Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 ali imran 5 Membunuh cicak pahala 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 Surat yasin 8 Hadits Abu Daud Nomor 4432 9 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 10 Bumi 11 al ikhlas 12 al-insyirah ayat 5 13 surat thaha ayat 180 14 Aman 15 Sedekah 16 al fatiha ayat 1 17 Bersyukur 18 akhlak 19 Ayat 43 20 dunia 21 AL HUJURAT AYAT 11 22 An-nisa ayat 58 23 laut 24 ali imran 64 25 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 26 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 27 al hasyr ayat 7 28 ali imran 159 29 al bayyinah ayat 8 30 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 31 al baqarah ayat 219 32 al maidah ayat 3 33 Larangan mengikuti tradisi lokal 34 Iman 35 ciri ciri pasngan yang baik 36 awan 37 surat Al furqan ayat 20 38 pendidikan 39 Ar-Rahman ayat 19 40 Ali Imran 110 41 saba 15 42 annisa ayat 58 43 Tafsir kepuasan kerja 44 surat Al furqan ayat 9 45 Surat Al-Insan Ayat 20 46 Hadis Ibnu Majah 1934 47 An Nisa ayat 29 48 ali imran ayat 185 49 BAHASA ARAB 50 Ayat kisah 51 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 52 Yunus 53 tauhid 54 Zakat fitrah 55 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 56 ayat twntang ahklak 57 Surat Ap Ahqaf ayat 9 58 gembira 59 Rezeki dari allah 60 surah 'abasa ayat 38 61 sujud 62 al baqarah ayat 275 63 al+mursalat+ayat+32 64 hujan 65 ibrahim 44 66 gunung 67 az+zalzalah+ayat+2 68 buah buahan 69 Surah an Nisa ayat 3 70 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak 71 Ibnu majah 127 72 al baqarah ayat 4 73 kalimat allah isa 74 Nabi Yahya 75 al+mursalat+ayat+33 76 al baqarah ayat 124 77 Ayat 216 78 Surat Al-Baqarah ayat 10 79 Imran 30 80 Isteri dan anak adalah ujian 81 Al Imran ayat 7 82 Surat+Al-Baqarah 83 Palestina 84 surah Ar-Ra’du ayat 11 85 Surat Al-Baqarah Ayat 286 86 riba 87 sebab 88 luqman 8 89 hadist kematian 90 az zariyat ayat 56 91 Ibrahim 40 92 allah maha tau 93 al hijr ayat 9 94 ibrahim 22 95 Al+Ankabut+ayat+64 96 luqman ayat 14 97 nabi yusuf 98 surat+al+maidah+ayat+33 99 Surat Ibrahim+40+ 100 AL MAIDAH AYAT 2

Hasil pencarian tentang sumber+daya+alam

sebab-sebab yang menjadikan kamu dapat hidup di dunia, seperti air, udara, tumbuhan, hewan, dan berbagai sumber...daya alam.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
perusakan di muka bumi dengan melancarkan sikap permusuhan dan tidak memperbaiki serta memanfaatkan sumber...daya alam.
Apakah seorang budak yang tidak memiliki daya apa- apa bisa disederajatkan dengan orang merdeka yang...Allah berbuat dan mengatur kerajaan alam semesta sesuai dengan kehendak-Nya....Allah, milik-Nya segala sifat kesempurnaan dan bagi-Nya segala kemahatinggian, karena Allah adalah sumber
Dan andaikata engkau belanjakan segala yang ada di bumi berupa kekayaan dan sumber daya yang terkandung
(Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku jika sumber air kalian menjadi kering;) yakni airnya masuk jauh ke...iin, hendaknya ia mengucapkan kalimat jawabannya, yaitu "allaahu rabbul 'aalamiina/Allah Rabb semesta alam...maka menurut perawinya, bahwa cangkul dan sekop penggali tanah terus menghunjam ke tanah, akan tetapi sumber
Maka, Allah pun memelihara kaum Fir'aun yang Mukmin itu dari kekejaman tipu daya mereka, dan menampakkan...neraka kepada keluarga Fir'aun pada pagi dan sore hari--di dunia, ketika berada di alam barzah.
Maka, Allah pun memelihara kaum Fir'aun yang Mukmin itu dari kekejaman tipu daya mereka, dan menampakkan...neraka kepada keluarga Fir'aun pada pagi dan sore hari--di dunia, ketika berada di alam barzah.
Orang-orang kafir itu tidak memiliki daya yang dapat membuat Allah tidak mampu untuk mengazab mereka...mereka tidak bersedia mendengarkan al-Qur'ân dan tidak mau mengamati tanda-tanda kebesaran Allah di alam
Itu semua agar manusia memanfaatkan besi dalam berbagai kebutuhan hidupnya dan agar Allah, dari alam...menghadapi panas, tarikan, kekaratan, dan kerusakan, di samping juga lentur hingga dapat menampung daya...Tubuh memerlukan zat besi dalam jumlah tertentu yang harus dipenuhi dari sumber apa saja.
Kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah karena dari Allah sumber segala kebaikan yang kita peroleh...'Alamiin (semesta alam) adalah semua yang diciptakan Allah yang terdiri dari berbagai jenis dan macam..., seperti: alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati dan sebagainya....Allah Pencipta semua alam-alam itu, Dia-lah yang menciptakan semua makhluk, yang mengurus urusan mereka...Dengan demikian, pemeliharaan Allah Ta'ala kepada alam semesta itu ada yang umum dan ada yang khusus.
