Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 Membunuh cicak pahala 3 ali imran 4 12 orang anak Yakub 5 al ikhlas 6 sabar 7 Ayat yang ada arti al quranyya 8 ali imran 159 9 Bumi 10 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 11 Hadits Abu Daud Nomor 4432 12 Surat yasin 13 luqman ayat 14 14 surat thaha ayat 180 15 ar-rahman ayat 19 16 Bersyukur 17 dunia 18 pendidikan 19 AL HUJURAT AYAT 11 20 an nisa ayat 29 21 ciri ciri pasngan yang baik 22 Hadis Ibnu Majah 1934 23 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 24 Ali Imran 110 25 annisa ayat 58 26 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 27 al baqarah ayat 219 28 Iman 29 Warna kulit 30 An-nisa ayat 58 31 al maidah ayat 3 32 al qashasah ayat 26 33 surat al-baqarah ayat 283 34 Sedekah 35 al hasyr ayat 7 36 al maidah ayat 8 37 akhlak 38 Tafsir kepuasan kerja 39 Larangan mengikuti tradisi lokal 40 Surat Al-Insan Ayat 20 41 awan 42 al fatiha ayat 1 43 Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Hujr dia berkata; telah memberitakan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Sa'id dari Qatadah dari Mu'adzah Al 'Adawiyyah bahwasanya seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah, "Apakah seorang wanita yang haidl boleh mengqadl 44 keterangan 45 Ayat tentang batasan pergaulan 46 Ayat 43 47 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 48 al baqarah ayat 4 49 kriteria pasangan 50 al isra ayat 82 51 luqman 8 52 hadist kematian 53 Isteri dan anak adalah ujian 54 albaqarah ayat 267 55 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 56 tauhid 57 Ayat 216 58 ghaib 59 al imran 159 60 Surat Al-Muddatstsir Ayat 38 61 Rezeki 62 Alloh mengutus malaikat untuk menimpakan azab 63 ayat tentang hukum pada juz 20 64 ibrahim 22 65 menyukai 66 at thalaq ayat 6 67 ali imran ayat 185 68 al hadid ayat 20 69 Berdebat dengan cara yang baik 70 sayur 71 Menuntut ilmu 72 Surat Al-Baqarah Ayat 286 73 al baqarah ayat 158 74 Muslim 4971 75 Jujur 76 Nasab anak zina 77 Sedikit tidur 78 surat an-nisa ayat 29 79 Tafsir surah Al qashas ayat 77 80 surah Al-Maidah ayat 23 81 ibrahim 44 82 Saba 83 Luqman 84 sebab 85 al baqarah ayat 275 86 al+mursalat+ayat+32 87 gembira 88 nabi yusuf 89 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 90 Ibnu majah 127 91 Ayat Pendidikan 92 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 93 al+mursalat+ayat+33 94 al-baqarah-ayat-286 95 saba 15 96 surah 'abasa ayat 38 97 annisa ayat 59 98 Keamanan koleksi 99 Surah an Nisa ayat 3 100 Imran 30

Hasil pencarian tentang najis

(Dan pakaianmu bersihkanlah) dari najis, atau pendekkanlah pakaianmu sehingga berbeda dengan kebiasaan...hingga menyentuh tanah di kala mereka menyombongkan diri, karena dikhawatirkan akan terkena barang yang najis
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka berpalinglah dari mereka karena sesungguhnya mereka itu adalah najis) najis karena batin mereka
(Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis) maksudnya kotor karena...batin mereka najis (maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam) artinya, mereka tidak boleh memasuki
Bisa juga maksud pakaian di sini adalah pakaian hakiki, yaitu dengan membersihkannya dari najis, dimana...termasuk salah satu syarat shalat dan bahwa seseorang diperintahkan membersihkan pakaiannya dari semua najis
dengan sendirinya dan oleh penyebab-penyebab lainnya (maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis...itu) huruf Min di sini menunjukkan arti Bayan atau keterangan, maksudnya barang yang najis itu adalah
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 95
Maka berpalinglah dari mereka; karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahannam
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 28
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 30
ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis

-deskripsi"> Baik dari dosa yang menodai batin, maupun dari najis dan hadats yang...bersih maknawi, yaitu bersih dari syirk dan akhlak tercela, maupun bersih hissiy, yaitu bersih dari najis

-deskripsi"> Yang membersihkan diri dari hadats dan kotoran (najis), di dalamnya
Wahai orang-orang Mukmin, sesungguhnya jiwa orang-orang musyrik itu, akibat kesyirikan mereka, adalah najis
Sesungguhnya Kami turunkan dari langit air yang suci dan menyucikan, serta dapat menghilangkan najis
Termasuk ke dalam meninggikannya adalah membangunnya, menyapunya, membersihkannya dari kotoran dan najis..., serta menjaganya dari orang gila dan anak-anak yang biasa tidak menjaga dirinya dari najis (namun hadits
yang ada pada mereka) seperti bertobat dengan jalan membunuh diri dan memotong apa yang terkena oleh najis

-deskripsi"> Baik dari syirk maupun maksiat, dari najis maupun kotoran.
Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam.” (Terj
). (1) Pada ayat ini terdapat larangan memakan daging babi dengan alasan bahwa daging itu kotor dan najis
Maka berpalinglah dari mereka; karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka Jahannam
bunuh diri dalam bertobat, mengeluarkan seperempat harta dalam zakat dan mengorek tempat yang kena najis

-deskripsi"> Baik dari hadats matupun dari najis.
yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, membuang atau menggunting kain yang terkena najis
larangan terhadap orang-orang musyrik untuk memasuki al-Masjid al-Haram dengan alasan bahwa mereka adalah najis