Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 al maidah ayat 1 3 riba 4 Hadist tentang muamalah 5 harta 6 luqman 7 ali imran 159 8 ali imran 130 9 hamba-hamba-ku 10 iman 11 pinjaman 12 Menuntut ilmu 13 al baqarah ayat 30 14 ali+imran+191 15 Hadis tentang Musa dan khidir 16 Ali imran 31 17 Kecurangan 18 Hukum 19 Hadits Muslim 20 ali+imran+190 21 adil 22 al maidah ayat 2 23 al ahzab ayat 21 24 an nisa ayat 58 25 an nisa ayat 59 26 zabur 27 pendidikan 28 Surat+al+ghafir+ayat+60 29 Ar Rahman 30 ali imran ayat 7 31 Surat+al+ghafir+ayat+40 32 Al-Imran 182 33 Sabar 34 at tahrim ayat 6 35 al anfal ayat 2 36 khalifah 37 Al+maidah+ayat+135 38 al+maarij+ayat+35 39 Hadist tentang mu'amlah 40 annisa ayat 9 41 al hujurat ayat 9 42 surat+al hijr+AYAT+36 43 Sedekah 44 akhlak 45 al ankabut ayat 51 46 ibrahim 47 al baqarah ayat 4 48 jual beli 49 zakat 50 al baqarah ayat 285 51 Al hasyr ayat 7 52 tanggung jawab 53 tentang murabahah 54 yusuf ayat 87 55 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 56 Tentang masjid 57 surat+ibrahim+AYAT+44 58 gunung 59 an nahl ayat 72 60 Anggur 61 pemimpin 62 yusuf 87 63 ilmu 64 al ikhlas 65 Az Zariyat ayat 56 66 2154 hadist muslim 67 al+maarij+ayat+32 68 An nisa ayat 4 69 Hadits tentang filsafat 70 ali imran 7 71 nikah 72 Surat+Ibrahim+Ayat+52 73 al+maarij+ayat+30 74 al baqarah ayat 2 75 Tolong menolong 76 al maidah ayat 3 77 Niat 78 ali imran 190 79 Pemerintahan 80 ikhlas 81 ali imran 92 82 an nisa ayat 1 83 Pinjaman uang 84 Al-Baqarah ayat 151 85 Hari kiamat 86 QS Al Lukman ayat 14 87 Daud 88 al isra ayat 36 89 shaad+ayat+41 90 Melihat diri sendiri 91 al qasas ayat 77 92 al+maarij+ayat+40 93 surat+ibrahim+AYAT+42 94 Zikir 95 Dengki 96 Pemuda 97 yasin ayat 82 98 al+maarij+ayat+39 99 al+baqarah+ayat+285 100 Laut

Hasil pencarian tentang penciptaan+manusia

terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 57
Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan...manusia tidak mengetahui.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Aku bersumpah, bahwa penciptaan langit dan bumi sungguh lebih besar daripada penciptaan manusia....Tetapi kebanyakan manusia tidak menggunakan pengetahuan mereka, sehingga tidak mempercayai kebangkitan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 59
Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam....Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 7
Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari
(Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi) yakni permulaannya (lebih besar daripada penciptaan manusia...) untuk yang kedua kalinya, yaitu mengulanginya (tetapi kebanyakan manusia) yakni orang-orang kafir Mekah
Yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan hikmah-Nya, memulai penciptaan manusia
(Dan pada penciptaan kalian) penciptaan masing-masing di antara kalian, yaitu mulai dari air mani, lalu...berupa darah kental, kemudian segumpal daging, lalu menjadi manusia (dan) penciptaan (apa yang bertebaran...yang melata) arti kata Ad-Daabbah adalah makhluk hidup yang melata di permukaan bumi, yaitu berupa manusia
Hendaknya manusia mengamati asal kejadiannya....Sebab, penciptaan manusia itu termasuk salah satu bukti kekuasaan Kami yang mengharuskan orang-orang...Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah.
