Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 sabar 4 al+baqarah+ayat+165 5 at taubah ayat 105 6 al+maidah+ayat+122 7 doa datangnya hujan 8 surah al a'raf ayat 79 9 Sombong 10 Zabur 11 Injil 12 lokasi yang memudahkan 13 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 14 Bumi bulat 15 kandungan 16 Zina 17 Rezeki 18 al maidah ayat 8 19 ali imran ayat 159 20 Arsy 21 Saba' ayat 1 22 Jihad 23 zakat 24 Surat-ad-dahr-ayat-23 25 surah ar-raf ayat 72 26 hr+muslim+288 27 dalil+kitab+Zabur 28 surat+thaha+ayat+125 29 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 30 Tenggorokan 31 mati 32 surat+thaha+ayat+126 33 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 34 an nisa ayat 5 35 Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 36 Kitab zabur 37 Kesedihan 38 ar rum ayat 21 39 an nahl ayat 125 40 al baqarah ayat 282 41 pertengkaran 42 Ali imran 43 Al quran 44 Ayat ayat larangan zina 45 surah+fathir+ayat+18 46 Al-Ahzab ayat 33 47 Angin 48 Jibril 49 AL HASYR AYAT 18 50 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 51 AS+SAJADAH+AYAT+6 52 Melindungi 53 al maidah ayat 48 54 al+maidah+ayat+47 55 al+hijr+41 56 Usaha 57 Al+Hasyr+ayat+7 58 surat ghafir ayat 49 59 at taubah ayat 60 60 motivasi kera 61 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 62 Jin dan manusia 63 RIBA 64 at tahrim ayat 6 65 tanggung jawab 66 Surah yg menceritakan tentang ke sabaran 67 mereka tetap tidak akan beriman 68 malaikat 69 surat yunus 70 Tipu daya 71 Neraka 72 Surah As-Syam Ayat 7 73 kerusakan 74 ibrahim 35 75 Ayat alquranyg+menceritakan+tentang+ke+sabaran 76 Fitrah 77 ingatlah kisah musa 78 Bergelimang dosa 79 sakit 80 MEMANCARKAN SPERMA 81 perang 82 Al Baqarah ayat 26 83 surga 84 Pembicaraan rahasia 85 al-a'raf ayat 179 86 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 87 Al fajr ayat 27 88 Tajwid+Al+Baqarah+ayat+67 89 al maidah ayat 90 90 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) A 91 Allah runtuhkan sebahagian langit 92 Saba 13 93 Tiang agama 94 Harga 95 ad dariyah ayat 58 96 amal 97 tafsiran+al-Maidah+ayat+48 98 hr.muslim:+3447 99 gunung 100 al+maidah+ayat+13+tajwidnya

Hasil pencarian tentang najis

(Dan pakaianmu bersihkanlah) dari najis, atau pendekkanlah pakaianmu sehingga berbeda dengan kebiasaan...hingga menyentuh tanah di kala mereka menyombongkan diri, karena dikhawatirkan akan terkena barang yang najis
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka berpalinglah dari mereka karena sesungguhnya mereka itu adalah najis) najis karena batin mereka
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 95
Maka berpalinglah dari mereka; karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahannam
(Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis) maksudnya kotor karena...batin mereka najis (maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam) artinya, mereka tidak boleh memasuki
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 28
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 30
ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis
dengan sendirinya dan oleh penyebab-penyebab lainnya (maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis...itu) huruf Min di sini menunjukkan arti Bayan atau keterangan, maksudnya barang yang najis itu adalah
Wahai orang-orang Mukmin, sesungguhnya jiwa orang-orang musyrik itu, akibat kesyirikan mereka, adalah najis
Sesungguhnya Kami turunkan dari langit air yang suci dan menyucikan, serta dapat menghilangkan najis
yang ada pada mereka) seperti bertobat dengan jalan membunuh diri dan memotong apa yang terkena oleh najis
). (1) Pada ayat ini terdapat larangan memakan daging babi dengan alasan bahwa daging itu kotor dan najis
bunuh diri dalam bertobat, mengeluarkan seperempat harta dalam zakat dan mengorek tempat yang kena najis
larangan terhadap orang-orang musyrik untuk memasuki al-Masjid al-Haram dengan alasan bahwa mereka adalah najis