Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 surat al-hadid ayat 57 3 ali imran 4 hujan 5 Al+hijr+ayat+47 6 ayat tentang kepala madrasah 7 Ayat yang ada arti al quranyya 8 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 9 ali imran ayat 185 10 Surat yasin 11 Hadits Abu Daud Nomor 4432 12 ali imran 159 13 surat thaha ayat 180 14 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 15 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 16 al-insyirah ayat 5 17 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 18 huud+40 19 Aman 20 laut 21 an-nur+ayat+36 22 al ikhlas 23 surat al baqarah ayat 11 24 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 25 AL HUJURAT AYAT 11 26 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 27 al hasyr ayat 7 28 An-nisa ayat 58 29 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 30 al maidah ayat 3 31 Ar-Rahman ayat 19 32 Tafsir kepuasan kerja 33 al fatiha ayat 1 34 AL MAIDAH AYAT 2 35 surat Al furqan ayat 20 36 Ayat 43 37 saba 15 38 surat Al furqan ayat 9 39 Al+hijr+ayat+48 40 akhlak 41 hewan 42 annisa ayat 58 43 al baqarah ayat 219 44 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 45 ali imran 64 46 Ali Imran 110 47 awan 48 al bayyinah ayat 8 49 al+mursalat+ayat+32 50 surat al-araf 31 51 Cobaan 52 an nisa ayat 1 53 yusuf 87 54 Surat annisa ayat 56 55 al baqarah ayat 275 56 al+fatihah+ayat+2 57 yunus 101 58 Al Baqarah ayat 30 59 al+mursalat+ayat+33 60 Surat+Al-Baqarah 61 Surat Al-Baqarah ayat 10 62 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 63 Surat Al baqarah 64 Al-Baqarah [2] ayat 43 65 ali+imran+,135 66 Surat Ap Ahqaf ayat 9 67 Palestina 68 anjing 69 al ahzab ayat 70 70 al araf ayat 31 71 Hadits Abu Daud No. 1241 72 Al mu'minun ayat 51 73 al baqarah ayat 28 74 Ayat 216 75 al ghasiyah ayat 17-20 76 Surah an Nisa ayat 3 77 al hijr ayat 9 78 Rezeki 79 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 80 muhammad+ayat+23 81 zakat qardh 82 al-baqarah-ayat-286 83 Ibrahim ayat 43 84 Imran 30 85 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 86 ali+imran+159 87 ayat tentang hukum pada juz 20 88 an nisa ayat 36 89 Q.S Al-Maidah ayat 48: 90 Surat Al-Baqarah Ayat 286 91 nuh ayat 25 92 ibrahim ayat 33 93 Ibrahim 25 94 sedekah 95 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 96 orang tua 97 Tanda 98 surah Al-Maidah ayat 23 99 al baqarah ayat 4 100 Muslim 4971

Hasil pencarian tentang memenuhi+janji

(Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka) maksudnya kebanyakan umat manusia itu (memenuhi janji) menunaikan...janji mereka tatkala tiba saat pemenuhannya (Sesungguhnya) ditakhfifkan dari anna (Kami mendapati kebanyakan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Dengan memenuhi janji.

(Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah) yang telah mereka ikrarkan di hadapan-Nya, yang hal ini...terjadi di alam arwah, atau makna yang dimaksud adalah setiap janji (dan tidak merusak perjanjian) dengan
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 20
(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian,
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 102
Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 83
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain...Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling
menyebutkan perkara wajib dalam asal (dasar) syara’, maka Allah memerintahkan agar seorang hamba memenuhi...seperti mengadakan perjanjian, dan berjanji akan memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu ia perkuat janji...Maka ia harus memenuhi janji itu dan menyempurnakannya ketika mampu serta tidak membatalkannya.

