Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 5 Injil 6 Ad Dzariyat ayat 1 7 dalil+kitab+zabur 8 dalil+kitab+injil 9 unta 10 gunung 11 Al Isra ayat 26-27 12 Ibrahim 7 13 Surat an nahl ayat 44 14 ali imran 15 riba 16 Berpikir 17 Al maidah ayat 48 18 sabar 19 saba 16 20 Dalil+tentang+judi 21 hijrah 22 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 23 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 24 yunus 25 pertengkaran 26 zabur 27 puasa 28 Tuhan 29 hujan 30 Hadis at taubah ayat 105 31 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 32 Tajwid+surat+al+anbiya 33 jus berapa surat al an am ayat 59 34 Kitab+injil+alisra 35 berlomba 36 surat+al-baqarah+ayat+155-157 37 ali imran 190 38 anggur 39 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 40 maryam 16 41 Cinta+tanah+air+ 42 al hujurat ayat 13 43 Kayu 44 rayap 45 an nisa ayat 29 46 Pintu+rezeki 47 at taubah ayat 105 48 tauhid 49 almaidah ayat 3 50 Alankabut ayat 10 51 kebahagiaan 52 jihad 53 bermegah 54 Muhammad 55 berbahagia 56 Al+anfal+ayat+82 57 al hijr 22 58 al an,am ayat 1 59 ilmu 60 Surat+ghafir+ayat+52 61 hadist+al-hujurat+ayat+12 62 Kesengsaraan dan kemelaratan 63 ular 64 saba 13 65 QS. Ali Imran ayat 104 66 dalil+kitab+Al Quran 67 Yunus 101 68 ar rahman 19 69 at+talaq+ayat+3 70 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 71 ar-rum ayat 41 72 ibrahim 32 73 zina 74 Minuman keras 75 domba 76 al maidah ayat 2 77 akal 78 at taubah ayat 36 79 Al imran 80 saba+16 81 An-nur ayat 43 82 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 83 Taurat 84 Surat Al alaq 85 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 86 Ali Imran ayat 164 87 HUD AYAT 61 88 hukum 89 nafsu 90 ar rahman 26 91 maryam+17 92 AL+IMRAN 159 93 luqman 94 maryam+18 95 AT THUR 96 yusuf 46-49 97 Surah+al+zukhruf ayat 53 98 Aurat 99 Pakaian 100 Hadist+ali+imran+ayat+159

Hasil pencarian tentang ali+imran+14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ


14. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Al 'Ankabut, 14) Di samping mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, mereka juga menyakiti bahkan memukulinya
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
[[14 ~ IBRAHIM (NABI IBRAHIM A. S.) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~]] Alif, Lâm, Râ'.
Jumlah kalimat mulai dari ayat 14 sampai dengan akhir ayat 15 yaitu mulai dari lafal wa washshainal insaana
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali
Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24
[[61 ~ ASH-SHAFF (BARISAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 14 ayat ~ Surat ini dibuka dengan pemberitahuan bahwa
kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali
menemui Nabi saw. yang ketika itu sudah keluar siap bermubahalah bersama Hasan, Husein, Fatimah dan Ali
Demikianlah, al-Qur'ân telah mencantumkan prinsip musyawarah sejak 14 abad yang lalu.
nuthfah, 'alaqah dan mudlghah yang terdapat dalam surat al-Sajdah: 7, 8 dan 9; al-Mu'minûn: 12, 13 dan 14
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta