Paling Sering Dicari

1 Bencana 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 al baqarah ayat 111 7 Bumi 8 Kematian 9 sabar 10 ali imran 159 11 Jika Allah menghendaki 12 tafsir at-tahrim ayat 3 13 Tafsir surat al kafirun 14 luqman 15 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 16 bintang 17 al mulk ayat 15 18 Matahari 19 zina 20 Al-Hajj ayat 54 21 takwa 22 an nur ayat 2 23 Ar rahman 24 al baqarah ayat 16 25 dunia adalah cobaan 26 albaqarah ayat 30 27 AKAL 28 al hajj ayat 54 29 pendidikan 30 Hujan 31 ayat tentang penjualan 32 al ahzab ayat 21 33 surat+an+nisa+ayat+20 34 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 35 Syari’ah Charge Card 36 al maidah ayat 8 37 Gempa 38 hadiah 39 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 40 Al Baqarah ayat 30 41 Surat Al Kahfi ayat 66 42 al-baqarah ayat 275 43 Ibrahim 44 Al-Jaatsiyah AYAT 13 45 ikhlas 46 surah al kahfi ayat 1-2 47 al maidah ayat 90 48 Surat Ali Imran 49 ibadah 50 al maidah ayat 6 51 ayat kursi 52 Annisa ayat 36 53 Al Baqarah ayat 195 54 Quraisy shihab 55 an+nur+ayat+33 56 saba 13 57 Ali Imran 26 58 an nahl ayat 90 59 Warisan 60 Banjir 61 Al Isra ayat 23 62 an+nur+ayat+6 63 al jumuah ayat 9 64 tafsir surat at-tahrim ayat 3 65 jadilah 66 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 67 hati 68 Al ikhlas 69 Surah Ibrahim 70 al mujadalah ayat 11 71 Thalut sungai 72 an nahl ayat 97 73 agama 74 yusuf 111 75 Ujian 76 kekal 77 al-alaq+ayat+2 78 sakit hati 79 QS HUD AYAT 54 80 Ali Imran 133 81 surat+an+nisa+ayat+21 82 Awan 83 surat Ibrahim/14:7 84 Arrum ayat 54 85 surat al hujurat 86 Annisa ayat 29 87 Iman 88 al hujurat ayat 10 89 Mujadalah ayat 11 90 Ishaq 91 al imran 104 92 al mudatsir ayat 85 93 Yunus 101 94 Hadits ahmad+26216 95 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 96 ali imran 191 97 Ibrahim 41 98 al quran surat at-taubah 99 Luqman 13 100 Ibrahim 7

