Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 akal 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 al maidah ayat 6 5 ali imran 104 6 surat+al+hajj+ayat+78 7 ali imran 8 an nisa ayat 58 9 Luqman 10 ilmu 11 perjanjian 12 Ali Imran 159 13 Islam 14 al baqarah ayat 2 15 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 16 almuminun+ayat+gg-100 17 al baqarah ayat 30 18 yunus 19 Tumbuhan 20 Riba 21 yunus 57 22 shalat 23 niat 24 Hak dan kewajiban suami istri 25 yunus 5 26 hadits+tentang+menjaga+keturunan 27 SYAITAN 28 Al imran 103 29 an nisa ayat 29 30 al maidah ayat 3 31 Surat an naba 32 ali imran 191 33 Jalan keluar 34 perpindahan tempat 35 Surat annisa 36 al hijr 22 37 tafsir+ar-rum+ayat+41 38 Al anbiya ayat 30 39 penyayang 40 Tajjwid qs al anfal ayat 30 41 kiamat 42 Al Baqarah ayat 1 43 ali imran 110 44 ali imran 145 45 obat 46 Belajar 47 An nahl ayat 78 48 sehat 49 pembunuhan 50 ALI+IMRAN+159 51 ali imran 54 52 al maidah ayat 2 53 al ahzab ayat 72 54 Makanan halal 55 surat+fushshilat+ayat+33 56 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 57 almuminun+ayat+99-100. 58 Ar rum ayat 21 59 ali imran 19 60 sihir 61 Sholat 62 zakat 63 Al imran 104 64 maha pengasih 65 pentingnya akal 66 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 67 surat+maryam+ayat+86 68 al hujarat ayat 13 69 susu 70 Bumi 71 luqman 10 72 surga 73 azab 74 Wahai+Bani+Israil!+Ingatlah+nikmat-Ku+yang+telah+Aku+berikan+kepadamu.+Dan+penuhilah+janjimu+kepada-Ku,+niscaya+Aku+penuhi+janji-Ku+kepadamu,+dan+takutlah+kepada-Ku+saja. 75 luqman+13 76 Istri yang ber iman 77 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih). 78 zaitun 79 Sebaik baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin 80 at tahrim ayat 6 81 ayat 118 82 al maidah ayat 8 83 Al anam ayat 88 84 surat Al-Hasyr Ayat 7 85 luqman+14 86 jadilah mumin yg tangguh 87 az zumar ayat 68 88 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 89 mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 90 perumpamaan 91 luqman 15 92 al kahfi ayat 110 93 ali imran 130 94 Hadis+ibnu+majah no 419 tentang ap 95 bersikap merasa paling bisa segalanya 96 maryam+93 97 surat yunus 98 Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? (Larangan menuhankan/ memperturutkan hawa-nafsu) 99 al+maidah+ayat+90 100 Taubat

Hasil pencarian tentang maryam+30

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا


30. Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Al-Baqarah, 30)
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 27
Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya....Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.
Maryam pun mengandung 'Isâ a. s. sesuai dengan kehendak-Nya....Maryam, dengan kandungan itu, menjauhkan diri dari manusia di tempat yang jauh.
Allah menerima Maryam sebagai persembahan dan mengabulkan doa ibunya....Maryam diberi pertumbuhan yang baik, penuh keberkahan, pengawasan dan pendidikan yang membentuk pertumbuhan...Setiap kali memasuki tempat ibadah Maryam, Zakariyyâ mendapatkan rezeki yang tidak biasa pada waktunya...Dari mana ini semua, Maryam?" tanya Zakariyyâ heran. "Ini semua rezeki dari Allah.
(Dan ceritakanlah di dalam Kitab) yakni Alquran (tentang Maryam) kisahnya (yaitu ketika) (ia menjauhkan...diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah Timur) Maryam mengasingkan diri di suatu tempat di
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya....Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"...Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".
Renungkan pula, wahai Nabi, ketika malaikat berucap kepada Maryam, "Hai Maryam, sesugguhnya Allah memilihmu
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 57
Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 43
Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.
Al-Qashash, 30).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 45
(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran...seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 22
Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
Allah murka kepada mereka, karena kekufuran dan dusta besar yang mereka tuduhkan kepada Maryam.
(Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya) lafal Tahmiluhu menjadi Hal atau...Sehingga kaumnya melihat anak itu (Kaumnya berkata, "Hai Maryam!
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 34
Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 18
Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang
(Maka ia mengadakan tabir yang menutupinya dari mereka) Maryam membuat tabir untuk melindungi dirinya...lalu Kami mengutus kepadanya roh Kami) yakni malaikat Jibril (maka ia menjelma di hadapannya) sesudah Maryam
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 29
maka Maryam menunjuk kepada anaknya.
(Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri) menjauhkan diri (dengan membawa kandungannya ke
Kemudian, Kami menciptakan 'Isâ putra Maryam yang dikandung oleh bundanya tanpa proses berhubungan dengan...Maryam pun Kami tempatkan di tebing tinggi terhampar yang baik untuk tempat tinggal.
Maryam berkata, "Bagaimana aku dapat mempunyai anak, sedang aku tidak pernah disentuh oleh seseorang
(Dan) ingatlah kisah Maryam (yang telah memelihara kehormatannya) ia memeliharanya supaya tidak dinodai...ke dalam tubuhnya roh dari Kami) malaikat Jibril; dialah yang meniup ke dalam baju kurungnya, lalu Maryam
Allah juga membuat Maryam putri 'Imrân sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman....Maryam telah menjaga kehormatannya, maka Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh Kami sehingga
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 16
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 20
Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun
("Hai Maryam!
Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dari dirimu, jika kamu benar-benar
Maryam mendatangi kerabatnya sambil membawa 'Isâ.
Renungkan juga, wahai Nabi, saat Allah memberi kabar gembira kepada Maryam dengan seorang bayi bernama...'Isâ putra Maryam, yang diciptakan melalui kalimat-Nya, di luar kebiasaan proses kelahiran.