Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 surat+al+fiil 5 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 6 yunus 7 hutang 8 al maidah ayat 2 9 sedekah 10 riba 11 hadist muhammad tentang manusia 12 Ilmu 13 al fushilat ayat 33 14 shalat 15 Sholat 16 Ar rahman 17 muhamad nikah 18 Muhammad 19 at tahrim ayat 6 20 ali imran 185 21 Jual beli 22 al imran 23 zakat 24 al baqarah ayat 275 25 maryam 26 Rezeki 27 AL MAIDAH AYAT 1 28 ali imran 159 29 ikhlas 30 an nisa ayat 29 31 al+maidah+ayat+3 32 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 33 Leburan logam 34 Menuntut ilmu 35 Niat 36 ali imran 92 37 al maidah ayat 3 38 Luqman ayat 12 39 al Isra ayat 23 40 pendidikan 41 khalifah 42 ali+imran+ayat+92 43 sabar 44 hujan 45 yusuf 46 yunus 57 47 ali imran ayat 104 48 al-baqarah ayat 30 49 al baqarah ayat 185 50 Surat Al-Baqarah Ayat 184 51 Akhlak 52 luqman ayat 18 53 Maaf 54 Agar kamu bertakwa 55 Muhammad 7 56 Manusia 57 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 58 surat+al+taubah+50 59 ayat kursi 60 Ghaib 61 iman 62 Tumbuhan 63 QS Al- Baqara ayat 30 64 ali imran ayat 159 65 ali+imran+ayat+104 66 al mujadalah ayat 11 67 Ayat sedekah 68 surah ali imran ayat 130 69 Surat 19 ayat 12 70 Ibrahim 71 mukmin 72 Ibrahim 40 73 al maidah ayat 54 74 Al baqarah ayat 208 75 al-maidah ayat 3 76 Berfikir 77 al+baqarah+ayat+187 78 al imran 190 79 bersedekah 80 Istri dan anak 81 annisa ayat 29 82 hisab 83 an+nisa'+ayat+59 84 kafir 85 ali+imran+ayat+103 86 Hutang, Piutang, Gadai, Hiwalah 87 at taubah ayat 34 88 syariat 89 Doa buka puasa 90 alam semesta 91 al+baqoroh+ayat+103 92 kiamat 93 al isra ayat 12 94 ALI IMRAN 190 95 fasik 96 Anaml ayat 31 97 harta 98 Maryam 59 99 al anfal ayat 2 100 ali imran 133

Hasil pencarian tentang tanaman

Tanaman-tanaman yang beraneka ragam dan tempat tinggal yang indah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut) yakni lemah lembut
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 4
Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan...Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 78
Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena...tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 58
Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur,...tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 148
dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.
Suatu ketika, mereka berselisih dalam menyelesaikan masalah tanaman yang dimakan oleh sekawanan kambing...ambil dalam masalah itu (1). (1) Cerita lengkapnya adalah bahwa sekawanan kambing itu memakan habis tanaman...Nabi Dâwûd memutuskan agar kambing-kambing itu diberikan kepada pemilik ladang sebagai ganti dari tanaman...itu diberikan kepada pemilik ladang untuk sementara waktu saja, yaitu rentang waktu sampai tumbuhnya tanaman
Air yang diturunkan dari langit itu dapat menumbuhkan tanaman-tanaman yang menghasilkan biji- bijian,
Serta tanam-tanaman yang siap dituai dan pepohonan kurma yang buahnya matang dan lembut.
Kami pun menumbuhkembangkan, di bumi ini, aneka ragam tanaman untuk kelangsungan hidup kalian....Dan Kami telah menetapkan tiap-tiap tanaman itu memiliki masa pertumbuhan dan penuaian tertentu, sesuai...menegaskan satu fakta ilmiah yang baru ditemukan setelah dilakukannya penelitian terhadap berbagai tanaman...Dalam temuan itu didapatkan, sebagaimana ditengarai ayat ini, bahwa setiap kelompok tanaman masing-masing...Demikian pula dari sisi dalamnya, bagian-bagian tanaman dan sel-sel yang digunakan untuk pertumbuhan,
mengatakan-, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian,) biaya yang telah kami tanamkan buat tanaman
sebagai (keluhan mereka) yang mereka serukan dan mereka ulang-ulang (sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman...yang telah dituai) bagaikan tanaman yang dipanen dengan sabit; seumpamanya mereka dibunuh dengan memakai
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 15
Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai
(Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak) harta yang luas dan berlimpah, berupa tanam-tanaman
Sebagian negeri itu seperti tanaman yang berdiri tegak di atas lanjaran sehingga nampak terlihat apa...Sebagian lainnya hilang tanpa jejak seperti tanaman yang telah dituai.
Sedangkan sifat-sifat mereka dalam kitab Injîl adalah seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya....Tunas menjadikan tanaman itu kuat, lalu tanaman itu menjadi besar dan tegak di atas akarnya....Tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya karena tumbuh kuat.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 9
dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 7
bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman
kalian takut melihatnya atau khawatir akan turun hujan yang tidak kalian butuhkan lalu memusnahkan tanaman...membuat kalian justru sangat berharap akan turunnya hujan lebat yang kalian perlukan untuk memperbaiki tanaman
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 205
ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman
, dan menurunkan air yang deras dari awan, untuk mengeluarkan rezeki kalian berupa buah-buahan dari tanaman...yang menundukkan sungai- sungai berair tawar, agar kalian memanfaatkannya untuk minum dan mengairi tanaman
Maka mereka pun Kami jadikan, dengan siksaan, bagai tanaman yang telah ditunai: diam dan tak lagi dapat
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 29
Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman...yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan...tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan
yang sedang duduk, hal ini berlangsung selama. tujuh hari, dan juga belalang-belalang yang memusnahkan tanaman-tanaman
Dan tanah yang tidak subur, tidak menghasilkan kecuali sedikit tanaman yang tidak berguna, bahkan menjadi
Allahlah yang mengirim angin sebagai pembawa berita datangnya rahmat melalui hujan yang menumbuhkan tanaman...Kami giring awan tersebut ke suatu daerah yang tidak ditumbuhi tanaman seperti orang mati yang tidak...Seperti halnya daerah tersebut dihidupkan dengan ditumbuhkannya tanaman, begitulah Kami menjadikan orang-orang
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 11
Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam
Bahkan mereka menggunakannya untuk merusak dan menghancurkan tanam-tanaman dan binatang ternak.
Dialah yang menjadikan) yang telah menciptakan (kebun-kebun) yang mendatar di permukaan tanah, seperti tanaman...terhampar) yang berdiri tegak di atas pohon seperti pohon kurma (dan) Dia menjadikan (pohon kurma dan tanaman-tanaman
yakni kisah keduanya, dijelaskan oleh ayat selanjutnya (di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman...) berupa ladang atau pohon anggur (karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya)...memutuskan, "Pemilik kebun hanya diperbolehkan memanfaatkan air susu, anak-anak dan bulu-bulunya, sampai tanaman