Hasil pencarian tentang penciptaan+manusia

Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan...manusia tidak mengetahui.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Aku bersumpah, bahwa penciptaan langit dan bumi sungguh lebih besar daripada penciptaan manusia....Tetapi kebanyakan manusia tidak menggunakan pengetahuan mereka, sehingga tidak mempercayai kebangkitan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 59
Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam....Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 7
Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari
(Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi) yakni permulaannya (lebih besar daripada penciptaan manusia...) untuk yang kedua kalinya, yaitu mengulanginya (tetapi kebanyakan manusia) yakni orang-orang kafir Mekah
Yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan hikmah-Nya, memulai penciptaan manusia
(Dan pada penciptaan kalian) penciptaan masing-masing di antara kalian, yaitu mulai dari air mani, lalu...berupa darah kental, kemudian segumpal daging, lalu menjadi manusia (dan) penciptaan (apa yang bertebaran...yang melata) arti kata Ad-Daabbah adalah makhluk hidup yang melata di permukaan bumi, yaitu berupa manusia
Hendaknya manusia mengamati asal kejadiannya....Sebab, penciptaan manusia itu termasuk salah satu bukti kekuasaan Kami yang mengharuskan orang-orang...Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah.
Allah menciptakan manusia sejak permulaan, kemudian mengembalikan penciptaan itu setelah mereka mati,
Kepada mereka, Allah berfirman, "Ihwal penciptaan 'Isâ tanpa bapak sama dengan ihwal penciptaan Adam...Allah membentuk Adam dan menghendakinya hidup, maka jadilah Adam sebagai manusia sempurna."
tidak memperhatikan) dapat dibaca Yarau dan Tarau, artinya memikirkan (bagaimana Allah menciptakan manusia...Allah menciptakan mereka dari permulaan (kemudian) Dia (mengulanginya kembali) maksudnya mengulangi penciptaan-Nya...(Sesungguhnya yang demikian itu) yaitu hal yang telah disebutkan mengenai penciptaan pertama dan penciptaan...kedua (adalah mudah bagi Allah) dan kenapa mereka mengingkari adanya penciptaan yang kedua itu; yang
Renungkanlah, wahai Muhammad, asal penciptaan itu ketika Sang Pencipta, Tuhan alam semesta, berkata kepada...malaikat, "Aku akan menciptakan manusia dari tanah kering yang dapat mengeluarkan bunyi ketika diketuk
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 62
Dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil...pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 15
Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama?...Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.
Apabila dibaca khalqahu berarti sebagai badal isytimal (dan yang memulai penciptaan manusia) yakni Nabi
Mereka telah melihat dan mengetahui bahwa Allahlah yang mengawali penciptaan, kemudian Dia akan mengembalikan...penciptaan itu....Sesungguhnya pengembalian penciptaan sangatlah mudah bagi Allah.
(Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan) yakni iblis dan anak cucunya (penciptaan langit dan...bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri) Kami tidak menghadirkan sebagian dari mereka untuk...menyaksikan penciptaan sebagian yang lain (dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan)...yakni setan-setan (sebagai penolong) yang membantu dalam penciptaan, maka mengapa kalian menaati mereka
(Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya) yakni dijadikan-Nya dalam bentuk terhampar, sebenarnya penciptaan...bumi itu sebelum penciptaan langit, tetapi masih belum terhamparkan.
Katakan pula, wahai Muhammad, "Sungguh, Zat yang Mahaesa dalam penciptaan alam semesta ini adalah Yang...Tidak ada seorang pun yang tahu kapan manusia akan dibangkitakan dari kubur untuk diperiksa amal perbuatannya
Dalam sistem penciptaan, Kami menciptakan dua jenis makhluk di bumi....Manusia Kami ciptakan dari tanah kering yang dapat bersuara ketika diketuk(1). (1) Shalshâl (tanah liat...) dan hama' (tanah lumpur) adalah jenis tanah yang memiliki komponen yang sama dengan manusia....Secara kimiawi, jenis tanah itu terdiri atas unsur-unsur debu dan air, dua unsur yang membentuk manusia
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 2
yang menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya),
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 3
dan penciptaan laki-laki dan perempuan,
Dalam Allah menciptakan kalian, wahai umat manusia, dengan bentuk yang indah dan penciptaan yang sempurna
(Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama?)...maksudnya, Kami tidak merasa letih dengan penciptaan yang pertama itu, demikian pula Kami tidak merasa...(Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu) yakni berada dalam keragu-raguan (tentang penciptaan yang
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 51
Aku tidak menghadirkan mereka (iblis dan anak cucunya) untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan...tidak (pula) penciptaan diri mereka sendiri; dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan
kisah-kisah, perumpamaan-perumpamaan dan bukti-bukti ini, terdapat bukti lain yang lebih jelas, yaitu penciptaan...langit dan bumi dengan kekuasaan dan kebijaksanaan serta aturan yang sempurna untuk kepentingan manusia
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 34
Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya...katakanlah: "Allah-lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali
Apakah keinginan dan kekuasaan Kami telah hilang, sehingga Kami tidak mampu menghidupkan kembali penciptaan...Bahkan sebenarnya mereka berada dalam keragu-raguan akan penciptaan yang baru setelah kematian.
Kekuasaan-Nya kemudian tertuju kepada penciptaan langit yang pada saat itu berujud asap, dan langit itu...Penciptaan langit dan bumi menurut kehendak-Nya itu adalah mudah, yaitu seperti orang yang mengatakan
(Katakanlah, "Apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian...Katakanlah, "Allahlah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali