Paling Sering Dicari

1 surat al-hadid ayat 57 2 Sabar 3 ali imran 4 Al+hijr+ayat+47 5 hujan 6 ali imran ayat 185 7 ayat tentang kepala madrasah 8 Ayat yang ada arti al quranyya 9 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 10 an-nur+ayat+36 11 al-insyirah ayat 5 12 laut 13 al ikhlas 14 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 15 Surat yasin 16 Hadits Abu Daud Nomor 4432 17 ali imran 159 18 surat thaha ayat 180 19 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 20 huud+40 21 Aman 22 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 23 Ayat 43 24 hewan 25 saba 15 26 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 27 al bayyinah ayat 8 28 akhlak 29 surat al baqarah ayat 11 30 annisa ayat 58 31 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 32 ali imran 64 33 Ali Imran 110 34 al baqarah ayat 219 35 awan 36 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 37 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 38 AL HUJURAT AYAT 11 39 al hasyr ayat 7 40 An-nisa ayat 58 41 Al+hijr+ayat+48 42 surat Al furqan ayat 20 43 al maidah ayat 3 44 Ar-Rahman ayat 19 45 Tafsir kepuasan kerja 46 al fatiha ayat 1 47 AL MAIDAH AYAT 2 48 surat Al furqan ayat 9 49 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 50 makanan 51 Rezeki dari allah 52 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 53 Yunus 54 allah+maha+tahu 55 Hadits Ahmad Nomor 20194 56 Ayat kisah 57 buah buahan 58 AR RAHMAN 1 59 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak 60 annisa ayat 65 61 Ayat Pendidikan 62 al ahqaf ayat 15 63 surat al-araf 31 64 an nisa ayat 1 65 Surat annisa ayat 56 66 Kitab belakang 67 At tahrim ayat 6 68 AL BAQARAH AYAT 43 69 albaqarah ayat 267 70 Zakat fitrah 71 ayat twntang ahklak 72 Al-Baqarah [2] ayat 43 73 kalimat allah isa 74 Nabi Yahya 75 an nisa ayat 59 76 al isra ayat 27 77 kafir+dibutakan+allah+qs 78 gunung 79 Al mu'minun ayat 51 80 al baqarah ayat 2 81 dunia 82 Surat+Al-Baqarah 83 Surat Al-Baqarah ayat 10 84 az+zalzalah+ayat+2 85 Rezeki 86 al maidah ayat 8 87 muhammad+ayat+23 88 al baqarah ayat 28 89 munafik 90 sayur 91 surah Ar-Ra’du ayat 11 92 luqman 93 Bersyukur 94 Al Imran ayat 7 95 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 96 ali+imran+159 97 surah al imran 110 98 al baqarah ayat 124 99 ibrahim ayat 33 100 Tafsir surah Al qashas ayat 77