Allah menciptakan manusia sejak permulaan, kemudian mengembalikan penciptaan itu setelah mereka mati,
Kepada mereka, Allah berfirman, "Ihwal penciptaan 'Isâ tanpa bapak sama dengan ihwal penciptaan Adam...Allah membentuk Adam dan menghendakinya hidup, maka jadilah Adam sebagai manusia sempurna."
tidak memperhatikan) dapat dibaca Yarau dan Tarau, artinya memikirkan (bagaimana Allah menciptakan manusia...Allah menciptakan mereka dari permulaan (kemudian) Dia (mengulanginya kembali) maksudnya mengulangi penciptaan-Nya...(Sesungguhnya yang demikian itu) yaitu hal yang telah disebutkan mengenai penciptaan pertama dan penciptaan...kedua (adalah mudah bagi Allah) dan kenapa mereka mengingkari adanya penciptaan yang kedua itu; yang
Renungkanlah, wahai Muhammad, asal penciptaan itu ketika Sang Pencipta, Tuhan alam semesta, berkata kepada...malaikat, "Aku akan menciptakan manusia dari tanah kering yang dapat mengeluarkan bunyi ketika diketuk
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 62
Dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil...pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 15
Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama?...Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.
Apabila dibaca khalqahu berarti sebagai badal isytimal (dan yang memulai penciptaan manusia) yakni Nabi
Mereka telah melihat dan mengetahui bahwa Allahlah yang mengawali penciptaan, kemudian Dia akan mengembalikan...penciptaan itu....Sesungguhnya pengembalian penciptaan sangatlah mudah bagi Allah.
(Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan) yakni iblis dan anak cucunya (penciptaan langit dan...bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri) Kami tidak menghadirkan sebagian dari mereka untuk...menyaksikan penciptaan sebagian yang lain (dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan)...yakni setan-setan (sebagai penolong) yang membantu dalam penciptaan, maka mengapa kalian menaati mereka
(Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya) yakni dijadikan-Nya dalam bentuk terhampar, sebenarnya penciptaan...bumi itu sebelum penciptaan langit, tetapi masih belum terhamparkan.
Katakan pula, wahai Muhammad, "Sungguh, Zat yang Mahaesa dalam penciptaan alam semesta ini adalah Yang...Tidak ada seorang pun yang tahu kapan manusia akan dibangkitakan dari kubur untuk diperiksa amal perbuatannya
Dalam sistem penciptaan, Kami menciptakan dua jenis makhluk di bumi....Manusia Kami ciptakan dari tanah kering yang dapat bersuara ketika diketuk(1). (1) Shalshâl (tanah liat...) dan hama' (tanah lumpur) adalah jenis tanah yang memiliki komponen yang sama dengan manusia....Secara kimiawi, jenis tanah itu terdiri atas unsur-unsur debu dan air, dua unsur yang membentuk manusia
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 2
yang menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya),
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 3
dan penciptaan laki-laki dan perempuan,
Dalam Allah menciptakan kalian, wahai umat manusia, dengan bentuk yang indah dan penciptaan yang sempurna
(Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama?)...maksudnya, Kami tidak merasa letih dengan penciptaan yang pertama itu, demikian pula Kami tidak merasa...(Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu) yakni berada dalam keragu-raguan (tentang penciptaan yang
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 51
Aku tidak menghadirkan mereka (iblis dan anak cucunya) untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan...tidak (pula) penciptaan diri mereka sendiri; dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan
kisah-kisah, perumpamaan-perumpamaan dan bukti-bukti ini, terdapat bukti lain yang lebih jelas, yaitu penciptaan...langit dan bumi dengan kekuasaan dan kebijaksanaan serta aturan yang sempurna untuk kepentingan manusia
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 34
Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya...katakanlah: "Allah-lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali
Apakah keinginan dan kekuasaan Kami telah hilang, sehingga Kami tidak mampu menghidupkan kembali penciptaan...Bahkan sebenarnya mereka berada dalam keragu-raguan akan penciptaan yang baru setelah kematian.
Kekuasaan-Nya kemudian tertuju kepada penciptaan langit yang pada saat itu berujud asap, dan langit itu...Penciptaan langit dan bumi menurut kehendak-Nya itu adalah mudah, yaitu seperti orang yang mengatakan
(Katakanlah, "Apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian...Katakanlah, "Allahlah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali