Paling Sering Dicari

1 Aurat 2 Pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 Malu 6 an nisa ayat 29 7 berpakaian sesuai syariat islam 8 sabar 9 Perhiasan 10 ibrahim 11 ali imran 12 Zakat 13 ibrahim+ayat+3 14 surat al hujurat ayat 10 15 taubat 16 zina 17 kitab+zabur 18 al+maidah+ayat+38 19 Jual beli 20 ilmu 21 Pakaian menutup aurat 22 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 23 ali imran 159 24 surat al jumu'ah 25 Langit 26 al maidah ayat 3 27 at taubah ayat 103 28 muhammad 29 Yunus 30 niat 31 Luqman 32 Takwa 33 al Baqarah ayat 219 34 Bentuk molekul 35 Yusuf 36 injil 37 jihad 38 imran 39 al maidah ayat 6 40 ibrahim 7 41 an nisa ayat 1 42 menutup aurat 43 Al ikhlas 44 Surat al isra ayat 2 45 Kerusakan 46 an nur ayat 32 47 an+nisa+ayat+6 48 al maidah ayat 8 49 surat an-naba' 50 syariat 51 Al-luqman+ayat+13-17 52 Rahasia 53 an nisa ayat 64 54 an nisa ayat 3 55 Ar rad ayat 11 56 pekerjaan 57 Hadits abu Daud 1116 58 sholat 59 ali imran 190 60 hadits ibnu majah 225 61 an nisa ayat 4 62 Tarsir surah al hasyr ayat 9 63 Riba 64 Tajwid+surat+al+anbiya 65 luqman 13 66 zabur 67 Al hajj ayat 5 68 ali+imran+31 69 Keberagaman tumbuhan 70 al+qaff+ayat+30 71 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 72 Pertengkaran 73 wanita 74 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 75 Perang badar 76 Minta ampun 77 al imran 78 bumi langit bulan matahari 79 akhlak 80 at taubah ayat 105 81 al ankabut ayat 45 82 tulang 83 Allah 84 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 85 jaringan tumbuhan 86 Ketaatan 87 berserah diri 88 aL aNKABUT AYAT 20 89 ar-rum ayat 41 90 kitab Taurat 91 al maidah ayat 2 92 al isra ayat 82 93 Surat sad ayat 24 94 Kepatuhan syariah 95 surat al ikhlas 96 ali imran 102 97 at taubah ayat 33 98 al+baqoroh+ayat+172 99 Ayat tentang haji 100 Surah al Kahfi ayat 46

Hasil pencarian tentang Zakat

terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
(Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya) membayarnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu) yakni zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 56
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 7
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 55
Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan
(Yang sangat menghalangi kebaikan) seperti perkara zakat (melanggar batas) yakni suka berbuat zalim (
Ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat..., maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat
Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat dengan sempurna dan memberikan zakat kepada orang yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat
Dia memerintahkanku untuk melakukan salat dan menunaikan zakat selama hidupku.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 11
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
orang-orang Mukmin, hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang melaksanakan salat, mengeluarkan zakat
(Jika Dia memintanya dari kalian lalu mendesak kalian) mendesak meminta zakat tersebut (niscaya kalian
(Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kepada kehidupan akhirat benar-benar mereka
(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka...mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat...) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya...pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada....Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa` memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat
(Apa saja nafkah yang kamu keluarkan), artinya zakat atau sedekah yang kamu bayarkan (dan apa saja nazar...(Dan tidaklah orang-orang yang aniaya itu), yakni yang menahan zakat dan tidak menepati nazar atau memberikan
penolongmu ialah Allah dan rasul-Nya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 277
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat