Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 ali imran 4 anak 5 darah 6 al ankabut ayat 3 7 surah+al+baqarah+ayat+188 8 ali imran 67 9 cinta 10 ibrahim 11 al imran ayat 104 12 ali imran 159 13 al jumuah ayat 10 14 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 15 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 16 pikun dan beruban 17 an nisa ayat 58-59 18 al baqarah ayat 151 19 al maidah ayat 2 20 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 21 Ar rahman 22 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 23 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 24 sabar 25 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 26 Pakaian 27 an+nisa+ayat+59 28 Muhammad 29 AN NISA AYAT 58 30 QS. Ali Imran (3): 67 31 AL IKHLAS 32 yunus 33 AL-BAQARAH AYAT 148 34 Sedih 35 an nisa ayat 5 36 Muslim 4969 37 ali imran 134 38 al baqarah ayat 111 39 al maidah ayat 8 40 yusuf 41 al mujadilah ayat 11 42 Saba ayat 16 43 1. Jangan mudah mengobral sumpah 44 al imran 45 Surat Ar-Ra’d 46 an nahl ayat 97 47 Peristiwa dimasa lalu 48 Talak 49 an nur ayat 9 50 Darah manusia 51 al insyirah ayat 5 52 al baqarah ayat 43 53 surat al-a'la 54 al ahzab ayat 59 55 quran 56 +surat+at+taubah+ayat+24 57 akhlak 58 surah fatir ayat 29 59 bekerja 60 Ali Imran ayat 26. 61 Ali Imran ayat 185 62 surat ar rum 21 63 mimpi 64 al imron ayat 198 65 luqman 66 Al hujurat ayat 13 67 al+imran+ayat+38 68 al+baqarah+ayat+69 69 Hadits cinta 70 an nisa ayat 59 71 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 72 al+baqarah+ayat+70 73 Al Maidah ayat 1 74 menuntut ilmu 75 Asy-syu'ara+ayat+8 76 al araf ayat 185 77 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 78 Al Hajj ayat 54 79 al baqarah ayat 195 80 hewan 81 al ankabut ayat 45 82 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 83 Putus asa 84 Surat asyuaro ayat 214 85 albaqarah ayat 2 86 ibrahim ayat 7 87 ali imran ayat 67 88 al baqarah ayat 198 89 al baqarah ayat 10 90 ali imran 14 91 riba 92 al+kahfi+ayat++4 93 al+insyirah+ayat+5 94 an nisa ayat 29 95 maryam 96 al alaq ayat 2 97 surah al baqarah ayat 151 98 Kisah nabi 99 al+insyirah+ayat+6 100 Al maidah ayat 18

Hasil pencarian tentang surah+al+ikhlas

kepada Allah, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala lanjutkan dengan perintah berbuat ikhlas....

-deskripsi"> Yakni dengan berbuat ikhlas dalam beribadah dan dalam taqarrub (pendekatan...Ikhlas artinya membersihkan niat karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam semua ibadah baik yang wajib...hanya karena ada celaan orang yang mencela, karena memang orang-orang kafir tidak suka sekali dengan ikhlas...sebagaimana yang diterangkan dalam surah Az Zumar: 45.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
hanya karena ada celaan orang yang mencela, karena memang orang-orang kafir tidak suka sekali dengan ikhlas...sebagaimana yang diterangkan dalam surah Az Zumar: 45.
Al Israa’: 33) dan ayat, “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ...dst.”...Nisaa’: 93) Maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ia menjawab, “Ketika turun ayat yang ada dalam surah...Allah menurunkan ayat, “kecuali orang-orang yang bertobat…dst.” Adapun yang disebutkan dalam surah.../p>-deskripsi"> Yakni amal yang diperintahkan syari’ (Allah dan Rasul-Nya) dengan ikhlas...sebelumnya syirk menjadi ikhlas dan yang sebelumnya berbuat zina menjadi menikah, dan yang sebelumnya
Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân ini dengan memerintahmu untuk melakukan kebenaran....Oleh karena itu, beribadahlah kamu hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas.
Orang-orang munafik itu, jika mendengar suatu ayat al-Qur'ân yang diturunkan kepadamu--yang mengajak...beriman kepada Allah secara ikhlas dan mengajak berjihad bersama Rasulullah--orang-orang kaya dan orang-orang
Al An’aam: 82) Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkaa, “Siapakah di antara...Dia memerintahkan anaknya berbuat ikhlas dan melarangnya berbuat syirk serta menerangkan sebab mengapa...Di tafsir surah An Nisaa’ ayat 36, kami sudah menerangkan secara lebih rinci tentang syirk dan pembagiannya
Sesungguhnya al-Qur'ân itu benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi jiwa dari godaan dan bisikan...kehidupan yang baik di dunia dan kahirat, niscaya akan Kami tunjukkan jalannya, yaitu dengan membaca al-Qur'ân...Jika kalian hendak membacanya maka mulailah dengan doa yang ikhlas, agar Allah Swt. membebaskan dirimu
itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari bahwa al-Qur'ân...kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan tulus ikhlas..., yang mau mengambil petunjuk dari al-Qur'ân itu.
Sesungguhnya aku) dapat dibaca Al Mala-u Inni dan Al Mala-u winni, yakni bacaan secara Tahqiq dan Tas-hil...(telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah yang mulia) yakni surah yang berstempel.
[[108 ~ AL-KAUTSAR (NIKMAT YANG BANYAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah menganugerahi...banyak dan nikmat yang besar di dunia dan akhirat dan memintanya untuk selalu melaksanakan salat dengan ikhlas
kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah...Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian

