Paling Sering Dicari

1 Al ahzab ayat 21 2 al maidah ayat 2 3 An Nahl ayat 125 4 sabar 5 ilmu 6 al maidah ayat 1 7 ali imran 8 sholat 9 an nisa ayat 59 10 ali imran 92 11 zina 12 al qashash ayat 77 13 ibrahim 7 14 al maidah ayat 6 15 ayat kursi 16 ali imran 139 17 Al-hujurat ayat 10 18 Al-Baqarah ayat 256 19 at taubah ayat 60 20 yunus 21 sebagian 22 Hutang 23 Al baqarah ayat 275 24 niat 25 Surah+al ikhlas 26 luqman 13 27 an nisa ayat 29 28 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+147 29 yusuf 30 Tafsir Ibnu Katsir 31 Suray al baqarah ayat 153 32 kebenaran kesesatan 33 zakat 34 sebagian+tidaklah+bersyukur 35 al ahzab ayat 59 36 Al-Maidah ayat 8 37 al hujurat ayat 13 38 Ayat Al-Qur’an Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Suami/Istri, Suami Sebagai Pemimpin Rumah Tangga 39 Surah Al-Baqarah ayat 276 40 Akhlak 41 ali imran 103 42 hadits riwayat ahmad 17320 43 AL-BAQARAH AYAT 183 44 al ikhlas 45 al hadid ayat 25 46 Surat+Arrad8 47 Shalat 48 Nafkah 49 hukum 50 Hud ayat 11 51 surga 52 al baqarah ayat 256 53 Riba 54 Surat+al+hijr+ayat+43-44 55 surah al–baqarah ayat 183 56 ali imran ayat 134 57 doa nabi adam 58 ali imran 185 59 at tin ayat 4 60 Yakin 61 semua 62 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 63 Memaafkan 64 an nisa ayat 10 65 Surah al baqarah ayat 3 66 Al Imran 139 67 Di bumi kamu dibangkitkam 68 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 69 al baqarah ayat 30 70 musa 71 enam masa 72 Ali+Imran+190 73 Dinding ini rahmat dari tuhan 74 Al maidah ayat 32 75 at tahrim ayat 6 76 yunus 25 77 Kematian 78 Ayat hukum perdata 79 Gunung hancur 80 Ali Imran ayat 18 81 Almaidah ayat 32 82 Al fatihah ayat 5 83 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 50 84 Al baqarah ayat 3 85 Alfurqon ayat 34 86 qs al maarij ayat 1-10 87 ar rum ayat 41 88 An-Nahl (16) ayat 125 89 Surat+ath thalaq 7 90 ali imran 102 91 al qalam ayat 4 92 al-mujadalah ayat 11 93 al baqarah ayat 151 94 Yunus 40 95 al-qalam ayat 4 96 maryam 12 97 Al kahfi ayat 110 98 Ali imran 133 99 Almaidah ayat 6 100 az zhuruf ayat 81

Hasil pencarian tentang tauhid

terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 28
Dan (lbrahim a. s.) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka...kembali kepada kalimat tauhid itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dengan tutup seperti itulah, Allah menutup kalbu-kalbu orang-orang bodoh yang tidak mendapatkan tauhid
(Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul) yang menyampaikan ajaran tauhid dan syariat-syariat dari
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 92
Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 52
Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka
Dengan mendeklarasikan pernyataan tauhid itu, Ibrâhîm mengabadikan ucapannya untuk anak keturunannya,
Yaitu fitrah bahwa mereka dapat menerima tauhid dan tidak mengingkarinya....Fitrah untuk menerima ajaran tauhid itu adalah agama yang lurus.
Kami tidak pernah mendengar ajaran tauhid seperti ini dalam agama para pendahulu yang kami ketahui.
Sebenarnya, rasul mereka (Muhammad) telah datang membawa ajaran tauhid yang juga diserukan oleh semua
disyariatkan dan yang telah diwasiatkan serta yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. yaitu ajaran Tauhid...berat) amat besarlah (bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya) yakni ajaran tauhid...(Allah menarik kepada agama itu) kepada ajaran tauhid (orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 86
memberi syafa'at; akan tetapi (orang yang dapat memberi syafa'at ialah) orang yang mengakui yang hak (tauhid
(Maka karena itu) karena ajaran tauhid itu (serulah) manusia, hai Muhammad (dan tetaplah) berpegang teguh...kepada ajaran tauhid (sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka)...yang membujukmu untuk meninggalkan ajaran tauhid (dan katakanlah, "Aku beriman kepada semua Kitab yang
) yang kalian sembah (selain Allah setelah datang kepadaku keterangan-keterangan) yakni bukti-bukti tauhid
Berikanlah peringatan kepada kaummu yang musyrik dengan mengatakan, "Kebenaran (yaitu ajaran tauhid,
Dan ketika al-Qur'ân itu diturunkan kepada mereka untuk membimbing mereka ke jalan tauhid, kitab suci
(Sesungguhnya ini) agama Islam atau agama tauhid ini (adalah agama kalian) hai orang-orang yang diajak
Dan sesungguhnya di antara golongan Nuh) yang mengikutinya dalam masalah pokok agama, yaitu masalah tauhid
Al-Qur'an (dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul Kami yang telah Kami utus) dengan membawa ajaran tauhid
Allah telah mengutus Nûh kepada kaumnya untuk menyeru mereka kepada ajaran tauhid.
yaitu para pemeluk agama-agama tentang agamanya, umpamanya sebagian dari mereka berpegang kepada ajaran tauhid...lainnya kafir (melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka) yakni pengetahuan tentang ajaran tauhid
Ia mengajak mereka kepada tauhid.
Akan tetapi, keimanan sebagian besar mereka tidak berdasar pada landasan tauhid yang benar.
karena sesungguhnya ajaran yang disampaikan oleh para rasul itu pada hakikatnya sama, yaitu ajaran tauhid
mendustakan semua rasul-rasul, karena sesungguhnya seruan dan ajaran mereka satu, yaitu menyeru kepada ajaran tauhid
berpesan demikian kepada anak-anaknya, menjelaskan kepada mereka bahwa Allah telah memilihkan agama tauhid
Sebab, mereka adalah penganut tauhid murni yang merupakan agama Ibrâhîm.
Demikian juga kalimat tauhid: tertanam kokoh dalam hati orang Mukmin, dan amalannya naik menuju Allah
Yaitu orang yang dahulunya beriman yang perkataan tauhid dan imannya mendapat perkenan Allah.
Sebelumnya, ia adalah seorang yang menganut ajaran tauhid.
daripada manusia) karena mereka menyembahnya (maka barang siapa yang mengikutiku) berpegang pada ajaran tauhid