Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Riba 3 Ilmu 4 Ali Imran 5 pemimpin 6 Niat 7 jihad 8 menuntut ilmu 9 al maidah ayat 48 10 Al Maidah Ayat 2 11 al maidah ayat 1 12 Ali Imran 190 13 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 14 ali imran 31 15 sabar 16 AT TAUBAH AYAT 60 17 Salam 18 Ali Imran 104 19 Al Baqarah ayat 4 20 al ikhlas 21 al Baqarah ayat 285 22 Hadis tentang Musa dan khidir 23 Surat+Maryam+Ayat+94 24 al hijr 9 25 iman 26 Ayat+47 27 Surat Al maidah ayat 1 28 Luqman ayat 18 29 surat+al hijr+AYAT+36 30 Cahaya 31 pinjaman 32 Al-Imran 182 33 ali imran ayat 110 34 zakat 35 ali imran 159 36 luqman 37 gunung 38 Surat+Maryam+Ayat+76 39 nikah 40 Hadits+at+huru 41 Maksiat 42 Al Baqarah ayat 275 43 khalifah 44 al-maidah ayat 2 45 tentang murabahah 46 muhammad 47 an-nisa ayat 58 48 maryam 49 Akhlak 50 Pendidikan 51 Itulah perumpamaan 52 2154 hadist muslim 53 al anfal ayat 2 54 Albaqarah ayat 2017 55 daud 56 al ahzab ayat 21 57 al+maarij+ayat+35 58 ar rum ayat 21 59 ali imran 110 60 al baqarah ayat 256 61 al-qiyamah ayat 2 62 an nisa ayat 58 63 islam 64 annisa ayat 51 65 al isra ayat 32 66 sungai 67 al quran 68 An nisa ayat 29 69 makan 70 al ankabut ayat 51 71 ali imran 19 72 Al+alaq+ayat+96 73 bumi 74 an nisa ayat 3 75 Timbangan 76 Tentang kesehatan jiwa 77 ali+imran+191 78 AN nahl ayat 90 79 ali imran 14 80 berbicara 81 At Taubah ayat 103 82 ALI+IMRAN+19 83 SEDEKAH 84 Kezaliman 85 Al A'raf ayat 32 86 surah al ikhlas 87 surah al insirah ayat 5 dan 6 88 Surat+Maryam+Ayat+80 89 surat yusuf ayat 87 90 Yang ber bunyi 91 al+kafirun+ayat+4 92 Menghormati guru 93 al baqarah ayat 83 94 petir 95 al furqon ayat 67 96 ali imran 92 97 surat al hujurat ayat 12 98 yunus 62 99 Senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah 100 Surat Al-Baqarah ayat 285

Hasil pencarian tentang Zakat

terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
(Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya) membayarnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu) yakni zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 56
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 7
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 55
Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan
(Yang sangat menghalangi kebaikan) seperti perkara zakat (melanggar batas) yakni suka berbuat zalim (
Ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat..., maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat
Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat dengan sempurna dan memberikan zakat kepada orang yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat
Dia memerintahkanku untuk melakukan salat dan menunaikan zakat selama hidupku.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 11
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
orang-orang Mukmin, hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang melaksanakan salat, mengeluarkan zakat
(Jika Dia memintanya dari kalian lalu mendesak kalian) mendesak meminta zakat tersebut (niscaya kalian
(Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kepada kehidupan akhirat benar-benar mereka
(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka...mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat...) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya...pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada....Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa` memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat
(Apa saja nafkah yang kamu keluarkan), artinya zakat atau sedekah yang kamu bayarkan (dan apa saja nazar...(Dan tidaklah orang-orang yang aniaya itu), yakni yang menahan zakat dan tidak menepati nazar atau memberikan
penolongmu ialah Allah dan rasul-Nya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 277
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat