Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 sedekah 4 ali imran 159 5 al jaatsiyah ayat 13 6 Etika murid kepada guru 7 Jihad 8 At taubah ayat 36 9 ali imran 10 kejadian manusia 11 iblis 12 Shalat 13 al maidah ayat 2 14 Zakat 15 Waktu 16 jual beli 17 Al baqarah ayat 2 18 nikah 19 al hujurat ayat 13 20 jujur 21 akhlak 22 sholat 23 an nahl ayat 125 24 Riba 25 AL HUJURAT AYAT 10 26 al imran 27 akal 28 Iman 29 Sabar 30 Ali Imran ayat 159 31 ali imran 104 32 an-Nahl ayat 125 33 taubat 34 luqman 13 35 luqman 36 Masjid 37 al ahzab ayat 21 38 an nisa ayat 29 39 Ibrahim 42 40 AL ISRA AYAT 23 41 Pasar modal 42 ali imran 97 43 Puasa 44 an-nisa ayat 19 45 al maidah ayat 3 46 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 47 Menuntut ilmu 48 Ibrahim 7 49 ali Imran 64 50 al- Baqarah ayat 195 51 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 52 anggota badan tanggu 53 Hud ayat 61 54 Pohon 55 Ziarah kubur 56 Al-an'am ayat 165 57 al ankabut ayat 45 58 an nisa ayat 9 59 an nisa ayat 58 60 Rukun Maqam 61 al maidah ayat 1 62 muslim, bab pakaian (2125) 63 ali+imran+105 64 Agama 65 nafas 66 Al-A’raf+ayat+129 67 surat quraisy 68 surat Yunus ayat 57 69 Memaafkan 70 al-ikhlas 71 Ibrahim+ayat+34 72 yunus 10 73 al mujadilah ayat 11 74 Tentang bersi 75 ikan 76 Surah al baqarah ayat 30 77 q.s An- nisaa ayat 59 78 luqman 34 79 Lingkungan pendidikan Islam 80 maha lembut 81 al ikhlas ayat 1 82 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 83 surat ali imran ayat 159 84 surah hud ayat 61 85 QS. Ali Imran (3): 67 86 Takdir 87 al hijr 41 88 muhammad 10 89 jual beli dan riba 90 Al baqarah ayat 275 91 saba 19 92 berfikir 93 maryam 94 Al baqarah ayat 21 95 al Baqarah ayat 155 96 Hadis Ada seorang paki paki menghadap 97 Surat al-Mulk Ayat 15 98 Dalil kitab taurat 99 al maidah ayat 90 100 Yunus 57

Hasil pencarian tentang tauhid

terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 28
Dan (lbrahim a. s.) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka...kembali kepada kalimat tauhid itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dengan tutup seperti itulah, Allah menutup kalbu-kalbu orang-orang bodoh yang tidak mendapatkan tauhid
(Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul) yang menyampaikan ajaran tauhid dan syariat-syariat dari
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 92
Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 52
Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka
Dengan mendeklarasikan pernyataan tauhid itu, Ibrâhîm mengabadikan ucapannya untuk anak keturunannya,
Yaitu fitrah bahwa mereka dapat menerima tauhid dan tidak mengingkarinya....Fitrah untuk menerima ajaran tauhid itu adalah agama yang lurus.
Kami tidak pernah mendengar ajaran tauhid seperti ini dalam agama para pendahulu yang kami ketahui.
Sebenarnya, rasul mereka (Muhammad) telah datang membawa ajaran tauhid yang juga diserukan oleh semua
disyariatkan dan yang telah diwasiatkan serta yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. yaitu ajaran Tauhid...berat) amat besarlah (bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya) yakni ajaran tauhid...(Allah menarik kepada agama itu) kepada ajaran tauhid (orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 86
memberi syafa'at; akan tetapi (orang yang dapat memberi syafa'at ialah) orang yang mengakui yang hak (tauhid
(Maka karena itu) karena ajaran tauhid itu (serulah) manusia, hai Muhammad (dan tetaplah) berpegang teguh...kepada ajaran tauhid (sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka)...yang membujukmu untuk meninggalkan ajaran tauhid (dan katakanlah, "Aku beriman kepada semua Kitab yang
) yang kalian sembah (selain Allah setelah datang kepadaku keterangan-keterangan) yakni bukti-bukti tauhid
Berikanlah peringatan kepada kaummu yang musyrik dengan mengatakan, "Kebenaran (yaitu ajaran tauhid,
Dan ketika al-Qur'ân itu diturunkan kepada mereka untuk membimbing mereka ke jalan tauhid, kitab suci
(Sesungguhnya ini) agama Islam atau agama tauhid ini (adalah agama kalian) hai orang-orang yang diajak
Dan sesungguhnya di antara golongan Nuh) yang mengikutinya dalam masalah pokok agama, yaitu masalah tauhid
Al-Qur'an (dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul Kami yang telah Kami utus) dengan membawa ajaran tauhid
Allah telah mengutus Nûh kepada kaumnya untuk menyeru mereka kepada ajaran tauhid.
yaitu para pemeluk agama-agama tentang agamanya, umpamanya sebagian dari mereka berpegang kepada ajaran tauhid...lainnya kafir (melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka) yakni pengetahuan tentang ajaran tauhid
Ia mengajak mereka kepada tauhid.
Akan tetapi, keimanan sebagian besar mereka tidak berdasar pada landasan tauhid yang benar.
karena sesungguhnya ajaran yang disampaikan oleh para rasul itu pada hakikatnya sama, yaitu ajaran tauhid
mendustakan semua rasul-rasul, karena sesungguhnya seruan dan ajaran mereka satu, yaitu menyeru kepada ajaran tauhid
berpesan demikian kepada anak-anaknya, menjelaskan kepada mereka bahwa Allah telah memilihkan agama tauhid
Sebab, mereka adalah penganut tauhid murni yang merupakan agama Ibrâhîm.
Demikian juga kalimat tauhid: tertanam kokoh dalam hati orang Mukmin, dan amalannya naik menuju Allah
Yaitu orang yang dahulunya beriman yang perkataan tauhid dan imannya mendapat perkenan Allah.
Sebelumnya, ia adalah seorang yang menganut ajaran tauhid.
daripada manusia) karena mereka menyembahnya (maka barang siapa yang mengikutiku) berpegang pada ajaran tauhid