Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 ali imran 4 anak 5 darah 6 al ankabut ayat 3 7 surah+al+baqarah+ayat+188 8 ali imran 67 9 cinta 10 ibrahim 11 al imran ayat 104 12 ali imran 159 13 al jumuah ayat 10 14 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 15 al maidah ayat 8 16 ali imran 134 17 al baqarah ayat 111 18 Muslim 4969 19 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 20 yusuf 21 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 22 pikun dan beruban 23 an nisa ayat 58-59 24 al baqarah ayat 151 25 al maidah ayat 2 26 Ar rahman 27 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 28 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 29 sabar 30 Pakaian 31 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 32 Muhammad 33 an+nisa+ayat+59 34 Sedih 35 AN NISA AYAT 58 36 QS. Ali Imran (3): 67 37 AL IKHLAS 38 yunus 39 AL-BAQARAH AYAT 148 40 an nisa ayat 5 41 al+insyirah+ayat+5 42 al+insyirah+ayat+6 43 Al maidah ayat 18 44 an nisa ayat 29 45 maryam 46 al alaq ayat 2 47 Kisah nabi 48 surah al baqarah ayat 151 49 al mujadilah ayat 11 50 Saba ayat 16 51 1. Jangan mudah mengobral sumpah 52 al imran 53 Surat Ar-Ra’d 54 an nahl ayat 97 55 Peristiwa dimasa lalu 56 al insyirah ayat 5 57 Talak 58 an nur ayat 9 59 Darah manusia 60 al ahzab ayat 59 61 al baqarah ayat 43 62 surat al-a'la 63 quran 64 +surat+at+taubah+ayat+24 65 akhlak 66 surah fatir ayat 29 67 bekerja 68 Ali Imran ayat 26. 69 Ali Imran ayat 185 70 surat ar rum 21 71 mimpi 72 al imron ayat 198 73 luqman 74 Al hujurat ayat 13 75 al+imran+ayat+38 76 al+baqarah+ayat+69 77 Hadits cinta 78 an nisa ayat 59 79 al+baqarah+ayat+70 80 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 81 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 82 Al Maidah ayat 1 83 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 84 Al Hajj ayat 54 85 menuntut ilmu 86 Asy-syu'ara+ayat+8 87 al araf ayat 185 88 al baqarah ayat 195 89 hewan 90 al ankabut ayat 45 91 ali imran 130 92 Putus asa 93 albaqarah ayat 2 94 Surat asyuaro ayat 214 95 ibrahim ayat 7 96 al+kahfi+ayat++4 97 ali imran ayat 67 98 al baqarah ayat 198 99 ali imran 14 100 riba

Hasil pencarian tentang maha+suci

terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 23
Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan...Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan,...Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maha Suci Allah) Maha Suci dari sifat-sifat semua makhluk (Yang di tangan kekuasaan-Nyalah) yang berada...dalam pengaturan-Nyalah (segala kerajaan) segala kekuasaan dan pengaruh (dan Dia Maha Kuasa atas segala
apa yang ada di bumi) pemakaian lafal maa di sini karena memprioritaskan yang mayoritas (Raja, Yang Maha...Suci) yakni Maha Suci dari sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya (Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
(Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja Yang Maha Suci) dari semua apa yang tidak layak bagi...(Yang Maha Mengamankan) para rasul-rasul-Nya dengan menciptakan mukjizat bagi mereka (Yang Maha Memelihara...Makna yang dimaksud ialah, Dia Maha Menyaksikan amal perbuatan hamba-hamba-Nya (Yang Maha Perkasa) yakni...Yang Maha Kuat (Yang Maha Kuasa) untuk memaksa makhluk-Nya supaya menuruti apa yang dikehendaki-Nya...(Maha Suci Allah) Dia memahasucikan Zat-Nya sendiri melalui ayat ini (dari apa yang mereka persekutukan
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 1
Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 32
Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan...kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".
Sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui keadaan kalian, ketika Dia menciptakan kalian...Oleh karena itu, jangan mengaku suci dengan memuji dan membanggakan diri....Allah lebih tahu orang yang bertakwa yang benar-benar suci karena ketakwaannya itu.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 43
Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya.
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 1
Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,
bahwasanya Allah swt. itu Maha Tinggi lagi Maha Suci dari mempunyai anak?
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 4
Maha Suci Allah. Dialah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.
bertasbihlah) sucikanlah Dia (dengan menyebut nama) huruf ba di sini adalah huruf zaidah (Rabbmu Yang Maha...Besar) Maha Suci Dia.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 26
Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak", Maha Suci Allah.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 1
Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
(Maha Suci) ungkapan untuk memahasucikan-Nya (dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka katakan) dari
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 1
Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil...Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 68
Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia).
(Dan Maha Suci Allah, Rabb semesta alam) dari semua apa yang diserukan-Nya, maksudnya Maha Suci Allah
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 159
Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan,
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 67
Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 180
Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.
(Dan mereka berkata, "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil anak") berupa Malaikat-malaikat (Maha Suci
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 108
dan mereka berkata: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi".
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 29
Mereka mengucapkan: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim".
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 43
Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
penangguhan (maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai mereka) baik di tanah suci...maupun di luar tanah suci (dan tangkaplah mereka) dengan menahannya (kepunglah mereka) dalam benteng-benteng...kebebasan kepada mereka.) jangan sekali-kali kalian menghambat dan mempersulit mereka (Sesungguhnya Allah Maha...Pengampun lagi Maha Penyayang.) terhadap orang yang bertobat.
Wahai Tuhan kami, utuslah seorang rasul dari keturunan dan kerabat kami yang mengajarkan kitab suci yang...Engkau Maha Menguasai, Maha Menundukkan dan Mahabijaksana atas perbuatan, perintah dan larangan-Mu."
(Jawab mereka, "Maha suci Engkau!)...(Sesungguhnya Engkaulah) sebagai 'taukid' atau penguat bagi Engkau yang pertama, (Yang Maha Tahu lagi...Maha Bijaksana.") hingga tidak seorang pun yang lepas dari pengetahuan serta hikmah kebijaksanaan-Mu
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 68
Maha Suci Allah; Dialah Yang Maha Kaya; kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi.
(Maha Suci Allah) kalimat ini memahasucikan Dia (dari apa yang mereka sifatkan) yaitu bahwasanya Allah