Hasil pencarian tentang komunikasi+dengan+diri+sendiri

Dengan begitu akan terjadi komunikasi di antara kalian.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mereka itu adalah orang-orang bertakwa yang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat....sendiri dengan perbuatan syirik dan jahat....Perbuatan para pembangkang itu sama dengan yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka terhadap...Akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri, karena mereka sendiri yang menjerumuskan diri...ke dalam siksa Allah dengan berbuat ingkar.
tafsir-deskripsi"> Yang dimaksud perbuatan keji (faahisyah) ialah dosa besar yang akibatnya tidak hanya menimpa diri...sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina, riba....Menzalimi diri sendiri ialah melakukan dosa yang akibatnya hanya menimpa diri sendiri baik besar atau...Adapula yang mengartikan perbuatan keji di sini dengan dosa besar, sedangkan maksud "menzalimi diri sendiri
Harta yang mereka belanjakan untuk sedekah dan pendekatan diri kepada Tuhan di dunia ini akan sia- sia...Perumpamaannya seperti hilangnya tanaman suatu kaum yang menganiaya diri sendiri dengan sikaf kafir dan...Allah tidak akan curang dengan menghilangkan pahala perbuatan mereka....Tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri dengan melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 130
Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang...menyampaikan kepadamu ayat-ayat-Ku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari...Mereka berkata: "Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri", kehidupan dunia telah menipu mereka, dan...mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.
Kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun kecuali agar risalahnya ditaati dengan seizin Allah....Dan barangsiapa yang bersikap munafik, mendustakan atau menentangnya, berarti telah menganiaya diri sendiri...Andai saja orang-orang yang menganiaya diri sendiri itu kembali kepada petunjuk, lalu datang kepadamu...meminta ampunan Allah atas apa yang mereka lakukan, dan kamu pun mengharap ampunan untuk mereka sesuai dengan...risalah dan perubahan pada diri mereka, mereka pasti akan mendapatkan Allah Maha Penerima tobat dan
(Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman) yakni dengan berpura-pura beriman dan menyembunyikan...kekafiran guna melindungi diri mereka dari hukum-hukum duniawi (padahal mereka hanya menipu diri mereka...sendiri) karena bencana tipu daya itu akan kembali menimpa diri mereka sendiri....Di dunia, rahasia mereka akan diketahui juga dengan dibuka Allah kepada Nabi-Nya, sedangkan di akhirat...mereka sendiri.
Kemudian Kami katakan (Jika kalian berbuat baik) dengan mengerjakan ketaatan (berarti kalian berbuat...baik bagi diri kalian sendiri) karena sesungguhnya pahala kebaikan itu untuk diri kalian sendiri (dan...jika kalian berbuat jahat) dengan menimbulkan kerusakan (maka kejahatan itu bagi diri kalian sendiri...penghancuran habis-habisan) dengan pembinasaan yang sehabis-habisnya....Ternyata mereka melakukan kerusakan untuk kedua kalinya, yaitu dengan membunuh Nabi Yahya.
Orang itu beriman, tetapi kalian menyombongkan diri....Bukankah, dengan begitu, kalian menjadi orang yang paling sesat dan paling zalim terhadap diri sendiri...Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang menzalimi diri sendiri dan menentang kebenaran
Nampaknya mereka tidak berpikir terlebih dahulu sehingga menyimpulkan bahwa langit dan bumi ada dengan...sendirinya, demikian pula diri mereka....; jika ada orang yang datang kepada kita memberitahukan bahwa dia melihat ada sebuah kapal jadi sendiri...terhadap langit dan bumi serta diri mereka sendiri....mereka sendiri)?
Apakah mereka dapat melindungi diri sendiri dari bahaya?...sendiri dengan memberitahukan Allah tentang sesuatu di bumi yang menurut dugaan kalian tidak diketahui...Atau, apakah mereka kalian tempatkan pada posisi yang disembah dengan ucapan-ucapan yang selalu kalian...yang kesesatannya seperti kesesatan mereka, tidak akan dapat ditunjuki oleh siapa pun, karena dirinya sendiri...telah memalingkan diri dari petunjuk.
Dengan perbuatan itu mereka telah menipu orang-orang yang beriman dan mengira telah menipu Allah, karena...Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tampak, sehingga pada hakikatnya mereka hanya menipu diri...sendiri....Maka, barangsiapa yang menipu orang lain dengan menganggapnya bodoh--padahal tidak demikian kenyataannya...--berarti ia telah menipu diri sendiri.
kamu sendiri; artinya sebagian kamu yang percaya kepada manusia atau utusan-utusan jin yang sengaja...kaumnya (yang menceritakan kepada kamu tentang ayat-ayat-Ku dan memperingatkan kamu tentang pertemuanmu dengan...Mereka berkata, "Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri.") bahwa sesungguhnya kami telah menerimanya...Kehidupan dunia telah menipu mereka) sehingga mereka tidak mau beriman (dan mereka menjadi saksi atas diri...mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.)
seperti angin yang mengandung udara yang sangat dingin yang menimpa tanaman suatu kaum yang menganiaya diri...mereka sendiri) dengan kekafiran dan berbuat maksiat (lalu dirusakkannya) tanaman itu hingga mereka...(Allah tidaklah menganiaya mereka) dengan lenyapnya harta benda itu tadi (tetapi merekalah yang menganiaya...diri mereka sendiri) dengan kekafiran yang menyebabkan musnahnya harta mereka.
Kepada mereka diutus rasul-rasul Allah dengan membawa bukti-bukti yang jelas dari Allah, kemudian mereka...Sesungguhnya Allah tidak menganiaya mereka dengan siksaan itu semua, tetapi merekalah yang menganiaya...diri mereka sendiri dengan kekufuran dan pembangkangan mereka kepada Allah serta kelayakan mereka atas...Merekalah, sebenarnya yang menganiaya diri sendiri.
pertama dalam penciptaan antara Iblîs dan Adam beserta istrinya, dan bagaimana pertikaian itu dilanjutkan dengan...terhadap al-Qur'ân, dan bagaimana Nabi harus bersikap dalam menghadapi pengingkaran mereka itu, yaitu dengan...Digunakannya beberapa huruf dengan cara seperti ini pada permulaan sebagian surat adalah untuk menggugah...kemukjizatan al-Qur'ân yang, meskipun "hanya" tersusun dari huruf-huruf yang biasa mereka gunakan dalam komunikasi...Itu adalah ayat-ayat kitab suci yang diturunkan, dibaca, dan diterangkan dengan jelas.
(Yaitu kaum Firaun) terutama Firaun sendiri, mereka telah berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri...dengan kekafiran mereka kepada Allah dan penindasan mereka kepada kaum Bani Israel (mengapa mereka tidak...kepada Allah dengan menaati-Nya,
class="tafsir-deskripsi"> Yakni janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia ketika kamu berbicara dengan...mengatakan, “Janganlah kamu berbicara sambil berpaling.”

