Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 dalil+kitab+injil 5 hari kiamat 6 Surat fatir ayat 3 7 sabar 8 al-baqarah ayat 155 9 Cari t Opik dmn 10 dalil+kitab+zabur 11 Ali+imran+ayat+134 12 Keuntungan+jual+beli 13 al-baqarah ayat 216 14 surat an nas 15 surat ibrahim 16 Injil 17 Obat 18 an nisa ayat 59 19 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 20 hutang 21 hijrah 22 Yunus 57 23 saba 24 qs yusuf 25 Al-Isro ayat 26-27 26 Al isra ayat 32 27 musibah 28 bekerja 29 ilmu 30 ali imran 31 31 az zumar ayat 53 32 al hijr ayat 9 33 al maidah ayat 48 34 Seratus 35 Surat Ali Imran ayat 159 36 ali imran 185 37 hadist+al-hujurat+ayat+12 38 kiamat 39 at taubah ayat 105 40 Sedekah 41 pendidikan 42 asmaul husna 43 Ali imran 110 44 Al ikhlas 45 dalil+naqli+kitab+zabur 46 ibrahim 47 dalil+naqli+kitab+injil 48 Jinn 49 Wasiat 50 Harta 51 ali imran 159 52 al maidah ayat 46 53 LUQMAN 54 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 55 berkembang 56 Yusuf 57 ibrahim+26 58 jenazah 59 riba 60 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 61 Iblis 62 batu hitam 63 an-nisa+ayat+21 64 al hasyr ayat 18 65 surat+an-nisa+ayat+161 66 Al Baqarah ayat 30 67 shalat 68 Al Mujaadilah ayat 13 69 al jin ayat 26 70 maryam 58 71 lalat 72 menikah adalah sunnah 73 al hijr ayat 22 74 al imran 75 maryam 76 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 77 al hujurat ayat 13 78 surat 3 ayat 5 79 hari+kiamat 80 niat 81 an nahl ayat 97 82 Surah Al Isra Ayat 55 83 assyura ayat 38 84 Al luqman 85 Al-Baqarah ayat 201 86 pakaian 87 Memaafkan 88 cepat 89 kematian 90 Maryam 56  91 al isra ayat 55 92 yang belajar al quran dan mengamalkannya 93 Jual beli yang dilarang 94 QS+An-Nisa+ayat+29 95 hadis tentang manusia 96 Ali Imran 104 97 Hadits tentang kitab taurat 98 Berobat dengan yang halal 99 ar rahman 100 al imran 130

Hasil pencarian tentang makanan+haram

Bukanlah yang haram itu apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik....Tapi sesungguhnya yang haram bagi kalian, orang-orang beriman itu adalah bangkai binatang yang mati bukan...Dengan ketentuan bahwa siapa saja yang berada dalam keadaan darurat(1) dan terpaksa harus makan yang haram...itu karena rasa lapar dan tidak mendapatklan makanan lain kecuali yang terlarang atau diperintah secara...Oleh alasan inilah maka yang kebetulan mendapat keringanan untuk makan makanan haram, agar tidak melampaui
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel) atau Yakub (atas dirinya...(sebelum Taurat diturunkan) hal ini terjadi sesudah Ibrahim sedangkan pada masanya sendiri tidaklah haram
Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta beramal saleh tidaklah berdosa karena memakan makanan...Juga tiada dosa bagi mereka yang memakan makanan haram di masa lalu sebelum diketahui pengharamannya,
Makanlah dari makanan yang baik-baik) makanan-makanan yang halal (dan kerjakanlah amal yang saleh) amal-amal
mereka, "Panggillah penolong-penolong kalian yang bersaksi bahwa Allah benar-benar telah mengharamkan makanan...yang kalian anggap haram itu.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 44
makanan orang yang banyak berdosa.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 93
Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk...Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat
Sesungguhnya Allah telah membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya untuk memasuki Masjidil Haram...Dan Aku bersumpah bahwa sesungguhnya kamu, Muhammad, benar-benar akan memasuki Masjidil Haram, insya...telah mengetahui kebaikan yang tidak kamu ketahui ketika menunda waktu kamu untuk memasuki Masjidil Haram
(Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan...melakukan perjudian sebelum adanya pengharaman (apabila mereka bertakwa) terhadap perbuatan-perbuatan yang haram
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 194
Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 37
Yusuf berkata: "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku...telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu.
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 6
Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri,
Demi Alkitab) yaitu Alquran (yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang halal atas perkara yang haram
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 62
(Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum.
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 13
Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
menghalangi manusia untuk memeluk Islam dan menghalangi orang-orang Mukmin untuk memasuki al-Masjid al-Haram...di Mekah--sedang Allah telah menjadikannya haram dan aman bagi semua orang, baik penduduk tetap maupun...Begitu juga setiap orang yang menyeleweng dari kebenaran dan berbuat zalim di kawasan haram, ia akan
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 10
Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya....Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"...Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".
Makanlah di antara makanan yang baik-baik) maksudnya yang halal, (yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah...kepada Allah) atas makanan yang dihalalkan itu (jika kamu benar-benar hanya kepada-Nya menyembah).
(Dan buah-buahan serta rumput-rumputan) yaitu tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan binatang ternak; tetapi...menurut suatu pendapat "Abban" artinya makanan ternak yang berasal dari tangkai atau bulir gandum atau
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 36
Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.
(Makanan orang yang banyak dosa) seperti Abu Jahal dan teman-temannya.
Janganlah mengikuti jejak langkah setan yang merayu kalian agar memakan yang haram atau menghalalkan...yang haram.
Orang-orang Yahudi memprotes penghalalan sebagian makanan--seperti daging dan susu unta--kepada umat...Islam, dan mengklaim bahwa syariat Ibrâhîm tidak menghalalkan beberapa jenis makanan itu....Allah kemudian membantah protes itu dengan penjelasan bahwa segala macam makanan pada dasarnya dihalalkan...memintakan kepada mereka bukti dari Tawrât yang menyatakan bahwa syariat Ibrâhîm menghalalkan beberapa makanan
surga, "Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau apa yang telah direzekikan Allah kepadamu.") yaitu makanan...Mereka, para penghuni surga, menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya) telah melarang makanan
arahmu, ia akan menjatuhkan buahnya yang baik kepadamu(1). (1) Buah kurma yang matang mengandung zat makanan...Karena itu, kurma menjadi makanan yang baik untuk wanita setelah melahirkan (masa nifas).
dan pakaian moril yaitu berupa takwa, di setiap tempat salat, waktu melaksanakan ibadah dan menikmati makanan...Maka jangan mengambil yang haram....sikap tidak berlebih-lebihan, ilmu pengetahuan modern telah menetapkan bahwa tubuh tidak menyerap semua makanan...Di antara bentuk sikap berlebih-lebihan, mengkonsumsi suatu zat makanan tertentu dalam jumlah besar melebihi...Demikian pula, sikap berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan dapat menyebabkan kelebihan berat badan
terjemahan ayat Surat Quraisy Ayat 4
Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 96
Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 8
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.