Paling Sering Dicari

1 Dan hukum tajwid 2 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 3 ali imran 159 4 ali imran 190 5 Saba 13 6 sabar 7 luqman 13 8 Hadis+Al+hakim+8473 9 al maidah ayat 2 10 Ali imran 104 11 al baqarah ayat 233 12 bintang 13 surah+al+fath+ayat+29 14 an nur ayat 2 15 Ayat 158 16 taubat 17 Yunus 57 18 hujan 19 Ad+dahr+ayat+4 20 belajar 21 Ali imran 22 niat 23 al isra ayat 32 24 surat+al+hujurat+12 25 Bumi 26 al+Mujadalah ayat+11 27 Surah Al a'raf ayat 54 28 yusuf 29 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 30 Al hujurat ayat 13 31 masjid 32 Utusan 33 mujadalah ayat 58 34 Tafsir Ali+Imran+109 35 ali imran ayat 103 36 an+nur+ayat+31 37 Dunia 38 Ibrahim 39 surat+al+hujurat+13 40 Ali imran 110 41 al Hijr 94 42 Bunuhlah 43 Iman 44 ali imran 14 45 Al Mujadalah ayat 11 46 Al imran 104 47 hujurat ayat 13 48 Doa mohon kemenangan 49 an nisa ayat 4 50 al anbiya ayat 30 51 Al ikhlas 52 berfikir 53 AL MULK AYAT 19 54 muhammad 7 55 nuh+ayat+12 56 surah al-isra ayat 32 57 dan hanya kepadanyalah kamu kembali 58 kembali kepada Allah 59 Manusia 60 Kisah dakwah nabi yahya 61 ALLOH MENCIPTAKAN ADAM 62 Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir 63 surat 49: ayat 15 64 Urusan 65 tafsir dan sebab turun surat al baqoroh ayat 83 66 Al imran ayat 190-191 67 Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. 68 Nuh+ayat+13 69 yusuf 109 70 almuzammil ayat 20 71 Fushshilat ayat 13 72 al mumtahanah ayat 8 73 ali imran 103 74 Al-Baqarah ayat 8 75 Sabar dan shalat 76 ar ruum ayat 21 77 Makanan+haalbaqarah ayat 168lal+dan+thoyyib 78 Fussilat ayat 46 79 asy syuara ayat 13 80 An-Nahl ayat 91: 81 surah al isra ayat 23 82 Al imran ayat 130 83 minyak bumi 84 Al imran 85 batu 86 berjuang 87 ali+imran+191 88 An-Nahl ayat 78 89 surah al fajr ayat 22 90 fussilat ayat 10 91 Yunus+ayat+27 92 luqman+14 93 Shalat 94 dan hanya kedapanyalah kamu kembali 95 manusia alam 96 yunus+ayat+73 97 ali imran 31 98 as-sajdah ayat 32:4 99 Perkataan 100 luqman+8

Hasil pencarian tentang Al-ikhlas

Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân ini dengan memerintahmu untuk melakukan kebenaran....Oleh karena itu, beribadahlah kamu hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tetapi, hamba-hamba Allah yang ikhlas terhindar dari apa yang dilakukan orang-orang kafir itu.
Orang-orang yang dibuat ikhlas tersebut akan mendapat rezeki yang telah ditentukan oleh Allah pada hari
Orang-orang munafik itu, jika mendengar suatu ayat al-Qur'ân yang diturunkan kepadamu--yang mengajak...beriman kepada Allah secara ikhlas dan mengajak berjihad bersama Rasulullah--orang-orang kaya dan orang-orang
Katakan, "Aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni, tanpa ada kesyirikan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 105
dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu
Sesungguhnya al-Qur'ân itu benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi jiwa dari godaan dan bisikan...kehidupan yang baik di dunia dan kahirat, niscaya akan Kami tunjukkan jalannya, yaitu dengan membaca al-Qur'ân...Jika kalian hendak membacanya maka mulailah dengan doa yang ikhlas, agar Allah Swt. membebaskan dirimu
Kecuali hamba-hamba Allah yang telah dibuat ikhlas. Sesungguhnya mereka tidak akan merasakan azab.
(Dan) aku diperintahkan ("Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas) dalam keadaan cenderung
dan mengampuni dosa hamba yang dikehendaki-Nya, apabila ia kembali dari perbuatan dosanya itu dengan ikhlas
Orang Mukmin manakah yang dengan ikhlas menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, hingga diberi pahala
Sikap ikhlas berserah diri kepada Allah berarti ikhlas kepada Pencipta dan Pemilik alam semesta.
hari kiamat, banyak berangan- angan: alangkah senangnya bila dulu, di dunia, mereka memeluk Islam dan ikhlas
Sedangkan hamba-hamba-Ku yang ikhlas, kamu tidak akan dapat menyesatkan mereka karena mereka selalu bertawakal
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari bahwa al-Qur'ân...kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan tulus ikhlas..., yang mau mengambil petunjuk dari al-Qur'ân itu.
Namun demikian, terdapat orang-orang Mukmin yang telah dibuat ikhlas oleh Allah dalam beribadah kepada-Nya
Dia akan memberikan pertolongan kepadamu, juga kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatan dengan
Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak ikhlas...menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 31
dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia.
ada yang dapat selamat dari penyesatan yang aku lakukan kecuali hamba-hamba-Mu yang beribadah dengan ikhlas
penyelamatan seperti itu, Kami juga akan menyelamatkan orang-orang Mukmin yang mengakui kesalahan dan ikhlas
Allah berfirman, "Sesungguhnya hamba-hamba-Ku yang tulus murni dan ikhlas dalam sikap beragama itu memang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 85
Dan itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya).
Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan) yang ikhlas keimanannya.
membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah di setiap masa, tulus ikhlas...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
Ingatlah wahai Banû Isrâ'îl ketika Kami memfirmankan kepada kalian, "Masuklah ke dalam kota besar (Bayt al-Maqdis...Barangsiapa yang melakukannya dengan ikhlas, tentu akan Kami ampuni segala kesalahan-kesalahannya.
orang-orang yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas