Paling Sering Dicari

1 aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 sabar 7 berpakaian sesuai syariat islam 8 an nisa ayat 29 9 surat al hujurat ayat 10 10 taubat 11 ibrahim+ayat+3 12 Perhiasan 13 ilmu 14 ibrahim 15 Ali Imran 16 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 17 zakat 18 Pakaian menutup aurat 19 Jual beli 20 al isra ayat 55 21 al+maidah+ayat+38 22 kitab+zabur 23 imran 24 Zina 25 Langit 26 kitab injil 27 Luqman 28 Yunus 29 ibrahim 7 30 jaringan tumbuhan 31 surat al jumu'ah 32 al maidah ayat 8 33 Bentuk molekul 34 Surat al baqarah ayat 214 35 injil 36 Pertengkaran 37 al maidah ayat 2 38 niat 39 Yusuf 40 Al hajj ayat 5 41 menutup aurat 42 al furqan ayat 1 43 al isra ayat 82 44 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 45 jihad 46 Ali imran 159 47 al Baqarah ayat 219 48 Ar rad ayat 11 49 Perang badar 50 Hadits abu Daud 1116 51 muhammad 52 an nisa ayat 3 53 zabur 54 an nisa ayat 4 55 surat an nur ayat 54 56 al ikhlas 57 ali imran 104 58 pekerjaan 59 sholat 60 ali imran 102 61 an nisa ayat 64 62 hukum 63 Ketaatan 64 Minta ampun 65 Rahasia 66 aL aNKABUT AYAT 20 67 at taubah ayat 103 68 at taubah ayat 33 69 an nisa ayat 9 70 al maidah ayat 3 71 ali imran 134 72 Ar rum ayat 21 73 Kepatuhan syariah 74 Surat sad ayat 24 75 hadits ibnu majah 225 76 Kerusakan 77 ali imran 190 78 al imran 79 tulang 80 kitab Taurat 81 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 82 wanita 83 yunus ayat 57 84 bumi langit bulan matahari 85 al hasyr ayat 7 86 Keberagaman tumbuhan 87 an+nisa+ayat+6 88 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 89 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 90 surat an-naba' 91 Akhlak 92 ali+imran+31 93 Riba 94 an nisa ayat 59 95 ar rum ayat 41 96 at taubah ayat 105 97 ar-rum ayat 41 98 an nur ayat 32 99 Surat al isra ayat 2 100 berserah diri

Hasil pencarian tentang nafsu

terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 53
Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada...kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 3
Dan mereka mendutakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya
("Dan aku tidak membebaskan diriku) dari kesalahan-kesalahan (karena sesungguhnya nafsu itu) yaitu hawa...nafsu (selalu menyuruh) banyak menyuruh (kepada kejahatan kecuali orang) lafal maa di sini bermakna
Mereka mendustakan rasul-rasul dan mengikuti hawa nafsu mereka, padahal setiap perkara akan berakhir
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 30
Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 55
"Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita?
mengikuti orang-orang yang melampaui batas dengan melakukan kemusyrikan dan terbuai oleh syahwat dan hawa nafsu
kepada Allah dan janganlah kalian membuat aku terhina.") dengan niat kalian yang ingin melampiaskan nafsu
(Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir) memperturutkan hawa nafsu mereka (dan berjihadlah terhadap
Kalian dan bapak- bapak kalian memberinya nama sesuai dengan hawa nafsu buruk....Mereka hanya mengikuti hawa nafsu yang menyimpang dari fitrah yang benar.
Keempat, orang-orang yang menjaga kemaluannya sehingga tidak dikalahkan oleh nafsu syahwat mereka....Sebab tidak ada cela bagi mereka untuk menyalurkan nafsu syahwat kepada mereka.
Keempat, orang-orang yang menjaga kemaluannya sehingga tidak dikalahkan oleh nafsu syahwat mereka....Sebab tidak ada cela bagi mereka untuk menyalurkan nafsu syahwat kepada mereka.
Keempat, orang-orang yang menjaga kemaluannya sehingga tidak dikalahkan oleh nafsu syahwat mereka....Sebab tidak ada cela bagi mereka untuk menyalurkan nafsu syahwat kepada mereka.
(Luth berkata, "Inilah putri-putriku, jika kalian hendak berbuat,") untuk melampiaskan nafsu syahwat
janji yang benar dan pembalasan yang terjadi selalu berpaling darinya karena lebih mengedepankan hawa nafsu
Jangan mengikuti hawa nafsu dalam mengambil keputusan sehingga kamu keluar dari jalan Allah....Sesungguhnya orang-orang yang keluar dari jalan Allah dengan mengikuti hawa nafsu akan mendapat azab
Kawinilah mereka jika kalian ingin menyalurkan nafsu kalian."
Kalau begitu, katakan kepada mereka, "Lalu mengapa kalian tertipu oleh keinginan hawa nafsu dan oleh
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 18
syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu
membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh, menyamun, melakukan tindak kejahatan dan mengikuti hawa nafsu
Orang-orang kafir, yang selalu berbuat maksiat dan mengikuti hawa nafsu, menghendaki kalian agar menjauh
(Mengapa kalian) dapat dibaca secara Tahqiq dan Tashil (mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsu
orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya) di kala ia berdiri di hadapan-Nya (dan menahan diri) menahan nafsu
gembira melihat itu dengan harapan mereka dapat melakukan kejahatan mereka yang keji, yaitu melampiaskan nafsu
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 71
Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang
Tetapi kebanyakan mereka memang tidak menyukai kebenaran karena bertentangan dengan keinginan hawa nafsu
karena kesabaran kalian menahan derita dan cobaan, serta kesabaran kalian dalam memerangi keinginan nafsu
Yaitu, kalian mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsu seksual dengan mereka, sementara wanita-
Pantaskah, dalam pandangan akal dan fitrah, jika kalian menyalurkan nafsu syahwat kepada sesama lelaki
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 37
Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali