Paling Sering Dicari

1 puasa 2 zakat 3 zakat fitrah 4 ramadhan 5 ali imran 6 sedekah 7 Ibrahim 8 ali+imran+191 9 Surat Al imran 10 Mati 11 Yusuf 12 hujan 13 sholat 14 AL-MAIDAH AYAT 8 15 berpikir 16 Ilmu 17 yunus 18 maryam 19 Lemah 20 An-Nisa' ayat 1 21 ali imran 134 22 Kemenangan 23 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 24 al jumuah ayat 10 25 Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang y 26 Surat al mulk 27 Ar-Rum ayat 21 28 Al Baqarah ayat 185 29 Maaf 30 Haji 31 semut 32 al maidah ayat 2 33 Surat an nahl ayat 90 34 surat+Ali+'imran+180 35 Asy-Syu’ara ayat 214 36 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 37 Yunus 5 38 surat mutaffifin 1-3 39 Ali Imran 104 40 ali imran 133 41 Yunus+85 42 Al Baqarah ayat 256 43 at tahrim ayat 14 44 at taubah ayat 7 45 Kebaikan 46 pamer ibadah 47 surah al baqarah ayat 20 48 Al+ahzab+ayat+31 49 talak 50 Az ZUMAR ayat 21 51 Perintah sholat 52 khalifah 53 Surat al isra 54 al baqarah ayat 30 55 Al-Baqarah ayat 67 56 Al Maidah ayat 6 57 Ayat+21-29 surah Fussilat 58 surat al-qashash 54 59 Surat+Al+imran 1 60 Al ikhlas 61 al bakoroh ayat 30 62 Q.S Al Mulk ayat 2 63 at taubah ayat 122 64 Ragu 65 ali imran 8 66 ali+imran+193 67 surga 68 Al-Ahzab AYAT 21 69 al ahzab ayat 21 70 Surat Yunus 71 sesuatu yang telah terbiasa (di laksanakan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat 72 Anak yatim 73 al-baqarah ayat 183 74 al maidah ayat 8 75 ali imran 26 76 muhammad 7 77 Tetangga 78 makanan halal 79 Dalam Hadist Al-Hasan, dari Samurah, disebutkan bahwa sampaikanlah amanat kepada orang yang kau percayai 80 ali imran ayat 33 81 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 82 Surat al isro ayat 78 83 ali imran 110 84 Halal dan haram 85 at thur 86 Sholat ied 87 surah buat hari lebaran 88 AL BAQARAH AYAT 2 89 NIAT 90 ar rahman 91 marah 92 yunus+88 93 Yunus+87 94 an nur ayat 37 95 Surat al-imran 96 Akhir Ramadhan 97 bahwa bayi yang lahir suci 98 ORANG TUA 99 surat saba ayat 10 100 Akal

Hasil pencarian tentang lebih

(Sesungguhnya bangun di waktu malam) maksudnya, melakukan salat sunah di malam hari sesudah tidur (lebih...tepat) untuk khusyuk di dalam memahami bacaan Alquran (dan bacaan di waktu itu lebih berkesan) lebih...jelas dan lebih mantap serta lebih berkesan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dengan membunuhnya, aku bermaksud agar Allah memberi ganti dengan anak yang lebih baik sikap beragamanya..., lebih berbakti dan lebih sayang."
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 17
Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
dijanjikan kepada mereka) yaitu azab akan ditimpakan kepada mereka (dan kiamat itu) azab hari kiamat itu (lebih...dahsyat) lebih besar bencananya (lagi lebih pahit) jauh lebih pahit daripada azab di dunia.
sebagian dari mereka atas sebagian yang lain) dalam hal rezeki dan derajat (Dan pasti kehidupan akhirat lebih...tinggi) lebih agung (kedudukannya dan lebih besar keutamaannya) daripada kehidupan dunia, oleh karenanya...harus lebih dipentingkan dalam meraihnya.
Apakah orang-orang kafir Mekah lebih kuat, lebih berkuasa dan lebih segalanya, atau kaum Tubba' dan orang-orang...Orang-orang musyrik kaummu, Muhammad, tidak lebih kuat dari mereka....Mereka yang lebih kuat itu telah Kami musnahkan di dunia akibat sikap kafir dan perbuatan dosa mereka
(Sedangkan kehidupan akhirat) yang di dalamnya terdapat surga (adalah lebih baik dan lebih kekal.)
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 96
Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik....Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.
(Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang lebih utama terhadapnya) lebih berhak terhadap...sangat durhaka kepada-Nya dan orang-orang yang sama seperti mereka (untuk dimasukkan ke dalamnya) yang lebih...utama masuk Jahanam dan lebih layak untuk menempatinya.
Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit lagi.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 46
Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 6
Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyu') dan bacaan di waktu itu lebih berkesan
Kami lebih mengetahui siapa yang paling berhak masuk neraka dan merasakan kobaran apinya lebih dahulu
(Sesungguhnya Alquran ini memberikan petunjuk kepada) jalan (yang lebih lurus) lebih adil dan lebih besar
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 84
Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka) yaitu umat-umat di masa silam (sedangkan mereka adalah lebih...bagus alat rumah tangganya) yakni harta bendanya lebih banyak dan perabotan rumah tangga mereka jauh...lebih bagus (dan lebih sedap dipandang mata") lebih indah dipandang mata.
(Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu) lebih cepat dari janji yang telah ditentukan untuk
Dengarkanlah perintah yang kuserukan ini, karena hal itu lebih berguna dan lebih kekal.
(Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan) yang tidak ada malam lailatulkadarnya; beramal...saleh pada malam itu pahalanya jauh lebih besar dan lebih baik daripada beramal saleh yang dilakukan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 35
Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 66
pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai (kesana) malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu, lebih-lebih
(berbuat menurut keadaannya masing-masing) yakni menurut caranya sendiri-sendiri (Maka Rabb kalian lebih...mengetahui siapa yang lebih benar jalannya") maka Dia akan memberi pahala kepada orang yang lebih benar
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 21
Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya.
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 24
apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih...lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
Apakah patut mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat melakukan apa- apa, lebih-lebih
(Dan berapa banyaknya) sudah berapa banyak (negeri-negeri) yakni penduduknya (yang lebih kuat dari penduduk...negerimu) lebih kuat daripada penduduk negeri Mekah (yang telah mengusirmu itu) Dhamir di sini lebih...memperhatikan lafal Qaryah (Kami telah membinasakan mereka) di sini lebih diperhatikan makna yang terkandung
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 117
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia...lebih mengetahui tentang orang orang yang mendapat petunjuk.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 74
Berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah...tangganya dan lebih sedap di pandang mata.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 72
Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula...) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 38
dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,