Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 ali imran 4 anak 5 al ankabut ayat 3 6 ali imran 67 7 surah+al+baqarah+ayat+188 8 darah 9 al jumuah ayat 10 10 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 11 cinta 12 ibrahim 13 ali imran 159 14 al imran ayat 104 15 AN NISA AYAT 58 16 QS. Ali Imran (3): 67 17 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 18 AL IKHLAS 19 yunus 20 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 21 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 22 Muhammad 23 an+nisa+ayat+59 24 an nisa ayat 5 25 ali imran 134 26 al baqarah ayat 111 27 al maidah ayat 8 28 yusuf 29 AL-BAQARAH AYAT 148 30 Sedih 31 Muslim 4969 32 pikun dan beruban 33 an nisa ayat 58-59 34 al baqarah ayat 151 35 al maidah ayat 2 36 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 37 Ar rahman 38 sabar 39 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 40 Pakaian 41 Al Maidah ayat 1 42 al+baqarah+ayat+70 43 menuntut ilmu 44 al araf ayat 185 45 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 46 Al Hajj ayat 54 47 al baqarah ayat 195 48 hewan 49 al ankabut ayat 45 50 albaqarah ayat 2 51 Putus asa 52 ali imran ayat 67 53 al baqarah ayat 198 54 ali imran 14 55 riba 56 al+kahfi+ayat++4 57 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 58 Asy-syu'ara+ayat+8 59 al+insyirah+ayat+5 60 an nisa ayat 29 61 maryam 62 al alaq ayat 2 63 Kisah nabi 64 al+insyirah+ayat+6 65 Al maidah ayat 18 66 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 67 Saba ayat 16 68 Surat asyuaro ayat 214 69 1. Jangan mudah mengobral sumpah 70 ibrahim ayat 7 71 al mujadilah ayat 11 72 Surat Ar-Ra’d 73 an nahl ayat 97 74 Peristiwa dimasa lalu 75 al baqarah ayat 10 76 al imran 77 Talak 78 an nur ayat 9 79 Darah manusia 80 al insyirah ayat 5 81 surah al baqarah ayat 151 82 surat al-a'la 83 al baqarah ayat 43 84 quran 85 +surat+at+taubah+ayat+24 86 bekerja 87 Ali Imran ayat 26. 88 akhlak 89 surah fatir ayat 29 90 surat ar rum 21 91 mimpi 92 Ali Imran ayat 185 93 al ahzab ayat 59 94 Al hujurat ayat 13 95 al imron ayat 198 96 luqman 97 Hadits cinta 98 an nisa ayat 59 99 al+imran+ayat+38 100 al+baqarah+ayat+69

Hasil pencarian tentang Ar-rahman

-deskripsi"> Dengan persangkaan mereka yang rusak, bahwa mereka tidak mengenal Ar...Rahman dan menjadikannya di antara sekian cara mengkritik Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,...Padahal Ar Rahman adalah salah satu di antara nama-nama Allah, di mana seseorang boleh menyeru-Nya dengan...menyebut Allah maupun Ar Rahman atau nama-nama-Nya yang lain....

-deskripsi"> Yakni ajakan kepada mereka untuk sujud kepada Ar Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yakni orang-orang yang tunduk kepada setan, berpaling dari Ar Rahman dan
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
Adapun orang-orang yang bertakwa dikumpulkan kepada Ar Rahman seperti kafilah yang terhormat.

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.

-deskripsi"> Seperti ketika disebutkan Ar Rahman, dan ketika yang disampaikan selain

-deskripsi"> Dihubungkannya surga dengan nama-Nya Ar Rahman (Yang Maha Pengasih)...Bisa juga maknanya, bahwa surga yang dijanjikan Ar Rahman termasuk perkara yang tidak ditangkap oleh

-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy berkata, “Jangan engkau kira bahwa disebutkan Ar...Rahman (Yang Maha Pengasih) di sini hanya untuk memberitakan janji-Nya, bahkan untuk memberitahukan
yang ada adalah kekafiran, kezaliman, keraguan dan kebimbangan serta mengadakan tandingan bagi Allah Ar...Rahman.
berkuasa terhadap orang-orang yang menjadikannya sebagai kawannya, menaatinya dan meninggalkan ketaatan Ar...Rahman.
-deskripsi"> Surah yang mulia ini dimulai dengan nama Allah Ar Rahman yang menunjukkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
dengan diri kami dan bersandar kepada kemampuan kami, bahkan kami meminta pertolongan kepada Tuhan kami Ar...Rahman terhadap apa yang kamu katakan.
tafsir-deskripsi"> Nabi Ibrahim ‘alaihis salam menjawab dengan jawaban ‘ibadurrahman (hamba-hamba Ar...Rahman) terhadap ucapan orang-orang yang bodoh, dan tidak membalas, bahkan bersabar serta tidak menyikapi
ucapan yang menyenangkan, berita gembira, pembicaraan yang baik di antara sesama, mendengar firman Ar...Rahman, mendengarkan suara-suara yang merdu, dan sebagainya, karena surga merupakan tempat kesejahteraan
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
tuhan-tuhan selain-Nya, dan bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan mereka yang sesungguhnya, yaitu Ar...Rahman (Yang Maha Pengasih), di mana rahmat-Nya mengena kepada orang yang baik maupun yang buruk.
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan kemuliaan Baitullah al Haram dan kemuliaan pembangunnya, yaitu kekasih Ar...Rahman, Nabi Ibrahim ‘alaihis salam.
Ar Rahman: 33) Pada hari itu, manusia juga tidak mengingkari perbuatan yang dikerjakannya, bahkan kalau
yang mengingkari sifat rahmah (penyayang) bagi Allah ‘Azza wa Jalla dan menolak menamai-Nya dengan Ar...Rahman, atau kepada hamba-hamba-Nya....Misalnya, ketika meminta rezeki, maka menggunakan nama-Nya Ar Razzaq (Maha Pember rezeki), dsb.
Ar Rahman: 52)

[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
Mereka menunggu keputusan Ar Rahman, wajah-wajah mereka tertunduk.

-deskripsi"> Dihubungkannya ayat-ayat dengan nama-Nya Ar Rahman menunjukkan, bahwa
menenangkan hati dan menenteramkan dada adalah ketika Dia menyandarkan kerajaan-Nya dengan nama-Nya Ar...Rahman yang rahmat-Nya mengena kepada segala sesuatu, di mana dengan rahmat-Nya dunia dan akhirat menjadi
="tafsir-deskripsi"> Ya, buruk sekali orang yang mengambil setan sebagai walinya menggantikan Allah Ar...Rahman.
menguatkan iman, menyelamatkan hamba dari siksa dan kerugian, memperoleh pahala yang besar dan keridaan Ar...Rahman.