Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 Al ahzab ayat 21 3 sabar 4 al maidah ayat 1 5 An Nahl ayat 125 6 ali imran 7 AL-BAQARAH AYAT 30 8 sholat 9 ibrahim 7 10 zina 11 ali imran 92 12 an nisa ayat 59 13 ilmu 14 at taubah ayat 60 15 yunus 16 Al-hujurat ayat 10 17 kebenaran kesesatan 18 Surah+al ikhlas 19 an nisa ayat 29 20 ali imran 139 21 sebagian 22 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+147 23 Al Imran 139 24 Suray al baqarah ayat 153 25 niat 26 al hadid ayat 25 27 al qashash ayat 77 28 ayat kursi 29 Tafsir Ibnu Katsir 30 yusuf 31 luqman 13 32 Al-Baqarah ayat 256 33 zakat 34 al maidah ayat 6 35 Hutang 36 Rahmat 37 ali imran 103 38 Hud ayat 11 39 at tin ayat 4 40 Akhlak 41 al ikhlas 42 surga 43 Surat+Arrad8 44 hukum 45 al baqarah ayat 256 46 al baqarah ayat 30 47 Shalat 48 Surah al baqarah ayat 3 49 Nafkah 50 surah al–baqarah ayat 183 51 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 52 sebagian+tidaklah+bersyukur 53 Pengetahuan 54 Al baqarah ayat 275 55 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 56 ali imran ayat 134 57 doa nabi adam 58 ali imran 185 59 Luqman+33 60 Memaafkan 61 al maidah ayat 8 62 semua 63 enam masa 64 musa 65 Al-Maidah ayat 8 66 an nisa ayat 10 67 Ali+Imran+190 68 Dinding ini rahmat dari tuhan 69 hadits riwayat ahmad 17320 70 Al maidah ayat 32 71 Ayat Al-Qur’an Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Suami/Istri, Suami Sebagai Pemimpin Rumah Tangga 72 Surat+al+hijr+ayat+43-44 73 at tahrim ayat 6 74 Surah Al-Baqarah ayat 276 75 kahfi ayat 10 76 Surat+ath thalaq 7 77 At-Taubah ayat 119 78 Ayat hukum perdata 79 al baqarah ayat 43 80 al-Hujurat ayat 13 81 Kematian 82 Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Kitab (Al-Qur'an), sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, seorang Nabi. 83 Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun 84 surah al isra, ayat 31 85 ali imran 102 86 Ali Imran ayat 18 87 al baqarah ayat 151 88 AL ISRA AYAT 70 89 +13.+لَا+تَكُنْ+رَطْبًا+فَتُعْصَرَ+وَلَا+يَابِسًا+فَتُكَسَّرَ+Jangan+kamu+lemah+nanti+kamu+diperah+dan+jangan+keras+nanti+kamu+difatahkan. 90 Alfurqon ayat 34 91 al maidah ayat 87 92 maryam+13 93 maryam+14 94 al maidah ayat 90 95 al isra ayat 24 96 surat al-baqarah ayat 4 97 Surat Al araaf 179 98 al lahab 99 al-mujadalah ayat 11 100 Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa?

Hasil pencarian tentang Zakat

terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
(Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya) membayarnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu) yakni zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 56
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 7
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 55
Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan
(Yang sangat menghalangi kebaikan) seperti perkara zakat (melanggar batas) yakni suka berbuat zalim (
Ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat..., maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat
Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat dengan sempurna dan memberikan zakat kepada orang yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat
Dia memerintahkanku untuk melakukan salat dan menunaikan zakat selama hidupku.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 11
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
orang-orang Mukmin, hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang melaksanakan salat, mengeluarkan zakat
(Jika Dia memintanya dari kalian lalu mendesak kalian) mendesak meminta zakat tersebut (niscaya kalian
(Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kepada kehidupan akhirat benar-benar mereka
(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka...mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat...) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya...pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada....Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa` memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat
(Apa saja nafkah yang kamu keluarkan), artinya zakat atau sedekah yang kamu bayarkan (dan apa saja nazar...(Dan tidaklah orang-orang yang aniaya itu), yakni yang menahan zakat dan tidak menepati nazar atau memberikan
penolongmu ialah Allah dan rasul-Nya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 277
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat