Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 ali imran 67 5 al ankabut ayat 3 6 surah+al+baqarah+ayat+188 7 darah 8 ali imran 9 ali imran 159 10 al jumuah ayat 10 11 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 12 cinta 13 ibrahim 14 al imran ayat 104 15 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 16 Ar rahman 17 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 18 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 19 sabar 20 Pakaian 21 Muhammad 22 an+nisa+ayat+59 23 QS. Ali Imran (3): 67 24 AN NISA AYAT 58 25 AL IKHLAS 26 yunus 27 AL-BAQARAH AYAT 148 28 an nisa ayat 5 29 ali imran 134 30 al baqarah ayat 111 31 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 32 Sedih 33 yusuf 34 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 35 pikun dan beruban 36 al baqarah ayat 151 37 al maidah ayat 2 38 an nisa ayat 58-59 39 Muslim 4969 40 Ali Imran ayat 26. 41 akhlak 42 surah fatir ayat 29 43 bekerja 44 surat ar rum 21 45 mimpi 46 Ali Imran ayat 185 47 Al hujurat ayat 13 48 al imron ayat 198 49 luqman 50 Hadits cinta 51 an nisa ayat 59 52 al+imran+ayat+38 53 al+baqarah+ayat+69 54 Al Maidah ayat 1 55 al+baqarah+ayat+70 56 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 57 menuntut ilmu 58 Asy-syu'ara+ayat+8 59 al araf ayat 185 60 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 61 Al Hajj ayat 54 62 hewan 63 al ankabut ayat 45 64 al baqarah ayat 195 65 albaqarah ayat 2 66 ibrahim ayat 7 67 Putus asa 68 al baqarah ayat 198 69 ali imran 14 70 riba 71 al baqarah ayat 10 72 al+kahfi+ayat++4 73 ali imran ayat 67 74 al+insyirah+ayat+5 75 al maidah ayat 8 76 maryam 77 al alaq ayat 2 78 Kisah nabi 79 surah al baqarah ayat 151 80 al+insyirah+ayat+6 81 Al maidah ayat 18 82 an nisa ayat 29 83 Saba ayat 16 84 1. Jangan mudah mengobral sumpah 85 al mujadilah ayat 11 86 an nahl ayat 97 87 Peristiwa dimasa lalu 88 al imran 89 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 90 Surat Ar-Ra’d 91 Talak 92 Surat asyuaro ayat 214 93 an nur ayat 9 94 Darah manusia 95 al insyirah ayat 5 96 surat al-a'la 97 al ahzab ayat 59 98 al baqarah ayat 43 99 +surat+at+taubah+ayat+24 100 quran

Hasil pencarian tentang sesungguhnya+azab+tuhanmu+benar-benar+keras

terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 12
Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 6
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan (yang luas) bagi manusia sekalipun mereka zalim, dan...sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat keras siksanya.
(Sesungguhnya Azab Rabbmu) terhadap orang-orang kafir (benar-benar keras) sesuai dengan kehendak-Nya.
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan permintaan mereka yang menginginkan disegerakannya azab; mereka...hal ini dengan nada mengejek (Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan datangnya keburukan) yakni azab...(Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas bagi manusia sekali pun) walaupun (mereka...(Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar sangat keras siksaan-Nya) terhadap orang-orang yang durhaka kepada-Nya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 21
Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali...jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang".
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 14
Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya (untuk menangguhkan azab...Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Al-Kitab (Taurat dan Injil) sesudah mereka..., benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitab itu.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 50
Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisi-Nya...Maka Kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan dan akan...Kami rasakan kepada mereka azab yang keras.
Dan sungguh jika) huruf Lamnya menunjukkan makna Qasam (aku dikembalikan kepada Rabbku maka sesungguhnya...(Maka Kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan dan...akan Kami rasakan kepada mereka azab yang keras) siksaan yang keras.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 102
Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim....Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.
Nabi Sulaiman berkata, ("Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab) yakni hukuman (yang keras...tidak dapat menghindarkan diri dari bahaya binatang melata dan serangga yang akan memakannya (atau aku benar-benar...menyembelihnya) yaitu memotong lehernya (atau benar-benar dia datang kepadaku) dapat dibaca Laya'tiyanniy
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 110
Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian...mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 119
Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya..., kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 14
sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 4
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 9
Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 68
Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 175
Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 191
Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 104
Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 159
Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 74
Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan apa yang mereka
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi perbuatan manusia.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 124
Sesungguhnya diwajibkan (menghormati) hari Sabtu atas orang-orang (Yahudi) yang berselisih padanya....Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 73
Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai kurnia yang besar (yang diberikan-Nya) kepada manusia,
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 6
Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata): "Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) tuhan-tuhanmu..., sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 7
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
(Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah) yang akan mengazab mereka (adalah benar; maka jika...sebagian siksa yang Kami ancamkan kepada mereka) yakni semasa kamu masih hidup Kami menurunkan sebagian azab...Jawab Syarathnya tidak disebutkan, yaitu lafal Fadzaaka, yakni maka itulah sebagian dari azab Kami (atau...kepada Kami sajalah mereka dikembalikan) lalu Kami akan mengazab mereka dengan siksaan yang sangat keras
Maka kalian akan terus terheran-heran sambil mengatakan, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian...setelah berusaha keras.
Maka kalian akan terus terheran-heran sambil mengatakan, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian...setelah berusaha keras.
Maka kalian akan terus terheran-heran sambil mengatakan, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian...setelah berusaha keras.