Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 RIBA 3 ali imran 159 4 Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Abu al-Mundzir at-Thufawi, dari Sulaiman al-A'masy, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Mujahid, dari Abdullah bin Umar radhiallahu'an 5 surat an najm ayat 39-42 6 yahudi 7 Hadis yang di turunkan dari sikap rendah diri (tawadhu 8 ar rum ayat 21 9 Surah Al-hajj ayat 5 10 Tauhid uluhiyyah 11 Al-hijr ayat 9 12 jual beli 13 Israil 14 Al baqarah ayat 2 15 al-mujadilah ayat 11 16 an nisa ayat 58 17 Yusuf 108 18 al ahzab ayat 21 19 almu'minun+ayat+13 20 Al-Hasyr ayat 18 21 Tafsir surah ad dukhan ayat 2 22 Surah Al-Baqarah (ayat 83) 23 Al Hujurat ayat 13 24 yusuf 25 luqman 34 26 an nisa ayat 29 27 zakat 28 Jihad 29 al furqan ayat 63 30 ali imran 145 31 benih 32 Ayat terkait jarimah hudud 33 Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. 34 Surat An-Nisa ayat 59 35 “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku ada 36 al araf ayat 7 37 ad dzariat ayat 19 38 al+ikhlas 39 Tafsir al-hijr ayat 22 40 al imran 41 Perempuan 42 Kerusakan 43 al 'ala ayat 1 44 al hujurat ayat 49 45 al baqarah ayat 143 46 yunus 47 al maidah ayat 8 48 hadits majah no 2616 tentang diyat 49 Qs.al jin ayat 16 50 al ankabut ayat 45 51 Tauhid asma WA sifat 52 an nahl ayat 90 53 An Nisa ayat 176 54 surah+arrad+ayat+4 55 luqman 56 al+qariah+ayat+2 57 Huud 50-52 58 alquarn kitab yang jelas dan detail 59 AL+KAHFI AYAT 110 60 luqman+ayat+13 61 ali imran ayat 190 62 Surat Al-Baqarah Ayat 275 63 Hadis yang berkaitan dengan surah ibrahim ayat 4 64 Matahari terbenam 65 Luqman 14 66 ali imran 67 Al+Imran+169 68 al hijr 39 69 pendidikan 70 ali imran 104 71 Ali imran ayat 18 72 Thaha ayat 14 73 AL FATIR AYAT 5 74 Hadist ibnu majah 75 al baqarah ayat 256 76 surat al anfal ayat 10 77 yunus 94 78 surah albaqarah ayat 256 79 sholat 80 Al ikhlas 81 Negara yang tidak pernah malam 82 Hukum+acara 83 an nisa ayat 9 84 az zariyat ayat 56 85 ibrahim 24 86 hadits tentang aurat 87 Surat An Nisa ayat 36 88 ali imran 102 89 al isra ayat 88 90 Surah Al-‘Ala (87): ayat 1-4 91 hadist shahih riwayat muslim dalam kitab fadha'il no 2406 92 an nahl ayat 11 93 Hadits Abu Daud Nomor 4256 94 Annas+ayat+5 95 at taubah ayat 103 96 hujan 97 Al Baqarah ayat 164 98 al-baqarah+ayat+285 99 Yusuf 40 100 As-Syura ayat 12

Hasil pencarian tentang kurma+ajwa

Apakah yang Anda maksud kurma akwa?
Dan gerakkan pangkal pohon kurma itu ke arahmu, ia akan menjatuhkan buahnya yang baik kepadamu(1). (1...) Buah kurma yang matang mengandung zat makanan utama yang mudah dicerna....Karena itu, kurma menjadi makanan yang baik untuk wanita setelah melahirkan (masa nifas).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membakar pohon kurma...Bani Nadhir dan menebangnya di Buwairah, maka turunlah ayat, “Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma...