-deskripsi"> Sebagaimana yang tertera dalam surah Al Kahfi ini, belum dengan yang...disebutkan dalam surah-surah yang lain....Hal ini menghendaki seseorang untuk menerima Al Qur’an, tunduk dan taat serta tidak menentangnya.
Ingatlah wahai Banû Isrâ'îl ketika Kami memfirmankan kepada kalian, "Masuklah ke dalam kota besar (Bayt al-Maqdis...Barangsiapa yang melakukannya dengan ikhlas, tentu akan Kami ampuni segala kesalahan-kesalahannya.

-deskripsi"> Yakni kepada kitab ini (Al Qur’an) dan kepada semua yang wajib diimani...Mereka juga membenarkannya dengan amal saleh yang mencakup ikhlas dan mutaba’ah (mengikuti rasul).
Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah...Al Bara'ah atau surah At Taubah.
Apakah orang yang menjalani kehidupan dengan petunjuk Tuhan, dan mencari kebenaran secara ikhlas dengan...didukung saksi kebenaran dari Allah yang ada pada zamannya, berupa al-Qur'ân, dan yang ada sebelumnya...Maka janganlah kamu, wahai Nabi, menyangsikan kebenaran al-Qur'ân yang Allah turunkan ini, satu kitab
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

Sikap ikhlas berserah diri kepada Allah berarti ikhlas kepada Pencipta dan Pemilik alam semesta.
-deskripsi"> Yakni tidak membersihkan dirinya dengan tauhid dan ikhlas kepada Allah,...Mereka tidak berbuat ikhlas kepada Allah dengan tauhid dan shalat, serta tidak memberi manfaat kepada
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
-deskripsi"> Di samping keadaan Al Qur’an seperti yang sudah dijelaskan, Allah Subhaanahu...wa Ta'aala menambahkan penjelasan tentang kesempurnaannya dengan menyebutkan orang yang diturunkan Al...'alaihi wa sallam, di mana Beliau adalah manusia yang paling mulia, sehingga dapat diketahui bahwa Al...

-deskripsi"> Oleh karena Al Qur’an turun dengan membawa kebenaran untuk membimbing...tampak (yang terkait dengan anggota badan) maupun syariat yang tersembunyi (terkait dengan hati) dengan ikhlas
Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak ikhlas...menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas
membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah di setiap masa, tulus ikhlas...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Bahkan yang masuk surga adalah orang yang berbuat ikhlas kepada Allah dan...Berdasarkan ayat ini, yang berhak masuk surga adalah orang yang ikhlas dan mengikuti Rasulullah shallallahu
Beliau berbuat syirk dan memberitahukan buruknya perkara itu, maka Dia memerintahkan Beliau berbuat ikhlas...juga berhak disyukuri atas nikmat-nikmat-Nya yang terkait dengan agama seperti taufiq untuk berbuat ikhlas
-deskripsi"> Karena akal mereka yang dangkal (lihat juga Surah Al Israa': 90-93.
-deskripsi"> Mereka telah dijauhkan dari Al Qur’an, telah disiapkan meteor untuk menyerang...mereka demi menjaga Al Qur’an, dibawa turun oleh malaikat yang paling kuat, di mana setan tidak sanggup...Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala di surah Al Hijr: 9: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan...Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Terj....Al Hijr: 9)