-deskripsi"> Dari jalan Islam, di mana jika kamu mau, kamu akan memenuhi dan jika...tafsir-deskripsi"> Yaitu karena kamu tersesat dan menyesatkan yang lain atau dengan menghalangi orang lain memenuhi...janji.
kabilah Arab yang kalian berikan perjanjian di al-Masjid al-Harâm, kemudian mereka berpegang teguh pada janji...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taat kepada-Nya dan memenuhi janji.
Kami tidak mendapati kebanyakan mereka itu memenuhi janji berupa keimanan yang Kami pesankan kepada mereka

-deskripsi"> Mereka tidak memenuhi janji mereka untuk beriman dan mereka tetap di
azab) siksaan (karena kalian menghalangi manusia dari jalan Allah) artinya disebabkan kalian tidak mau memenuhi...janji kalian sendiri, atau disebabkan kalian menghalang-halangi orang lain untuk memenuhi sumpah dan

-deskripsi"> Yakni dengan perintah-Nya untuk memenuhi janji, agar Dia melihat siapa...Dia menguji kamu dengan golongan yang lebih banyak dan lebih kuat, agar Dia melihat apakah kamu tetap memenuhi...janji atau tidak....tafsir-deskripsi"> Tentang masalah perjanjian maupun lainnya, yaitu dengan mengazab orang yang melanggar janji
Penuhilah janji-Ku yang Aku tetapkan dan telah kalian nyatakan dalam diri kalian, yaitu berupa iman,...Kalau kalian lakukan hal itu, niscaya Aku akan memenuhi janji-Ku kepada kalian, dengan memberikan pahala
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 74
Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (
Allah memenuhi janji-Nya itu pada waktu penaklukan kota Mekah.
Mereka tidak mengindahkan nasihatnya dan tidak memenuhi seruannya....Itulah janji Allah yang benar, tidak pernah terlambat dan tidak bohong.
Permohonan ampunan yang dilakukan Ibrâhîm untuk ayahnya tidak lain adalah untuk memenuhi janji Ibrâhîm

-deskripsi"> Yakni selalu menepati janji, baik janji dengan Allah maupun janji dengan...berkata kepada ayahnya, “Engkau akan mendapatiku insya Allah termasuk orang yang sabar.” Beliau memenuhi
(Dan) lembaran-lembaran (Ibrahim yang selalu memenuhi janji) maksudnya Nabi Ibrahim itu selalu menepati
Dalam surat ini terdapat berbagai hukum mengenai kewajiban memenuhi janji secara umum, baik janji antara...hamba dengan Tuhannya maupun janji antar sesama manusia, mengenai makanan yang halal dan yang haram,...Hai orang-orang yang beriman, penuhilah semua janji kalian kepada Allah dan janji antara sesama kalian...yang harus dipenuhi dalam ayat ini adalah janji yang diucapkan kepada sesama manusia....') yang berasal dari satu pihak saja, dan termasuk di dalamnya memenuhi kehendak pribadi.
Sedangkan mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, mengganggu rasul dan kaum mukmin, lagi mengingkari janji...

-deskripsi"> Dengan memenuhi janji dan tidak melanggarnya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 152
Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya
Kalau saja bukan karena janji Allah, yang telah ditetapkan sejak azali, untuk menunda azab hingga datangnya...Karenanya, mereka tidak memenuhi seruanmu.

-deskripsi"> Semua kitab yang besar ini sepakat terhadap janji tersebut....

-deskripsi"> Yakni tidak ada yang paling memenuhi janji selain Allah.
Dukhuuluhaa yang diperkirakan keberadaannya tadi pada ayat sebelumnya, ("Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi...janji-Nya kepada kami) yakni memasukkan kami ke dalam surga (dan telah memberikan kepada kami tempat
-deskripsi"> Aqad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian...perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk mengerjakan konsekwensi daripada iman, yaitu memenuhi...janji, yakni menyempurnakannya, melengkapinya, tidak membatalkan dan tidak mengurangi....Termasuk pula akad tabarru'at (kerelaan), seperti hibah dsb. bahkan termasuk pula memenuhi hak kaum muslimin
tafsir-deskripsi"> Keduanya mengatakan seperti itu karena yakin dengan pertolongan Allah dan bahwa Dia akan memenuhi...janji-Nya.

-deskripsi"> Karena memenuhi janji, atau sabar dengan tetap menaati Allah dan tetap
Mereka memenuhi janji itu dan menyempurnakannya serta mengorbankan jiwa raga mereka untuk mencari keridhaan-Nya...

-deskripsi"> Mati dalam keadaan hendak memenuhi hak-Nya atau terbunuh di jalan Allah...

-deskripsi"> Maksudnya berusaha untuk memenuhi janjinya itu.