Lebih dari itu, ayat ini menerangkan bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah...Sedangkan matahari adalah sumber semua kehidupan....Tetapi, hanya tumbuh-tumbuhan yang dapat menyimpan daya matahari itu dengan perantaraan klorofil, untuk
Sementara itu, sembahan-sembahan selain Allah yang kalian seru itu tidak memiliki daya apa-apa, sekali...Pada saat itulah, diprediksikan, terjadi bencana besar di alam raya ini.
Selain itu, meskipun kebun-kebun itu disiram dan tumbuh dari sumber air yang sama, rasa yang dihasilkan...Sungguh, di dalam keajaiban alam itu, benar-benar terdapat bukti yang jelas atas kemahakuasaan Allah...diketahui secara ilmiah, bahwa tanah persawahan terdiri atas butir-butir mineral yang beraneka ragam sumber
mereka bisa membangun bangunan di atasnya, menanam pepohonan di sana, menggarap tanahnya, memanfaatkan sumber...daya alamnya, dsb.
padanya secara teratur, tidak saling mendahului dan bertabrakan, yang sebagian memancarkan cahaya bagi alam...dahulu mengisyaratkan fakta ilmiah yang belakangan baru terungkap oleh ilmu pengetahuan modern, bahwa alam...menguap berkumpul menjadi awan, menebal, menjadi dingin dan akhirnya turun sebagai hujan yang merupakan sumber
Allah adalah sumber segala cahaya di langit dan di bumi....Dia juga menerangi langit dan bumi dengan bukti-bukti yang terkandung di dalam alam raya ini dan segala...Demikianlah bukti-bukti materi dan maknawi yang terpancar di alam raya ini menjadi tanda-tanda yang jelas
berimanlah dan bersyukurlah kepada Pencipta hujan itu(1). (1) Ayat ini mengisyaratkan fakta ilmu pengetahuan alam...Proses penguapan air laut dan samudera akan membentuk awan yang kemudian menurunkan hujan sebagai sumber...Air hujan yang turun di atas permukaan bumi itu kemudian membentuk sungai yang mengalirkan sumber kehidupan
Ketika sampai pada sumber mata air penduduk Madyan, Mûsâ mendapati banyak sekali rombongan dari bermacam-macam...tempat mereka itu, Mûsâ melihat dua orang wanita menggiring kambing gembalaannya bergerak menjauhi sumber...Kepada kedua wanita itu, Mûsâ bertanya, "Mengapa kalian berdua malah menjauhi sumber air ini?"
maksudnya tidak mengetahui (bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diatur-Nya menjadi sumber-sumber...) yakni, dia memasukkan air itu ke tempat-tempat yang dapat menjadi sumber air (di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 50
Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber
menempatkan kamu sekalian) hai anak-anak Adam (di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber-sumber
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 21
kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber
sehingga tidak dapat dimasuki oleh kebaikan (begitu pun pendengaran mereka) maksudnya alat-alat atau sumber-sumber
meninggikan orang-orang yang bahagia. (1) Ayat ini menjelaskan betapa dahsatnya bencana yang menimpa alam...Di antaranya adalah bencana alam yang berdampak pada bumi dan lapisan-lapisannya....Itu dimungkinkan karena rongga-rongga itu berada di bawah pengaruh daya tarik-menarik yang sangat kuat...Sebab, mungkin saja Allah menciptakan hukum alam yang demikian banyak dan beragam itu meyatu pada suatu
meninggikan orang-orang yang bahagia. (1) Ayat ini menjelaskan betapa dahsatnya bencana yang menimpa alam...Di antaranya adalah bencana alam yang berdampak pada bumi dan lapisan-lapisannya....Itu dimungkinkan karena rongga-rongga itu berada di bawah pengaruh daya tarik-menarik yang sangat kuat...Sebab, mungkin saja Allah menciptakan hukum alam yang demikian banyak dan beragam itu meyatu pada suatu
meninggikan orang-orang yang bahagia. (1) Ayat ini menjelaskan betapa dahsatnya bencana yang menimpa alam...Di antaranya adalah bencana alam yang berdampak pada bumi dan lapisan-lapisannya....Itu dimungkinkan karena rongga-rongga itu berada di bawah pengaruh daya tarik-menarik yang sangat kuat...Sebab, mungkin saja Allah menciptakan hukum alam yang demikian banyak dan beragam itu meyatu pada suatu
meninggikan orang-orang yang bahagia. (1) Ayat ini menjelaskan betapa dahsatnya bencana yang menimpa alam...Di antaranya adalah bencana alam yang berdampak pada bumi dan lapisan-lapisannya....Itu dimungkinkan karena rongga-rongga itu berada di bawah pengaruh daya tarik-menarik yang sangat kuat...Sebab, mungkin saja Allah menciptakan hukum alam yang demikian banyak dan beragam itu meyatu pada suatu
meninggikan orang-orang yang bahagia. (1) Ayat ini menjelaskan betapa dahsatnya bencana yang menimpa alam...Di antaranya adalah bencana alam yang berdampak pada bumi dan lapisan-lapisannya....Itu dimungkinkan karena rongga-rongga itu berada di bawah pengaruh daya tarik-menarik yang sangat kuat...Sebab, mungkin saja Allah menciptakan hukum alam yang demikian banyak dan beragam itu meyatu pada suatu
meninggikan orang-orang yang bahagia. (1) Ayat ini menjelaskan betapa dahsatnya bencana yang menimpa alam...Di antaranya adalah bencana alam yang berdampak pada bumi dan lapisan-lapisannya....Itu dimungkinkan karena rongga-rongga itu berada di bawah pengaruh daya tarik-menarik yang sangat kuat...Sebab, mungkin saja Allah menciptakan hukum alam yang demikian banyak dan beragam itu meyatu pada suatu
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 30
Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan...Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu....Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.