Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 surat+al+fiil 5 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 6 yunus 7 hutang 8 al maidah ayat 2 9 sedekah 10 hadist muhammad tentang manusia 11 riba 12 Ilmu 13 al fushilat ayat 33 14 Sholat 15 shalat 16 maryam 17 Muhammad 18 zakat 19 muhamad nikah 20 AL MAIDAH AYAT 1 21 Rezeki 22 al imran 23 Ar rahman 24 ali imran 185 25 Jual beli 26 at tahrim ayat 6 27 al baqarah ayat 275 28 ali imran 92 29 al Isra ayat 23 30 Niat 31 Luqman ayat 12 32 al maidah ayat 3 33 ikhlas 34 Leburan logam 35 ali imran 159 36 khalifah 37 an nisa ayat 29 38 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 39 al+maidah+ayat+3 40 pendidikan 41 Menuntut ilmu 42 Muhammad 7 43 al baqarah ayat 185 44 Manusia 45 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 46 QS Al- Baqara ayat 30 47 Agar kamu bertakwa 48 yunus 57 49 surat+al+taubah+50 50 ali+imran+ayat+104 51 Ghaib 52 sabar 53 surah ali imran ayat 130 54 iman 55 Tumbuhan 56 Surat 19 ayat 12 57 ali imran ayat 159 58 Ayat sedekah 59 Ibrahim 60 Ibrahim 40 61 hujan 62 ali+imran+ayat+92 63 ayat kursi 64 Maaf 65 yusuf 66 Akhlak 67 al-baqarah ayat 30 68 ali imran ayat 104 69 luqman ayat 18 70 al mujadalah ayat 11 71 Surat Al-Baqarah Ayat 184 72 mukmin 73 Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia (karena puasanya) dari neraka sejauh tujuh puluh musim 74 Ibadah 75 Ali Imran ayat 7 76 Al Qasas ayat 77 77 kurma 78 Berfikir 79 ali imran 112 80 al isra ayat 12 81 Ali imran 110 82 ALI IMRAN 190 83 Isa Al masih 84 Iblis 85 Niat puasa 86 al imran 190 87 Rukun islam 88 Istri dan anak 89 sesat 90 keutamaan membaca qur'an 91 al+isra+ayat+36 92 ali imran 133 93 harta 94 at taubah ayat 34 95 luqman ayat 20 96 al-baqarah ayat 275 97 syariat 98 ali imran ayat ke 7 99 ALI+IMRAN+191 100 luqman

Hasil pencarian tentang madyan

(Dan tatkala ia menghadap) yakni menuju (ke jurusan negeri Madyan) ke arahnya....Madyan adalah nama kota tempat nabi Syuaib, yang jauhnya kira-kira delapan hari perjalanan dari kota...Kota tersebut dinamai dengan nama pendirinya yaitu Madyan ibnu Ibrahim, sedangkan Nabi Musa belum mengetahui..."Mudah-mudahan Rabbku memimpinku ke jalan yang benar") maksudnya, jalan yang menuju ke arah negeri Madyan...Allah mengutus malaikat yang membawa tongkat, lalu malaikat itu memimpin Nabi Musa menuju ke negeri Madyan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
dan penduduk Aykah, penghuni suatu lahan yang dipenuhi dengan pepohonan yang rindang di dekat kota Madyan...Kepada penduduk Aykah ini, Allah telah mengutus Syu'ayb yang juga diutus ke Madyan.
Aikati dibaca Laikata; adalah nama sebuah sumber air yang banyak pepohonan di sekitarnya di dekat kota Madyan
Ketika Mûsâ mengarahkan kakinya menuju Madyan, kampung halaman Nabi Syu'ayb--sebuah negeri yang aman
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 44
dan penduduk Madyan, dan telah didustakan Musa, lalu Aku tangguhkan (azab-Ku) untuk orang-orang kafir
Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madyan sebagaimana kaum Tsamud telah binasa).
penduduk Aikah itu) yang terkenal dengan pohon-pohonnya yang subur dan rindang, terletak di dekat kota Madyan
Ingat, penduduk Madyan dihancurkan dan dijauhkan dari rahmat Allah seperti pendahulu mereka, kaum Tsamûd
Allah telah mengirimkan seorang rasul kepada penduduk Madyan, yaitu Nabi Syu'ayb.
Kemudian, kamu pergi ke Madyan dan tinggal di sana untuk beberapa tahun lamanya....Setelah itu, kamu kembali dari Madyan pada waktu yang telah Kami tentukan untuk mengangkatmu sebagai
(Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan) yaitu, sebuah sumur yang ada di negeri Madyan, makna...yang dimaksud ialah dia telah sampai ke negeri Madyan (ia menjumpai di tempat itu sekumpulan) sekelompok
Ketika Mûsâ melihat api dalam perjalanannya pada suatu malam dari Madyan menuju Mesir, ia berkata kepada
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 70
penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, 'Aad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan
berita Musa dan berita nabi-nabi lainnya (dan tiadalah kamu tinggal) bermukim (bersama-sama penduduk Madyan...lafal Tatlu dan seterusnya merupakan Khabar yang kedua dari lafal Kunta, maksudnya, sehingga penduduk Madyan
nama sebuah bukit (sebelah kanan) yakni dari sebelah kanan Nabi Musa ketika ia baru datang dari negeri Madyan
Demikian pula, kamu pun, wahai Muhammad, tidak bermukim di Madyan sehingga dapat memberitahu penduduk
(Dan) Kami utus (kepada penduduk Madyan saudara mereka Syuaib, maka ia berkata, "Hai kaumku!
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 40
dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan; maka kamu tinggal beberapa tahun diantara penduduk Madyan
Penduduk Madyan yang kafir itu dibinasakan oleh suara keras yang menggoncang dan menghancurkan.
Ketika sampai pada sumber mata air penduduk Madyan, Mûsâ mendapati banyak sekali rombongan dari bermacam-macam
Sesungguhnya Kami mengutus kepada penduduk Madyan(1) saudara mereka, Syu'aib....Negeri Madyan terletak antara utara Hijâz dan selatan Syâm.
(Dan) Kami utus (kepada penduduk Madyan saudara mereka Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku!
(Dan penduduk Madyan) kaum Nabi Syuaib (dan telah didustakan Musa) didustakan oleh bangsa Koptik bukan
mereka; yaitu kaum Nuh, Ad) kaumnya Nabi Hud (Tsamud) kaumnya Nabi Saleh (kaum Ibrahim dan penduduk Madyan
kepada istrinya, ("Tinggallah kamu) di sini, hal itu terjadi sewaktu ia berada dalam perjalanan dari Madyan
Kami juga telah mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'ayb.
(Dan) Kami telah mengutus (kepada penduduk Madyan saudara mereka Syuaib.
Ingatlah (ketika Musa berkata kepada keluarganya) yaitu istrinya sewaktu ia berjalan dari Madyan menuju
Selain itu, penduduk Madyan mendustakan nabi mereka, Syu'aib, dan Fir'aun dan rakyatnya mendustakan nabi
Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir) rombongan orang-orang yang melakukan perjalanan dari Madyan