Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 surat+al+fiil 5 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 6 yunus 7 al maidah ayat 2 8 sedekah 9 hutang 10 riba 11 Ilmu 12 hadist muhammad tentang manusia 13 shalat 14 al fushilat ayat 33 15 al imran 16 al baqarah ayat 275 17 Jual beli 18 zakat 19 Sholat 20 maryam 21 Ar rahman 22 muhamad nikah 23 AL MAIDAH AYAT 1 24 Muhammad 25 at tahrim ayat 6 26 Rezeki 27 ali imran 185 28 Menuntut ilmu 29 Niat 30 Luqman ayat 12 31 al Isra ayat 23 32 khalifah 33 pendidikan 34 Leburan logam 35 ikhlas 36 ali imran 159 37 Iman 38 al maidah ayat 3 39 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 40 ali imran 92 41 luqman ayat 18 42 al+maidah+ayat+3 43 al imran 104 44 Maaf 45 ali+imran+ayat+104 46 al mujadalah ayat 11 47 surah ali imran ayat 130 48 Ibrahim 40 49 Muhammad 7 50 Tumbuhan 51 QS Al- Baqara ayat 30 52 Manusia 53 ali imran ayat 159 54 Ayat sedekah 55 hujan 56 Ghaib 57 mukmin 58 ali+imran+ayat+92 59 sabar 60 Surat 19 ayat 12 61 yusuf 62 Agar kamu bertakwa 63 yunus 57 64 ali imran ayat 104 65 al-baqarah ayat 30 66 Surat Al-Baqarah Ayat 184 67 an nisa ayat 29 68 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 69 surat+al+taubah+50 70 al baqarah ayat 185 71 Akhlak 72 Al Qasas ayat 77 73 Iblis 74 al+baqoroh+ayat+59 75 an+nisa'+ayat+59 76 ali imran 112 77 hewan 78 tentang dufuf 79 Al baqoroh ayat 201 80 takwa 81 muhammad 15 82 Ali imran 110 83 kebenaran 84 al isra ayat 12 85 Maryam 59 86 al+baqoroh+ayat+104 87 sesat 88 Surat Ar-Ra’du ayat 28 89 Jika kau mensyukuri nikmat 90 harta 91 Yunus 16 92 Rukun islam 93 ALI IMRAN 190 94 hadits puasa 95 ali imran 133 96 Anak itu pada hari ketujuh dari kelahirannya disembelihkan akikahnya, serta diberi nama dan disingkirkan dari segala kotoran-kotoran. Jika ia telah berumur 6 tahun ia didik beradab susila, jika ia telah berumur 9 tahun dipisahkan tempat tidurnya dan jika 97 luqman ayat 20 98 Injil 99 ali imran ayat ke 7 100 al-baqarah ayat 185

Hasil pencarian tentang yunus+6

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ


6. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang bertakwa.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
(Q.S. 6 Al An'am, 23) (Dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian) juga
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Al-Munafiqun 6). (Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat
ilmu pengetahuan dalam menerangkan kejadian manusia dari setetes air seperti disebut dalam ayat 5 dan 6
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus
Tidak seperti hukum positif yang membolehkan riba bila tidak lebih dari 6%, misalnya.
Dan begitulah, peperangan kemudian berkecamuk di Uhud, 6 mil dari Madinah.