Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Zina 5 Pendidikan 6 al ikhlas 7 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 8 Menghargai pendapat orang lain 9 riba 10 Mimpi 11 zakat 12 yunus 13 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 14 jual beli 15 al hujurat ayat 13 16 bekerja 17 surah al maidah ayat 89 18 akhlak 19 penciptaan manusia 20 jujur 21 yunus+ayat+85-86 22 hadits+surat+an+nahl 23 Menerima harta dengan nafsu serakah 24 Menuntut ilmu 25 gunung 26 AL MUJADALAH AYAT 11 27 ibrahim 7 28 al baqarah ayat 30 29 ali imran ayat 130 30 syari'ah 31 Al Maidah ayat 1 32 al+ikhlas 33 yusuf 47 34 al maidah ayat 87-88 35 obat 36 al imran 186 37 mencatat dengan jujur 38 sakit 39 Ali Imran 159 40 laut 41 At-taubah+ayat+103 42 niat 43 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 44 al A'raf ayat 54 45 yusuf 3 46 Pemimpin 47 neraka 48 al maidah ayat 6 49 Babi 50 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 51 ALI IMRAN 102 52 al-baqarah ayat 286 53 ALMAIDAH AYAT 2 54 ibrahim 52 55 surat al wakiah 56 al an'am ayat 38 57 An nisa ayat 58 58 ibadah 59 hujan 60 Hud ayat 7 61 az zariyat ayat 56 62 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 63 Ali imran 45 64 ibrahim ayat 28 65 Surat+Ali+Imran+ayat+190 66 An nahl ayat 90 67 Penyakit 68 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 69 Mengutamakan kepentingan bersama 70 Jelas 71 al imran ayat 102 72 Surat+Ali+Imran+ayat+159 73 anak 74 Ahmad 4355 75 Sepertiga malam 76 Al araf ayat 199 77 rahmat+allah+diturunkan ke dunia hanya satu bagian 78 . Dampak dari Sikap Jujur dan Dusta. HR. Muslim dari Abdullah r.a 79 CAHAYA 80 surah al-isra ayat 79 81 ali imran 82 Kafir 83 Murka alloh 84 Batu 85 al hijr 94 86 mendidik anak dengan kasih sayang 87 ukuran 88 akal 89 Urutan surat an nasr dalam alqur'an terletak pada urutan 90 Surat+al+furqan+ayat+26-27 91 Al-Hujarat ayat 12 92 al mu'minun ayat 99-100 93 al baqarah ayat 31 94 sihir 95 ibrahim 24-25 96 sungai 97 sesungguhnya allah maha esa 98 ad duhkan ayat 15 99 Musnad Ahmad, Hadis Nomor 25465 100 An-Nur ayat 59

Hasil pencarian tentang lalat

terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 73
Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Berhala-berhala itu tidak akan mampu menciptakan apa pun, termasuk seekor lalat, makhluk yang hina dan...Alangkah lemahnya sesuatu yang dikalahkan oleh lalat karena tidak mampu mengambil kembali sesuatu yang...Padahal lalat itu sendiri sudah lemah.
seru) kalian sembah (selain Allah) yaitu berhala-berhala (sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat...(Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka) apa yang ada pada mereka berupa wewangian dan minyak...mereka itu (tiadalah mereka dapat menyelamatkan sesuatu itu) dapat merampas kembali sesuatu itu (dari lalat
yang sebenarnya, disebabkan mereka menyekutukan-Nya dengan apa-apa yang tidak dapat mencegah seekor lalat
itu sangatlah lemah, tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu, walaupun hanya berupa seekor lalat
(Negeri kalian, adalah negeri yang baik) tidak ada tanah yang tandus, tidak ada nyamuk, tidak ada lalat..., tidak ada lalat pengisap darah, tidak ada kalajengking dan tidak ada ular.
Apa maksud Allah menyebutkan barang-barang hina ini", yakni ketika Allah mengambil perbandingan pada lalat...dalam firman-Nya, "... dan sekiranya lalat mengambil sesuatu dari mereka" dan pada laba-laba dalam firman-Nya
Karena para sekutu itu ternyata tidak mampu menciptakan lalat, makhluk Allah yang paling lemah itu....Bahkan bila lalat itu secara kebetulan mencuri sesuatu darinya, ia tidak mampu menyelamatkannya.
Orang-orang yang tidak beriman menganggap remeh perumpamaan dengan makhluk-makhluk kecil seperti lalat