-deskripsi"> Bangga dengan...nikmat, tetapi lupa dengan yang memberikan nikmat, serta ujub kepada diri sendiri....

-deskripsi"> Pada diri dan sikapnya lagi membesarkan diri....

-deskripsi"> Dengan ucapannya.

Sebenarnya hal ini merupakan penyia-nyiaan terhadap diri sendiri....Kalian seakan-akan melupakan diri sendiri....Padahal, kalian sudah membaca Tawrât yang memuat ancaman, seandainya perkataan bertentangan dengan perbuatan
(Dan janganlah kamu berdebat dengan orang-orang yang mengkhianati diri mereka) artinya berkhianat dengan...jalan berbuat maksiat karena bencana pengkhianatan itu akan kembali kepada diri sendiri.
Sebagian Ahl al-Kitâb merasa ingin sekali menyesatkan dan menebar fitnah pada agama orang-orang Mukmin dengan...Mereka, dalam perbuatannya itu, hanya akan menyesatkan diri sendiri dengan tetap berada dalam kesesatan...yang hanya meliputi mereka sendiri.
berperang (Peringatkanlah) berilah nasihat umat manusia itu (dengannya) Alquran (agar) janganlah (setiap diri...sendiri (Baginya tidak akan ada selain dari Allah) (sebagai penolong) yang dapat menyelamatkannya (dan...(Dan jika ia menebus dengan segala tebusan) dengan segala macam tebusan (niscaya tidak akan diterima)...maksudnya diri mereka tidak dapat ditebus....(Mereka itulah orang-orang yang terjerumus ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri.
-deskripsi"> Yakni menyaksikannya dengan mata kepala dan merasa yakin bahwa azab itu...tafsir-deskripsi"> Yaitu ketika selain mereka tidak bisa memberikan pertolongan dan mereka tidak mampu membela diri...; ketika mereka dikumpulkan secara sendiri-sendiri sebagaimana mereka diciptakan pertama kali.
Sesungguhnya Allah Swt. akan memberikan balasan bagi manusia sesuai dengan perbuatan mereka dengan adil...Dia tidak menzalimi seorang pun dari mereka, tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri dengan
Mereka disiksa lantaran kezaliman mereka pada diri sendiri dengan perbuatan durhaka.
Dengan cara seperti ini Allah menghukum orang-orang yang menzalimi diri sendiri dengan kekafiran dan
orang-orang selain mereka (dan tidak pula) dosa (bagi diri kalian sendiri untuk makan bersama mereka...Lafal Asytaatan ini adalah bentuk jamak dari kata Syatta, artinya sendiri-sendiri atau berpisah-pisah...Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang merasa berdosa jika ia makan sendirian....yang tidak ada penghuninya (hendaklah kalian memberi salam kepada diri kalian sendiri) katakanlah!...Assalaamu 'Alainaa Wa Alaa `Ibaadillaahish Shaalihiin" yang artinya, "Keselamatan semoga dilimpahkan kepada diri
Kami, dengan memberikan siksaan itu, tidak menzalimi mereka....Merekalah yang yang menzalimi diri sendiri, karena mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk.
(dan mereka sendiri menjauh) makin menjauh (darinya) mereka semakin tidak beriman kepadanya....Menurut suatu riwayat ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Thalib; ia melarang orang-orang mengganggu...Nabi saw. akan tetapi ia sendiri tidak mau beriman kepadanya (dan tidaklah) tiada lain (mereka itu membinasakan...(kecuali diri mereka sendiri) karena bahaya mereka sendirilah yang menanggungnya (sedangkan mereka tidak
Tepatilah janji yang telah kalian buat atas nama diri kalian sendiri dengan mempersaksikan Allah untuk...menepatinya selama tidak bertentangan dengan syariat....Janganlah kalian merusak sumpah dengan melanggarnya setelah sumpah itu dikukuhkan dengan menyebut nama...Dia Mahaperiksa dan Maha Mengawasi diri kalian. Peganglah janji dan sumpah kalian.