Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 sabar 4 Al+hijr+ayat+47 5 al ikhlas 6 al furqan ayat 67 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 yusuf 9 Almaidah ayat 48 10 ali+imran+159 11 ayat tentang kepala madrasah 12 huud+40 13 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 14 Aman 15 Ibrahim ayat 7 16 orang tua 17 dunia 18 al-maidah ayat 3 19 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 20 an-nur+ayat+36 21 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 22 al-baqarah ayat 168 23 hewan 24 Urusan 25 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 26 hujan 27 an nisa ayat 59 28 al-maidah ayat 48 29 Surat al maidah ayat 48 30 Al+hijr+ayat+48 31 Al+Anbiyâ+ayat+73 32 Surga 33 Menumbuhkan kebiasaan menegur 34 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 35 ar rum ayat 21 36 An nahl ayat 120 37 ibrahim 32 38 kemuliaan 39 Memohon ampun 40 al ahzab ayat 70 41 petunjuk 42 al baqarah ayat 261 43 mengharapkan pertemuan 44 ikhlas 45 Anjing 46 ali imran ayat 26 47 Al furqon ayat 67 48 surat Al furqan ayat 20 49 Bersyukur 50 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 51 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 52 al bayyinah ayat 8 53 menghindari perkelahian 54 lukman+ayat+15 55 surat al baqarah ayat 11 56 surat Al furqan ayat 9 57 ali imran ayat 185 58 Saba 13 59 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 60 AL+AHZAB+AYAT+70 61 QS.Al imran ayat 79 62 al+furqan+ayat+67 63 yunus 64 al a'raf ayat 20 65 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 66 hutang 67 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 68 Ali imran ayat 190-191 69 surat al baqarah 70 Keras hati 71 agama 72 Iman 73 al hijr ayat 9 74 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 75 al baqarah ayat 124 76 Surat AlBaqarah ayat 27 77 Cinta 78 keluarga 79 ali-imran ayat 43 80 ar rad ayat 11 81 an nisa ayat 135 82 huud+39 83 contoh waqaf la waqafu fih 84 rumah 85 surat al-araf 31 86 Surat Al ikhlas 87 an-nisa ayat 29 88 bohong 89 Kuda 90 Al-Baqarah [2] ayat 43 91 Rezeki 92 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 93 al anfal ayat 17 94 q.s al qalam ayat 68 95 Surat+Al-Baqarah 96 SURAT 2 AYAT 168 97 AL HAJJ AYAT 5 98 terjemahan surat al mulk 99 Surat Al-Baqarah ayat 10 100 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa

Hasil pencarian tentang ar+rahman+19

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ


19. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ

-deskripsi"> Dengan persangkaan mereka yang rusak, bahwa mereka tidak mengenal Ar...Rahman dan menjadikannya di antara sekian cara mengkritik Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,...Padahal Ar Rahman adalah salah satu di antara nama-nama Allah, di mana seseorang boleh menyeru-Nya dengan...menyebut Allah maupun Ar Rahman atau nama-nama-Nya yang lain....

-deskripsi"> Yakni ajakan kepada mereka untuk sujud kepada Ar Rahman.
-deskripsi"> Yakni orang-orang yang tunduk kepada setan, berpaling dari Ar Rahman dan
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
Adapun orang-orang yang bertakwa dikumpulkan kepada Ar Rahman seperti kafilah yang terhormat.

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.

-deskripsi"> Seperti ketika disebutkan Ar Rahman, dan ketika yang disampaikan selain

-deskripsi"> Dihubungkannya surga dengan nama-Nya Ar Rahman (Yang Maha Pengasih)...Bisa juga maknanya, bahwa surga yang dijanjikan Ar Rahman termasuk perkara yang tidak ditangkap oleh

-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy berkata, “Jangan engkau kira bahwa disebutkan Ar...Rahman (Yang Maha Pengasih) di sini hanya untuk memberitakan janji-Nya, bahkan untuk memberitahukan
yang ada adalah kekafiran, kezaliman, keraguan dan kebimbangan serta mengadakan tandingan bagi Allah Ar...Rahman.
berkuasa terhadap orang-orang yang menjadikannya sebagai kawannya, menaatinya dan meninggalkan ketaatan Ar...Rahman.
-deskripsi"> Surah yang mulia ini dimulai dengan nama Allah Ar Rahman yang menunjukkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
dengan diri kami dan bersandar kepada kemampuan kami, bahkan kami meminta pertolongan kepada Tuhan kami Ar...Rahman terhadap apa yang kamu katakan.
tafsir-deskripsi"> Nabi Ibrahim ‘alaihis salam menjawab dengan jawaban ‘ibadurrahman (hamba-hamba Ar...Rahman) terhadap ucapan orang-orang yang bodoh, dan tidak membalas, bahkan bersabar serta tidak menyikapi
ucapan yang menyenangkan, berita gembira, pembicaraan yang baik di antara sesama, mendengar firman Ar...Rahman, mendengarkan suara-suara yang merdu, dan sebagainya, karena surga merupakan tempat kesejahteraan
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
tuhan-tuhan selain-Nya, dan bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan mereka yang sesungguhnya, yaitu Ar...Rahman (Yang Maha Pengasih), di mana rahmat-Nya mengena kepada orang yang baik maupun yang buruk.
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan kemuliaan Baitullah al Haram dan kemuliaan pembangunnya, yaitu kekasih Ar...Rahman, Nabi Ibrahim ‘alaihis salam.
Ar Rahman: 33) Pada hari itu, manusia juga tidak mengingkari perbuatan yang dikerjakannya, bahkan kalau
yang mengingkari sifat rahmah (penyayang) bagi Allah ‘Azza wa Jalla dan menolak menamai-Nya dengan Ar...Rahman, atau kepada hamba-hamba-Nya....Misalnya, ketika meminta rezeki, maka menggunakan nama-Nya Ar Razzaq (Maha Pember rezeki), dsb.
Ar Rahman: 52)

[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
Mereka menunggu keputusan Ar Rahman, wajah-wajah mereka tertunduk.

-deskripsi"> Dihubungkannya ayat-ayat dengan nama-Nya Ar Rahman menunjukkan, bahwa
menenangkan hati dan menenteramkan dada adalah ketika Dia menyandarkan kerajaan-Nya dengan nama-Nya Ar...Rahman yang rahmat-Nya mengena kepada segala sesuatu, di mana dengan rahmat-Nya dunia dan akhirat menjadi
="tafsir-deskripsi"> Ya, buruk sekali orang yang mengambil setan sebagai walinya menggantikan Allah Ar...Rahman.
musyrik) mengaggap al Lata dan al Uzza,-- dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (An Najm: 19...Bahkan ia merupakan pekerjaan setan, bukan dari Rasul Ar Rahman shallallahu 'alaihi wa sallam, wallahu