Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 sabar 5 al+baqarah+ayat+165 6 at taubah ayat 105 7 al+maidah+ayat+122 8 Sombong 9 surah al a'raf ayat 79 10 Zina 11 Zakat 12 al hujurat ayat 13 13 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 14 Jibril 15 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 16 Bumi bulat 17 Injil 18 Rezeki 19 lokasi yang memudahkan 20 ali imran ayat 159 21 Ali imran 22 Al-Ahzab ayat 33 23 Ayat ayat larangan zina 24 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 25 an nahl ayat 125 26 surah ar-raf ayat 72 27 pertengkaran 28 Surat-ad-dahr-ayat-23 29 Saba' ayat 1 30 AS+SAJADAH+AYAT+6 31 al maidah ayat 48 32 ali imran 134 33 AL HASYR AYAT 18 34 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 35 kitab+zabur 36 Ar rum ayat 41 37 al+hijr+22 38 Jihad 39 al+ikhlas 40 surah+fathir+ayat+18 41 hr+muslim+288 42 dalil+kitab+Zabur 43 Al quran 44 surat+thaha+ayat+125 45 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 46 surat+thaha+ayat+126 47 Melindungi 48 al+maidah+ayat+47 49 Arsy 50 ar rum ayat 21 51 mati 52 al+hijr+41 53 Keutamaan Al quran 54 Negeri yang dijanjikan 55 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 56 al mujadalah ayat 11 57 tanggung jawab 58 al-ma'arij+ayat+29-30 59 haji 60 Ujian 61 QS. Al-Fatihah Ayat 3 62 at+taubah+ayat+24 63 Allah runtuhkan sebahagian langit 64 Lohong hitam 65 Surah As-Syam Ayat 7 66 ar rad ayat 11 67 orang-oramg quraisy dahulu menghalangi kaum muslimin 68 Tiang agama 69 luqman 13 70 Az Zumar ayat 53 71 surat hud 72 tanah 73 yusuf ayat 3 74 ibadah 75 al+mukmin+ayat+17 76 Bergelimang dosa 77 Takut kepada Allah 78 al-a'raf ayat 179 79 penyakit 80 ath-thalaq+ayat+2 81 al kitab 82 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 83 melampaui batas 84 singa 85 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 86 Surah yg menceritakan tentang ke sabaran 87 an nisa ayat 58 88 Ilham 89 Jin dan manusia 90 gunung 91 millah ibrahim 92 Ketetapan 93 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 94 al ahzab ayat 59 95 Surat An Naas ayat 6 96 Ali imran 173 97 Al+Baqarah+ayat+287 98 malaikat 99 Ayat alquranyg+menceritakan+tentang+ke+sabaran 100 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6

Hasil pencarian tentang Berpikir+

Apakah mereka tidak berpikir sehingga meminta agar siksa Kami disegerakan?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Untuk mengingatkan kerancuan berpikir mereka, Ibrâhîm bertanya, "Adakah berhala-berhala itu dapat mendengarkan
Kalian telah tertipu mengapa tidak berpikir saat mengikuti jalan setan."
(Untuk menjadi petunjuk) sebagai petunjuk (dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir) sebagai peringatan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Apakah kamu tidak berpikir?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 44
Maka tidaklah kamu berpikir?
Aku bersumpah, "Siksa di akhirat sungguh lebih besar dari siksa di dunia, kalau mereka mengetahui dan berpikir
jelas, yaitu berupa bekas-bekas kehancuran mereka (bagi orang-orang yang berakal) bagi mereka yang mau berpikir
Apakah kalian tidak mau berpikir dan merenungkan hal-hal yang kalian lihat itu?
(Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka) setelah berpikir (lalu berkata) kepada diri mereka
terburu-buru mengikutinya, oleh karenanya mereka tergesa-gesa mengikuti kesesatan bapak-bapak mereka, tanpa berpikir
musyrik, maka--akibat sikap ingkar dan sombong mereka terhadap ayat-ayat itu--mereka berkata tanpa berpikir
Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
mengerti akan perumpamaan-perumpamaan ini (kecuali orang-orang yang berilmu) yakni, orang-orang yang berpikir
Dan Kami menjelaskan) Kami menerangkan (ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui) kaum yang berpikir.
Mûsâ berkata, "Jika memang kalian berpikir, berimanlah kepada risalahku ini.
serta menjadikan pendengaran, penglihatan dan akal bagi kalian agar kalian dapat mendengar, melihat dan berpikir
mereka, "Apakah kalian tetap melakukan hal itu meskipun mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak dapat berpikir
kepada mereka, ("Dan apakah Kami tidak memanjangkan umur kalian dalam masa) waktu (yang cukup untuk berpikir...bagi orang yang mau berpikir dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan?")
menciptakan semua itu dengan penuh hikmah, yang dapat diketahui oleh orang-orang yang merenung dan berpikir
transportasi yang tidak kalian ketahui dari segala apa yang ditundukkan Allah untuk manusia jika kalian mau berpikir
Maka perhatikanlah--dengan merenung dan berpikir--bekas-bekas turunnya hujan.
keadaan orang-orang yang tuli (walaupun keadaan mereka) di samping tuli itu (tidak mengerti) tidak mau berpikir
perumpamaan-perumpamaan itu) yang telah disebutkan di atas tadi (Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir
Hendaknya kalian tidak dikuasai oleh kelalaian yang membuat kalian tidak dapat berpikir dan tidak mampu
(Apakah kamu tidak berpikir?) akan kesalahan pengakuanmu itu.
Sesungguhnya pada penciptaan siang dan malam itu terdapat bukti yang jelas bagi mereka yang mau mendengar dan berpikir
penyampai pesan dan ancaman bagi manusia dari siksa Allah agar mereka tahu bahwa apabila mereka takut dan berpikir
Tidakkah kalian berpikir, wahai orang-orang yang berakal, tentang tanda-tanda kekuaasaan Allah yang ada