Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 hari kiamat 5 dalil+kitab+injil 6 Surat fatir ayat 3 7 al-baqarah ayat 155 8 sabar 9 dalil+kitab+zabur 10 Cari t Opik dmn 11 al-baqarah ayat 216 12 surat ibrahim 13 Ali+imran+ayat+134 14 Keuntungan+jual+beli 15 surat an nas 16 hijrah 17 Al isra ayat 32 18 an nisa ayat 59 19 Yunus 57 20 saba 21 qs yusuf 22 Al-Isro ayat 26-27 23 Obat 24 Injil 25 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 26 musibah 27 ilmu 28 asmaul husna 29 hutang 30 bekerja 31 al maidah ayat 48 32 ali imran 159 33 Jinn 34 kiamat 35 Surat Ali Imran ayat 159 36 ibrahim 37 Ali imran 110 38 az zumar ayat 53 39 hadist+al-hujurat+ayat+12 40 Wasiat 41 al hijr ayat 9 42 Seratus 43 at taubah ayat 105 44 ali imran 185 45 Sedekah 46 Al ikhlas 47 ali imran 31 48 Harta 49 pendidikan 50 surat yasin 51 Melihat 52 al isra ayat 55 53 hadis tentang manusia 54 al jin ayat 26 55 al mu'minun ayat 5-7 56 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 57 Kebajikan 58 al imran 130 59 al hijr ayat 22 60 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 61 Iblis 62 assyura ayat 38 63 al hasyr ayat 18 64 Wanita keji 65 surat+an-nisa+ayat+161 66 An nahl ayat 125 67 menikah adalah sunnah 68 Al-Baqarah ayat 201 69 Hadis berfikir kritis 70 berkembang 71 hari+kiamat 72 putus amal 73 Ali Imran 104 74 niat 75 maryam 76 yang belajar al quran dan mengamalkannya 77 wanita 78 Yusuf 79 jenazah 80 cepat 81 al maidah ayat 46 82 Al Baqarah ayat 30 83 umur 84 Surah Al Isra Ayat 55 85 surat 3 ayat 5 86 luqman+14 87 al imran 88 lalat 89 kematian 90 Maryam 56  91 maryam 58 92 Hadits tentang kitab taurat 93 an nahl ayat 97 94 ar rahman 95 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 96 ayat kursi 97 shalat 98 al hujurat ayat 13 99 Cari nadzwa 100 QS+An-Nisa+ayat+29

Hasil pencarian tentang sampaikan+walau+satu+ayat

Tidak ada satu kekuatan apa pun mampu memajukan dan mengundurkannya walau sesaat.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kalau engkau meragukan apa yang kami sampaikan ini, kirimlah utusan untuk mendengar persaksian penduduk...Mintalah persaksian teman-teman yang kembali bersama kami dalam satu kafilah, agar engkau tahu bahwa
membaca dalam bentuk aktif dan ada yang dalam bentuk pasif (ke dalam surga dan tidak akan dianiaya walau...sedikit pun) walau sebesar lubang kecil sekalipun.
(Sesungguhnya Allah tidak menganiaya) seorang pun (walau sebesar zarrah) artinya sebesar semut yang paling...menambah kejahatan-kejahatannya (dan sekiranya ada kebaikan sebesar zarrah) dari seorang mukmin; menurut satu...Menurut satu qiraat tanpa tasydid sehingga menjadi yudhaa`ifuha (dan mendatangkan dari sisi-Nya) di samping
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 8
memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walau
Yang aku sampaikan adalah perintah dan larangan Tuhanku. Itulah pesan-pesan Tuhan untuk kalian....Aku adalah orang yang terpercaya dalam setiap yang aku sampaikan.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 1
(Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam...)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya.
(Maka jika mereka mendustakan kamu) mengenai apa yang engkau sampaikan (katakanlah,) kepada mereka ("...Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas) sehingga Dia tidak menyegerakan untuk menghukum kamu; di dalam ayat
Katakan kepada mereka, hai Muhammad, "Yang aku sampaikan ini adalah berita besar yang kalian palingkan
Katakan kepada mereka, hai Muhammad, "Yang aku sampaikan ini adalah berita besar yang kalian palingkan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 124
wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau
memilihmu menjadi seorang rasul, maka dengarkanlah apa yang Aku wahyukan, untuk kamu ajarkan dan kamu sampaikan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 62
"Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasehat kepadamu. dan aku mengetahui dari
Dengan sikap mencemooh, mereka berkata, "Baik kamu sampaikan nasihat dan peringatan itu kepada kami ataupun
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
(Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanyalah dengan) dhamir pada ayat ini bersifat Mubham, kurang jelas..., lalu ditafsirkan oleh ayat selanjutnya (suatu teriakan) atau satu hardikan saja (maka tiba-tiba mereka
("Peganglah dia) khithab atau perintah dalam ayat ini ditujukan kepada para malaikat penjaga neraka Jahanam...Ikatlah kedua tangannya menjadi satu dengan kepalanya ke dalam belenggu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 48
jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau
Mereka tidak akan mendapatkan tangguhan waktu untuk menerima siksa, walau sekejap saja."
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 71
Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum, maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 7
Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi...mempunyai kekekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya
"Bawalah surat ini dan sampaikan kepada Balqîs dan rakyatnya.
Sampaikan juga berita tentang Ismâ'îl, Idrîs dan Dzû al-Kifl!
Mereka pun mendustakan dakwah yang di sampaikan oleh Mûsâ dan Hârûn.
bermanfaat dan perbincangan yang menimbulkan dosa bagi pendengarnya, selain ucapan sesama mereka, "Kami sampaikan
bermanfaat dan perbincangan yang menimbulkan dosa bagi pendengarnya, selain ucapan sesama mereka, "Kami sampaikan
Sampaikan pula bahwa kasih sayang-Ku amat luas.
melakukan tipu daya terhadapku kalau kalian mampu, sehingga kalian tidak menangguhkan hukuman untukku walau
Sampaikan pula bahwa siksa yang Aku berikan kepada orang-orang yang durhaka dan ingkar benar- benar pedih
Sungguh mereka itu telah mendustakan dan mengejek kebenaran yang kamu sampaikan.