Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 riba 3 Ilmu 4 al maidah ayat 1 5 Al Baqarah ayat 4 6 pemimpin 7 Ali Imran 8 al Baqarah ayat 285 9 jihad 10 menuntut ilmu 11 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 12 al ankabut ayat 51 13 sabar 14 ali imran 31 15 Hadis tentang Musa dan khidir 16 AT TAUBAH AYAT 60 17 al ikhlas 18 Ali Imran 104 19 Salam 20 Ali Imran 190 21 Al maidah ayat 48 22 al maidah ayat 2 23 Surat+Maryam+Ayat+94 24 pinjaman 25 iman 26 Surat Al maidah ayat 1 27 al hijr 9 28 zakat 29 luqman 30 ali imran 159 31 An nisa ayat 29 32 maryam 33 Al-Imran 182 34 ali imran ayat 110 35 Ayat+47 36 Luqman ayat 18 37 surat+al hijr+AYAT+36 38 annisa ayat 51 39 bumi 40 Surat+Maryam+Ayat+76 41 tentang murabahah 42 al quran 43 khalifah 44 Tentang kesehatan jiwa 45 niat 46 an nisa ayat 3 47 al anfal ayat 2 48 an-nisa ayat 58 49 Timbangan 50 Pendidikan 51 Al Baqarah ayat 275 52 daud 53 islam 54 gunung 55 al isra ayat 32 56 muhammad 57 ali+imran+191 58 Cahaya 59 sungai 60 ali imran 19 61 Akhlak 62 Hadits+at+huru 63 Al+alaq+ayat+96 64 Itulah perumpamaan 65 nikah 66 yunus 99 67 al+maarij+ayat+35 68 Albaqarah ayat 2017 69 Maksiat 70 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 71 al ahzab ayat 21 72 al-qiyamah ayat 2 73 ar rum ayat 21 74 al baqarah ayat 256 75 makan 76 SEDEKAH 77 2154 hadist muslim 78 an nisa ayat 58 79 al-maidah ayat 2 80 yusuf ayat 87 81 al+maarij+ayat+32 82 Surat+Maryam+Ayat+80 83 Perangilah 84 berbicara 85 ali imran 110 86 Al A'raf ayat 32 87 al-ahzab ayat 33 88 Bimbingan dan Konseling dalam Tradisi Nabi 89 https://www.sinizam.com/2016/09/ayat-ayat-tentang-pola-hidup-sederhana-menyantuni-dhuafa-duafa.html 90 al+hujurat+ayat+11 91 ali imran ayat 153 92 ali imran 130 93 al+maarij+ayat+30 94 al+kafirun+ayat+4 95 zabur 96 Al hajj ayat 18 97 AN NAHL AYAT 90 98 malas 99 DATAR 100 sungguh sudah ada suri tauladan dalam diri rasulullah

Hasil pencarian tentang azab

(Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar) yaitu azab di akhirat dan azab di dunia dengan dibunuh
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 189
Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan....Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 50
dan bahwa sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 34
Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras dan tak ada bagi...mereka seorang pelindungpun dari (azab) Allah.
(Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab....Kalau tidak karena waktu yang telah ditetapkan) bagi turunnya azab itu (benar-benar telah datang azab...kepada mereka) dengan segera (dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba sedangkan...mereka tidak menyadarinya) tentang waktu datangnya azab itu.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 25
Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.
(Nuh menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepada kalian jika Dia menghendaki) supaya...azab itu disegerakan terhadap kalian karena sesungguhnya urusan penurunan azab itu kembali kepada-Nya...(dan kalian sekali-kali tidak dapat melepaskan diri) dari azab-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 33
Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.
(Dan orang-orang yang takut terhadap azab Rabbnya) mereka takut akan azab-Nya.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 5
yang berusaha untuk (menentang) ayat-ayat Kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan (menggagalkan azab...Kami), mereka itu memperoleh azab, yaitu (jenis) azab yang pedih.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 31
Maka pastilah putusan (azab) Tuhan kita menimpa atas kita; sesungguhnya kita akan merasakan (azab itu
sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa) yaitu, di waktu subuh dari hari yang tidak ditentukan itu (azab...yang kekal) azab yang terus-menerus hingga sampai kepada saatnya azab akhirat.
Umur panjang dan kesenangan hidup yang mereka dapatkan tidak dapat menepis azab yang Allah turunkan....Cepat atau lambat, azab-Nya pasti datang....Maka kenikmatan yang berakhir dengan azab bukanlah merupakan suatu kebaikan.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 36
Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan
(Dan bahwa sesungguhnya azab-Ku) terhadap orang-orang yang durhaka (adalah azab yang sangat pedih) sangat
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 42
Mereka mendustakan mukjizat Kami semuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 66
Dan kaummu mendustakannya (azab) padahal azab itu benar adanya.
("Rasakanlah azab kalian) siksaan kalian....(Inilah) azab (yang dahulu kalian minta supaya disegerakan") di dunia dengan nada mengejek.
Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman, selalu bertakwa kepada Allah dan takut kepada azab- Nya,...dari azab ini.
Barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat...ganda) dua kali lipat azab yang diterimanya, sebagai balasan dari kekafirannya (di dalam neraka.")
(Karena itu rasakanlah) artinya, lalu dikatakan kepada mereka sewaktu azab menimpa mereka, "Rasakanlah...(Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian selain daripada azab) di samping azab yang kalian
(Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat) yakni azab di dunia, seperti...dibunuh, ditawan, ditimpa kekeringan dan paceklik serta dilanda wabah penyakit (selain) yakni sebelum (azab...yang lebih besar) yaitu azab di akhirat (mudah-mudahan mereka) yaitu sebagian dari mereka yang masih
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 39
Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa...azab yang kekal".
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 69
(yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam
(Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka) yaitu azab akan ditimpakan kepada...mereka (dan kiamat itu) azab hari kiamat itu (lebih dahsyat) lebih besar bencananya (lagi lebih pahit...) jauh lebih pahit daripada azab di dunia.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 85
Dan apabila orang-orang zalim telah menyaksikan azab, maka tidaklah diringankan azab bagi mereka dan
(Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu tanda) yang menunjukkan azab Kami seperti banjir...tujuh hari, dan juga belalang-belalang yang memusnahkan tanaman-tanaman mereka (melainkan tanda atau azab...itu lebih besar daripada azab-azab lainnya) yang sebelumnya....(Dan Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali) sadar dari kekafirannya.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 53
Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab....Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka, dan azab
terjadi demikian) seandainya kamu cenderung (benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu berlipat kali) azab...(di dunia ini dan begitu pula berlipat ganda) azab (sesudah mati) sama dengan dua kali lipat azab yang...dan di akhirat (dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap Kami) yang dapat mencegah azab
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 25
Katakanlah: "Aku tidak mengetahui, apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan...bagi (kedatangan) azab itu masa yang panjang?".