-deskripsi"> Maksudnya, pohon kurma milik musuh, untuk kepentingan dan siasat perang...Bani Nadhir mencela Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan kaum muslimin karena menebang pohon kurma...orang-orang fasik, dimana Dia telah memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin untuk menebang pohon kurma
Di dalam kedua surga itu terdapat pula aneka ragam buah-buahan, kurma dan delima. (1) (1) Ayat ini secara...khusus menyebut dua nama buah, yaitu kurma dan delima, karena kedua buah itu memang mempunyai beberapa...Secara kimiawi buah kurma mempunyai kandungan gula yang tinggi, sekitar 75%....Kurma merupakan buah yang mudah terbakar yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh dalam memproduksi tenaga...Kandungan yang begitu kaya itu menjadikan buah kurma sebagai bahan makanan yang sempurna.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 25
Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang
keadaan mereka pada waktu itu sebagaimana yang telah disebutkan tadi (pokok-pokok) atau batang-batang (kurma...yang tumbang) maksudnya, keadaan mereka ketika itu bagaikan pokok-pokok kurma yang tumbang ke bumi....Mereka diserupakan dengan pokok kurma karena keadaan tubuh mereka yang tinggi-tinggi....Haaqqah kata sifatnya disebutkan dalam bentuk Ta`nits yaitu, di dalam firman-Nya, "batang-batang pohon kurma
(Di dalam keduanya ada buah-buahan dan kurma serta delima) buah kurma dan delima itu menurut suatu pendapat

-deskripsi"> Seperti buah kurma, kismis, sirup kurma dan membuat berbagai minum lezat
(Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu) yang pada saat itu kering....Menurut qiraat yang lain tetap dibaca seperti lafal asalnya (buah kurma kepadamu) lafal Ruthaban adalah
(Dan dari buah kurma dan anggur) terdapat jenis buah-buahan (yang kalian dapat membuat minuman yang memabukkan...Hal ini diturunkan sebelum adanya pengharaman khamar (dan rezeki yang baik) seperti selai kurma, anggur
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 29
zaitun dan kurma,
(Zaitun dan pohon kurma),
Kalau dibaca jar, yaitu zar'in diathafkan kepada lafal a'naabin, demikian pula firman-Nya: (dan pohon kurma...yang bercabang) lafal shinwaanun adalah bentuk jamak dari kata tunggal shinwun, artinya pohon kurma...yang banyak cabangnya (dan yang tidak bercabang) pohon kurma yang tidak banyak cabangnya (disirami) kalau
, yaitu tangan kanan dengan kaki kiri (dan sesungguhnya aku akan menyalib kalian pada pangkal pohon kurma...) yakni pada pohon kurma (dan sesungguhnya kalian akan mengetahui siapa di antara kita) yakni diri Firaun
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 10
dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun,
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 68
Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 11
Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
(Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut) yakni lemah lembut
Buah zaitun yang berkualitas baik dan pohon kurma yang produktif dan menghasilkan buah.
Serta tanam-tanaman yang siap dituai dan pepohonan kurma yang buahnya matang dan lembut.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 34
Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,
Di bumi itu terdapat berbagai macam buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang tempat
(Mayangnya) diserupakan dengan mayang pohon kurma (seperti kepala setan-setan) maksudnya, seperti ular-ular
seperti tanaman semangka (dan yang tidak terhampar) yang berdiri tegak di atas pohon seperti pohon kurma...(dan) Dia menjadikan (pohon kurma dan tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya) yakni yang berbeda-beda
(Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun) ladang-ladang (kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa
(Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma) yang ditanam dan dipelihara (yang mempunyai kelopak mayang
dan pohon kurma yang tumbuh menjulang tinggi ke langit yang mempunyai mayang yang bersusun- susun karena
Dari air itu, Kami menciptakan beraneka ragam kebun untuk kalian--seperti kebun kurma dan kebun anggur

-deskripsi"> Yakni seperti batang-batang pohon kurma yang telah terpotong pangkalnya
(Atau kamu mempunyai sebuah kebun) taman yang penuh dengan pohon-pohon (kurma dan anggur lalu kamu alirkan
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 23
Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata: "Aduhai