Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 Almaidah ayat 48 4 Al+hijr+ayat+47 5 al ikhlas 6 ayat yang berhubungan dengan an nadhr bin al harits 7 ayat tentang kepala madrasah 8 ali+imran+159 9 SABAR 10 al furqan ayat 67 11 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 12 al maidah ayat 2 13 al-baqarah ayat 168 14 huud+40 15 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 16 Urusan 17 al-maidah ayat 3 18 Aman 19 orang tua 20 Ibrahim ayat 7 21 dunia 22 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 23 hujan 24 an-nur+ayat+36 25 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 26 yusuf 27 Al furqon ayat 67 28 ali imran 159 29 Beliau melarang menjual buah-buahan hingga jelas kebaikan dan (melarang pula menjual) kurma hinga sempurna. Ada yang bertanya; "Apa tanda sempurnanya?" Beliau menjawab: "Ia menjadi merah atau kuning". 30 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 31 Surga 32 Al+hijr+ayat+48 33 menghindari perkelahian 34 QS.Al imran ayat 79 35 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 36 Hewan 37 Membunuh 38 Makanan 39 petunjuk 40 Al+Anbiyâ+ayat+73 41 Saba 13 42 ar rum ayat 21 43 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 44 kemuliaan 45 Surat al maidah ayat 48 46 AL+AHZAB+AYAT+70 47 al baqarah ayat 261 48 al-maidah ayat 48 49 mengharapkan pertemuan 50 al ahzab ayat 70 51 Anjing 52 al maidah ayat 16 53 Memohon ampun 54 ibrahim 32 55 Menumbuhkan kebiasaan menegur 56 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 57 al bayyinah ayat 8 58 surat al baqarah ayat 11 59 ali imran ayat 185 60 Nafas 61 Faedah hadits At tarmizi no 2292 62 Ibrahim ayat 43 63 yunus 64 LUKMAN+AYAT+15 65 yasin ayat 80 66 mencintai iptek 67 al-baqarah ayat 233 68 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 69 Al imran 70 ibrahim ayat 33 71 SURAT AL KAHFI AYAT 19 72 Iman 73 Memaafkan 74 Sedikit sekali berterimakasih 75 LUKMAN+AYAT+16 76 Muslim 77 Ar Rahman ayat 33 78 Surat AlBaqarah ayat 27 79 menjaga diri 80 surah al-an’am ayat 136 81 ali imran 190-191 82 al anfal ayat 63 83 Yunus 100 84 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 85 Ayat 36 surat al isra 86 al+baqarah+ayat+251 87 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 88 LUKMAN+AYAT+17 89 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 90 luqman 91 malaikat taat kepada Allah 92 pendidikan 93 huud+42 94 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 95 Hidup sederhana 96 bertakwa 97 bermain 98 munafik 99 keamanan 100 Ali imran ayat 190-191

Hasil pencarian tentang ali+imran+104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ


104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.
-deskripsi"> Lihat pula surat An Nisaa': 104.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan