akan sama antara yang berbuat baik dan berbuat jahat.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 18
Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan
Barangsiapa melakukan perbuatan tidak baik hanya akan disiksa seberat dosanya, atas dasar keadilan Allah
Hanya Dialah yang Mahakuasa dan akan memberikan balasan dengan kekuatan dan keadilan-Nya.
Mereka itu, jika menentukan suatu hukum, selalu menegakkan keadilan dengan landasan kebenaran yang telah
Bukan merupakan suatu ketentuan dan keadilan Allah di alam ini, untuk menganiaya penduduk suatu negeri